งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะติดตามประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะติดตามประเมินผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะติดตามประเมินผล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะติดตามประเมินผล การดำเนินงานสาธารณสุข (ตย.บางส่วน)

2 บ้านฉางสะอาด หาดทรายงามหรู มะม่วงนอกฤดู ปลาปูกะปิดี บารมีหลวงพ่อหอม

3 แผนที่ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แผนที่ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

4 รพ.สต.ในเขตตำบลสำนักท้อน
รพ.สต.สำนักท้อน รพ.สต.หนองน้ำเย็น รพ.สต.ยายร้า รพ.สต.ในเขตตำบลสำนักท้อน รพ.สต.ชากหมาก รพ.สต.คลองบางไผ่ รพ.สต.เขาครอก รพ.สต.สระแก้ว

5 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รายหมู่บ้าน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี 2555
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 รวม 1. HT. 142 98 151 110 186 80 32 25 824 2. DM. 53 51 114 73 137 58 8 519 3. หอบหืด 4 14 19 7 6 2 52 4. ไตวาย 3 9 5. COPD 1 5 6. หลอดเลือดสมอง 26 7. มะเร็ง 13 8.หัวใจ 34

6 คัดกรองสุขภาพ ปี 2555 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
คัดกรองสุขภาพ ปี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวนกลุ่มเป้าหมาย(อายุ 35 ปีขึ้นไป) 8,855 คน เข้ารับการคัดกรอง 8,793 คน ร้อยละ โรค ผลปกติ เสี่ยง สงสัยป่วย ป่วยใหม่ ความดันโลหิต 4,310 651 297 8 น้ำตาลในเลือด 5,204 159 45 รวม - 810 342 16

7 กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เข้า DPAC clinic คน เข้าค่าย คน *ครบ 3 ครั้ง คน *ลดเสี่ยงได้ คน

8 หญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
สถานบริการ หญิงมีครรภ์ทั้งหมด หญิงมีครรภ์ อายุต่ำกว่า20 ปี ร้อยละ รพ.สต.สำนักท้อน 14 3 14.29 รพ.สต.บ้านชากหมาก 7 1 รพ.สต.บ้านสระแก้ว 28 10 34.48 รพ.สต.บ้านคลองบางไผ่ 11 4 45.45 รพ.สต.บ้านยายร้า 41 17.07 รพ.สต.บ้านเขาครอก 19 5 รพ.สต.บ้านหนองน้ำเย็น 8 25.00 รวม 129 27 20.16

9 จำนวนคลอดบุตรแม่อายุ < 20ปี
หมู่ที่ ปี2553 ปี2554 ปี2555 รวม รพ.สต.สำนักท้อน 5 8 3 16 รพ.สต.บ้านชากหมาก 2 1 รพ.สต.บ้านสระแก้ว 14 10 34 รพ.สต.บ้านคลองบางไผ่ 4 รพ.สต.บ้านยายร้า 7 รพ.สต.บ้านเขาครอก รพ.สต.บ้านหนองน้ำเย็น 27 26 80

10 ชื่อสถานบริการ ปี 2553 ปี 2554 ป 2555 รวม เรียน ไม่ได้ เรียน รพ.สต.สำนัก ท้อน 5 8 1 3 16 รพ.สต.บ้าน ชากหมาก 2 รพ.สต.บ้าน สระแก้ว 12 9 29 รพ.สต.คลอง บางไผ่ รพ.สต.บ้าน ยายร้า 4 7 14 รพ.สต.บ้านเขา ครอก รพ.สต.บ้าน หนองน้ำเย็น 31 21 11 18 73

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะติดตามประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google