งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกบัญชีตอนที่จ่ายเงินการบันทึกรายการปรับปรุง กรณีที่ 1 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย เดบิต ค่าใช้จ่าย 5... xx เครดิต เงินสด 1... xx เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกบัญชีตอนที่จ่ายเงินการบันทึกรายการปรับปรุง กรณีที่ 1 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย เดบิต ค่าใช้จ่าย 5... xx เครดิต เงินสด 1... xx เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 การบันทึกบัญชีตอนที่จ่ายเงินการบันทึกรายการปรับปรุง กรณีที่ 1 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย เดบิต ค่าใช้จ่าย 5... xx เครดิต เงินสด 1... xx เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1... xx เครดิต ค่าใช้จ่าย 5... xx กรณีที่ 2 บันทึกเป็นสินทรัพย์ ( ค่าใช้จ่ายจ่าย ล่วงหน้า ) เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1.. xx เครดิต เงินสด 1... xx เดบิต ค่าใช้จ่าย 5... xx เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1... xx

6

7 การบันทึกบัญชีตอนที่จ่ายเงินการบันทึกรายการปรับปรุง กรณีที่ 1 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย เดบิต เงินสด xx เครดิต รายได้ค่า... 4... xx เดบิต รายได้ค่า... 4... xx เครดิต ค่า … รับล่วงหน้า 2... xx กรณีที่ 2 บันทึกเป็นสิหนี้สิน ( รายได้รับ ล่วงหน้า ) เดบิต เงินสด 1.. xx เครดิต ค่า … รับล่วงหน้า 2... xx เดบิต ค่า … รับล่วงหน้า 2... xx เครดิต รายได้ค่า.... 4.... xx

8

9

10

11

12

13 กรณีการตัดหนี้สูญเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมาย ภาษีอากร กรณีการตัดหนี้สูญเป็นเพียงรายการ ทางการบัญชี ขั้นที่ 1 เดบิต หนี้สูญ 22,000 เครดิต ลูกหนี้ 22,000 ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 22,000 เครดิต ลูกหนี้ 22,000 ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ ขั้นที่ 2 เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 22,000 เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ 22,000 ลดยอดค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ -

14

15 กรณีการตัดหนี้สูญเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมายภาษี อากร กรณีการตัดหนี้สูญเป็นเพียงรายการทางการบัญชี เดบิต ลูกหนี้ 5,000 เครดิต หนี้สูญได้รับคืน 5,000 บันทึกการตั้งลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญแล้ว เดบิต ลูกหนี้ 5,000 เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 เดบิต เงินสด 5,000 เครดิต ลูกหนี้ 5,000 รับชำระเงินจากลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญแล้ว เดบิต เงินสด 5,000 เครดิต ลูกหนี้ 5,000 รับชำระเงินจากลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกบัญชีตอนที่จ่ายเงินการบันทึกรายการปรับปรุง กรณีที่ 1 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย เดบิต ค่าใช้จ่าย 5... xx เครดิต เงินสด 1... xx เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google