งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการ หน่วยบริการในพื้นที่ เขต ๖ ระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการ หน่วยบริการในพื้นที่ เขต ๖ ระยอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการ หน่วยบริการในพื้นที่ เขต ๖ ระยอง
การดูแลผู้ป่วย STEMI หน่วยบริการในพื้นที่ เขต ๖ ระยอง

2 อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือด ปี 2550-2555
ร้อยละ ที่มาของข้อมูล : - จำนวนผู้ป่วย STEMI, dead จากฐานข้อมูลผู้ป่วยใน - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ Thrombolytic, thrombolytic or PCI จากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

3 อัตราผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดแล/หรือได้รับบริการสวนหัวใจ ปี 2550-2555
ร้อยละ ที่มาของข้อมูล : - จำนวนผู้ป่วย STEMI, dead จากฐานข้อมูลผู้ป่วยใน - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ Thrombolytic, thrombolytic or PCI จากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

4 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด ปี 2550-2555
( ทั้งที่ได้รับยาและไม่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ) ร้อยละ ที่มาของข้อมูล : - จำนวนผู้ป่วย STEMI, dead จากฐานข้อมูลผู้ป่วยใน - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ Thrombolytic, thrombolytic or PCI จากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

5 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
มี onset to needle time ภายใน 12 ชม. ปี ร้อยละ ที่มาของข้อมูล : จากฐานข้อมูล DMIS STEMI

6 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
Door to needle time ภายใน 30 นาที ปี ร้อยละ ที่มาของข้อมูล : จากฐานข้อมูล DMIS STEMI

7 ข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ
รักษาในเขตและนอกเขต ปี

8 ผู้ป่วยในโรคหัวใจรักษาในเขตพื้นที่ ปี 2553 - 2555
ผู้ป่วยในโรคหัวใจรักษาในเขตพื้นที่ ปี จังหวัด จำนวนราย AdjRW. CMI. 2553 2554 2555 จันทบุรี 2,906 3,457 3,938 7,176.35 8,587.45 9,964.20 2.47 2.48 2.53 ฉะเชิงเทรา 4,022 4,439 4,191 6,708.36 7,908.82 7,741.83 1.67 1.78 1.85 ชลบุรี 5,238 5,703 5,989 11,927.96 13,538.20 16,016.38 2.28 2.37 2.67 ตราด 1,306 1,430 1,524 2,256.76 2,761.20 2,912.99 1.73 1.93 1.91 ปราจีนบุรี 2,427 2,652 2,653 4,840.92 5,507.39 5,383.72 1.99 2.08 2.03 ระยอง 2,974 3,160 3,217 5,644.80 6,273.84 6,779.90 1.90 2.11 สมุทรปราการ 3,771 4,031 3,811 8,056.68 7,505.19 7,011.64 2.14 1.86 1.84 สระแก้ว 2,437 2,433 2,707 4,506.95 4,563.85 5,020.37 1.88 เขตระยอง 25,081 27,305 28,030 51,118.78 56,645.94 60,831.04 2.00 2.05 2.10

9 ผู้ป่วยในโรคหัวใจรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2553 - 2555
ผู้ป่วยในโรคหัวใจรักษานอกเขตพื้นที่ ปี จังหวัด จำนวนราย AdjRW. CMI. 2553 2554 2555 จันทบุรี 57 65 49 387.33 430.78 306.74 6.80 6.63 6.26 ฉะเชิงเทรา 285 230 190 2,025.04 1,558.28 1,294.52 7.11 6.78 6.81 ชลบุรี 150 143 136 881.64 1,032.77 927.33 5.88 7.22 6.82 ตราด 24 21 127.06 97.40 164.63 5.29 4.64 6.86 ปราจีนบุรี 163 148 141 1,088.09 907.85 890.86 6.68 6.13 6.32 ระยอง 85 91 95 572.92 665.59 526.49 6.74 7.31 5.54 สมุทรปราการ 736 819 751 4,719.29 5,267.50 4,899.78 6.41 6.43 6.52 สระแก้ว 100 112 106 672.18 788.01 657.13 6.72 7.04 6.20 เขตระยอง 1,600 1,629 1,492 10,473.54 10,748.17 9,667.49 6.45 6.42

