งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษแบบ บทบาทบูรณาการ สำนักงานพื้นที่ พิเศษ คณะที่ ปรึกษา ฝ่ายอำนวยการ • งานการเงินและ งบประมาณ • งานบัญชี • งานธุรการและพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษแบบ บทบาทบูรณาการ สำนักงานพื้นที่ พิเศษ คณะที่ ปรึกษา ฝ่ายอำนวยการ • งานการเงินและ งบประมาณ • งานบัญชี • งานธุรการและพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษแบบ บทบาทบูรณาการ สำนักงานพื้นที่ พิเศษ คณะที่ ปรึกษา ฝ่ายอำนวยการ • งานการเงินและ งบประมาณ • งานบัญชี • งานธุรการและพัสดุ • งานกฎหมาย • งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายบริหารแผนและ ประสานงาน • งานการเงินและ งบประมาณ • งานบัญชี • งานธุรการและพัสดุ • งานกฎหมาย • งานเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร ( สพพ. ๔ ) สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร ( สพพ. ๔ ) คณะที่ ปรึกษา ฝ่ายอำนวยการ • งานการเงินและงบประมาณ • งานบัญชี • งานธุรการและพัสดุ • งานกฎหมาย • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารแผนและ ประสานงาน • การจัดทำแผนและติดตามผล การดำเนินงาน • งานมวลชนสัมพันธ์ • งานประสานการพัฒนา • งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ผจก. พพ. ๔ รอง ผจก. พพ. ๔ ( ๑ อัตรา ) ( ๑ อัตรา ) ( ๖ อัตรา )( ๘ อัตรา )

3 ฝ่ายอำนวยการ • งานการเงินและงบประมาณ • งานบัญชี • งานธุรการและพัสดุ • งานกฎหมาย • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารแผนและ ประสานงาน • การจัดทำแผนและติดตามผล การดำเนินงาน • งานมวลชนสัมพันธ์ • งานประสานการพัฒนา • งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ผจก. พพ. ๕ รอง ผจก. พพ. ๕ ( ๑ อัตรา ) ( ๑ อัตรา ) ( ๖ อัตรา )( ๘ อัตรา ) สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ( สพพ. ๕ ) โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ( สพพ. ๕ ) คณะที่ ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษแบบ บทบาทบูรณาการ สำนักงานพื้นที่ พิเศษ คณะที่ ปรึกษา ฝ่ายอำนวยการ • งานการเงินและ งบประมาณ • งานบัญชี • งานธุรการและพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google