งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษแบบบทบาทบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษแบบบทบาทบูรณาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษแบบบทบาทบูรณาการ
คณะที่ปรึกษา ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (สพพ.๔) สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (สพพ.๔) คณะที่ปรึกษา ผจก.พพ.๔ (๑ อัตรา) รอง ผจก.พพ.๔ (๑ อัตรา) ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน (๖ อัตรา) (๘ อัตรา) งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงาน งานมวลชนสัมพันธ์ งานประสานการพัฒนา งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3 สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.๕)
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.๕) สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.๕) คณะที่ปรึกษา ผจก.พพ.๕ (๑ อัตรา) รอง ผจก.พพ.๕ (๑ อัตรา) ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน (๖ อัตรา) (๘ อัตรา) งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงาน งานมวลชนสัมพันธ์ งานประสานการพัฒนา งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษแบบบทบาทบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google