10 หน่วยบริการที่รักษา จำนวนราย AdjRW. CMI.
หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2555  หน่วยบริการที่รักษา  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น,รพ. 242 1,195.98 4.94 ราชวิถี,รพ. 126 938.75 7.45 จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,รพ. 90 569.94 6.33 วิภาราม,รพ. 43 417.65 9.71 ศิริราชพยาบาล,รพ. 41 352.53 8.60 รามาธิบดี,รพ. 45 337.00 7.49 ปิยะเวท,รพ. 58 329.97 5.69 โรคทรวงอก,รพ. 30 230.41 7.68 พระมงกุฏเกล้า,รพ. 16 103.25 6.45 บางกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล,รพ. 5 70.27 14.05

11 หน่วยบริการที่รักษา จำนวนราย AdjRW. CMI.
หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดชลบุรี ปี 2555  หน่วยบริการที่รักษา  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,รพ. 33 233.39 7.07 ศิริราชพยาบาล,รพ. 26 161.91 6.23 โรคทรวงอก,รพ. 20 128.50 6.43 รามาธิบดี,รพ. 17 99.93 5.88 เฉลิมพระเกียรตธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย,รพ. 5 82.29 16.46 สมเด็จพระปิ่นเกล้า,รพ. 7 58.79 8.40 สถาบันประสาทวิทยา 3 42.28 14.09 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 29.00 9.67 พระมงกุฏเกล้า,รพ. 4 22.58 5.65 มหาราชนครราชสีมา,รพศ. 2 19.30 9.65

12 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดระยอง ปี 2555
หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดระยอง ปี 2555  หน่วยบริการที่รักษา  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. โรคทรวงอก,รพ. 24 155.22 6.47 ศิริราชพยาบาล,รพ. 12 85.10 7.09 รามาธิบดี,รพ. 17 60.57 3.56 จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,รพ. 10 42.94 4.29 ราชวิถี,รพ. 6 41.26 6.88 เฉลิมพระเกียรตธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย,รพ. 2 29.28 14.64 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 27.44 13.72 วิภาราม,รพ. 1 22.90 ตำรวจ,รพ. 11.65 สถาบันประสาทวิทยา 11.48

13 หน่วยบริการที่รักษา จำนวนราย AdjRW. CMI.
หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดจันทบุรี ปี 2555  หน่วยบริการที่รักษา  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,รพ. 16 106.08 6.63 ศิริราชพยาบาล,รพ. 17 106.05 6.24 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล 1 33.59 สถาบันประสาทวิทยา 3 13.94 4.65 ตากสิน,รพ. 12.03 สมเด็จพระปิ่นเกล้า,รพ. 11.91 รามาธิบดี,รพ. 2 9.11 4.55 ราชวิถี,รพ. 8.51 4.26 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น,รพ. 2.43 สกลนคร,รพท. 1.06

14 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดตราด ปี 2555
หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดตราด ปี 2555  หน่วยบริการที่รักษา  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. ศิริราชพยาบาล,รพ. 10 80.50 8.05 จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,รพ. 6 41.76 6.96 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 1 17.56 รามาธิบดี,รพ. 2 9.13 4.57 โรคทรวงอก,รพ. 3 8.89 2.96 ปิยะเวท,รพ. 5.73 ราชวิถี,รพ. 1.06

15 หน่วยบริการที่รักษา จำนวนราย AdjRW. CMI.
หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2555  หน่วยบริการที่รักษา  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น,รพ. 45 277.77 6.17 โรคทรวงอก,รพ. 34 253.54 7.46 จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,รพ. 19 138.63 7.30 รามาธิบดี,รพ. 21 131.99 6.29 ราชวิถี,รพ. 16 116.21 7.26 สถาบันประสาทวิทยา 9 105.38 11.71 ศิริราชพยาบาล,รพ. 12 103.26 8.61 วิภาราม,รพ. 91.54 7.63 เฉลิมพระเกียรตธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย,รพ. 3 17.58 5.86 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 16.68 8.34

