งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ระบบ บัญชีแยกประเภท ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ระบบ บัญชีแยกประเภท ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ระบบ บัญชีแยกประเภท ทั่วไป

2 สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลางหัวข้อนำเสนอ รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV) การจ่ายชำระเงินสำหรับเงินนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (PP) การรับเงินสำหรับเงินนอกงบประมาณฝาก ธนาคารพาณิชย์ (RE) การแสดงรายงาน การกลับรายการ การปรับปรุงรายการเงินสดและเทียบเท่า เงินสด (JR)

3 สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV) - เงินงบประมาณ - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี - เงินนอกงบประมาณฝากคลัง - เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ - รายได้แผ่นดิน

4 1. กด ปุ่ม 2. กด ปุ่ม 3. กด ปุ่ม การเข้าสู่ระบบ

5 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV) - เงินงบประมาณ

6 การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป

7 การปรับปรุงรายการบัญชีทั่วไป

8

9

10

11

12

13

14

15

16 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV) - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV) - เงินนอกงบประมาณ

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV) - เงินนอกงบประมาณที่ฝาก ธนาคารพาณิชย์

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV) - รายได้แผ่นดิน

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 การปรับปรุงรายการเงินสดและ เทียบเท่าเงินสด

57

58

59 การบันทึกรายการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์

60

61 การบันทึกรายการจ่ายเงิน สำหรับเงินนอก งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

62

63 กลับรายการ

64

65

66

67

68 การแสดงรายงาน

69

70

71

72

73

74


ดาวน์โหลด ppt สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ระบบ บัญชีแยกประเภท ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google