16 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2555
หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2555  หน่วยบริการที่รักษา  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. ราชวิถี,รพ. 38 307.73 8.10 โรคทรวงอก,รพ. 34 230.30 6.77 จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,รพ. 13 90.37 6.95 รามาธิบดี,รพ. 14 51.54 3.68 เฉลิมพระเกียรตธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย,รพ. 4 50.56 12.64 ศิริราชพยาบาล,รพ. 6 44.26 7.38 ตำรวจ,รพ. 31.73 7.93 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 11 31.59 2.87 พระมงกุฏเกล้า,รพ. 18.18 4.55 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 15.37 3.84

17 จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,รพ. 9 65.60 7.29
หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดสระแก้ว ปี 2555  หน่วยบริการที่รักษา  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. โรคทรวงอก,รพ. 32 221.87 6.93 ราชวิถี,รพ. 18 114.53 6.36 ศิริราชพยาบาล,รพ. 15 87.33 5.82 จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,รพ. 9 65.60 7.29 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3 25.71 8.57 รามาธิบดี,รพ. 4 24.25 6.06 สมเด็จพระปิ่นเกล้า,รพ. 2 24.11 12.06 พระมงกุฏเกล้า,รพ. 20.93 6.98 มหาราชนครราชสีมา,รพศ. 14.96 4.99 ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,รพ. 1 14.25

18 โรคหลัก โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 เขตระยอง (IP)
 โรคหลัก  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. Atherosclerotic heart disease 498 3,395.84 6.82 Supraventricular tachycardia 61 383.22 6.28 Mitral (valve) insufficiency 34 299.39 8.81 Mitral stenosis 26 258.73 9.95 Subarachnoid haemorrhage from anterior communicating artery 18 250.20 13.90 Unstable angina 72 222.50 3.09 Acute transmural myocardial infarction of anterior wall 209.93 11.66 Aortic (valve) stenosis 19 185.48 9.76 Chronic ischaemic heart disease, unspecified 23 180.69 7.86 Embolism and thrombosis of arteries of the lower extremities 163.75 4.82

19 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดสมุทรปราการ (IP)
 โรคหลัก  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. Atherosclerotic heart disease 337 2,337.42 6.94 Unstable angina 49 150.08 3.06 Mitral (valve) insufficiency 12 139.24 11.60 Mitral stenosis 11 106.68 9.70 Dilated cardiomyopathy 24 104.22 4.34 Subsequent myocardial infarction of unspecified site 4 97.87 24.47 Embolism and thrombosis of arteries of the lower extremities 19 92.62 4.87 Rheumatic mitral insufficiency 9 86.26 9.58 Acute transmural myocardial infarction of anterior wall 8 82.90 10.36 Supraventricular tachycardia 14 82.21 5.87

20 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดชลบุรี (IP) โรคหลัก 38
 โรคหลัก  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. Atherosclerotic heart disease 38 298.65 7.86 Supraventricular tachycardia 11 64.98 5.91 Subarachnoid haemorrhage from anterior communicating artery 5 58.43 11.69 Other subarachnoid haemorrhage 4 41.34 10.34 Acute transmural myocardial infarction of inferior wall 3 35.37 11.79 Thoracic aortic aneurysm, without mention of rupture 32.95 8.24 Acute transmural myocardial infarction of anterior wall 1 28.85 Subarachnoid haemorrhage from basilar artery 28.64 Subarachnoid haemorrhage from middle cerebral artery 2 24.06 12.03 Pre-excitation syndrome 21.14 7.05

21 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดระยอง (IP) โรคหลัก
 โรคหลัก  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. Atherosclerotic heart disease 19 127.87 6.73 Thoracic aortic aneurysm, without mention of rupture 5 51.14 10.23 Supraventricular tachycardia 7 41.19 5.88 Subarachnoid haemorrhage from posterior communicating artery 3 26.80 8.93 Acute subendocardial myocardial infarction 2 24.29 12.15 Abdominal aortic aneurysm, without mention of rupture 23.37 7.79 Chronic ischaemic heart disease, unspecified 20.44 10.22 Aortic aneurysm of unspecified site, without mention of rupture 18.61 9.31 Mitral stenosis 18.40 6.13 Subarachnoid haemorrhage from anterior communicating artery 1 16.00

22 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดจันทบุรี (IP)
 โรคหลัก  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. Subarachnoid haemorrhage from anterior communicating artery 6 97.92 16.32 Supraventricular tachycardia 7 49.50 7.07 Subarachnoid haemorrhage from posterior communicating artery 4 36.60 9.15 Atherosclerotic heart disease 3 22.04 7.35 Pulmonary valve insufficiency 1 14.35 Ventricular tachycardia 8.42 Acute and subacute infective endocarditis 2 7.37 3.68 Re-entry ventricular arrhythmia 7.31 Pre-excitation syndrome 7.05 Mitral stenosis 6.97

23 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดตราด (IP) โรคหลัก
 โรคหลัก  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. Atherosclerotic heart disease 6 63.33 10.56 Supraventricular tachycardia 3 19.14 6.38 Pulmonary valve insufficiency 1 17.77 Cerebral aneurysm, nonruptured 4 12.72 3.18 Mitral stenosis with insufficiency 10.74 Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of cerebral arteries 9.75 Abdominal aortic aneurysm, without mention of rupture 8.70 Obstructive hypertrophic cardiomyopathy 2 6.89 3.45 Dissection of aorta [any part] 6.30 Occlusion and stenosis of carotid artery 5.70 2.85

24 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดฉะเชิงเทรา (IP)
 โรคหลัก  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. Atherosclerotic heart disease 51 295.80 5.80 Acute transmural myocardial infarction of anterior wall 8 88.53 11.07 Mitral stenosis 7 76.77 10.97 Aortic (valve) stenosis 5 60.81 12.16 Supraventricular tachycardia 9 58.12 6.46 Unstable angina 13 55.09 4.24 Disorders of both mitral and tricuspid valves 2 53.21 26.60 Embolism and thrombosis of arteries of the lower extremities 40.06 5.72 Aortic (valve) stenosis with insufficiency 31.37 15.68 Mitral (valve) insufficiency 30.70 6.14

25 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดปราจีนบุรี (IP)
 โรคหลัก  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. Atherosclerotic heart disease 30 175.50 5.85 Disorders of both mitral and tricuspid valves 3 69.69 23.23 Mitral (valve) insufficiency 7 60.71 8.67 Aortic (valve) stenosis with insufficiency 5 47.75 9.55 Mitral stenosis 44.21 14.74 Supraventricular tachycardia 6 41.26 6.88 Rheumatic aortic stenosis with insufficiency 36.75 12.25 Rheumatic mitral insufficiency 33.53 11.18 Combined disorders of mitral, aortic and tricuspid valves 2 26.60 13.30 Acute and subacute infective endocarditis 24.72 12.36

26 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดสระแก้ว (IP)
 โรคหลัก  จำนวนราย  AdjRW.  CMI. Atherosclerotic heart disease 14 75.23 5.37 Aortic (valve) stenosis 5 63.73 12.75 Mitral (valve) insufficiency 49.67 9.93 Chronic ischaemic heart disease, unspecified 4 46.51 11.63 Aortic (valve) insufficiency 2 32.75 16.38 Cerebral aneurysm, nonruptured 28.20 7.05 Supraventricular tachycardia 26.82 6.71 Congestive heart failure 6 20.94 3.49 Acute subendocardial myocardial infarction 20.13 10.07 Rheumatic aortic insufficiency 18.76 9.38


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการ หน่วยบริการในพื้นที่ เขต ๖ ระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google