งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการเข้าถึงบริการและ คุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วย STEMI หน่วยบริการในพื้นที่ เขต ๖ ระยอง ข้อมูลการเข้าถึงบริการและ คุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วย STEMI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการเข้าถึงบริการและ คุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วย STEMI หน่วยบริการในพื้นที่ เขต ๖ ระยอง ข้อมูลการเข้าถึงบริการและ คุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วย STEMI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการเข้าถึงบริการและ คุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วย STEMI หน่วยบริการในพื้นที่ เขต ๖ ระยอง ข้อมูลการเข้าถึงบริการและ คุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วย STEMI หน่วยบริการในพื้นที่ เขต ๖ ระยอง

2 อัตราการได้รับยาละลายลิ่ม เลือด ปี 2550-2555 ร้อยละ ที่มาของข้อมูล : - จำนวนผู้ป่วย STEMI, dead จากฐานข้อมูลผู้ป่วยใน - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ Thrombolytic, thrombolytic or PCI จากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

3 อัตราผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลาย ลิ่มเลือดแล / หรือได้รับบริการสวน หัวใจ ปี 2550-2555 ร้อยละ ที่มาของข้อมูล : - จำนวนผู้ป่วย STEMI, dead จากฐานข้อมูลผู้ป่วยใน - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ Thrombolytic, thrombolytic or PCI จากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

4 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด ปี 2550-2555 ( ทั้งที่ได้รับยาและไม่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด ปี 2550-2555 ( ทั้งที่ได้รับยาและไม่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ) ร้อยละ ที่มาของข้อมูล : - จำนวนผู้ป่วย STEMI, dead จากฐานข้อมูลผู้ป่วยใน - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ Thrombolytic, thrombolytic or PCI จากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

5 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลาย ลิ่มเลือด มี onset to needle time ภายใน 12 ชม. ปี 2553-2555 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลาย ลิ่มเลือด มี onset to needle time ภายใน 12 ชม. ปี 2553-2555 ร้อยละ ที่มาของข้อมูล : จากฐานข้อมูล DMIS STEMI

6 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลาย ลิ่มเลือด Door to needle time ภายใน 30 นาที ปี 2553-2554 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลาย ลิ่มเลือด Door to needle time ภายใน 30 นาที ปี 2553-2554 ร้อยละ ที่มาของข้อมูล : จากฐานข้อมูล DMIS STEMI

7 ข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ รักษาในเขตและนอกเขต ปี 2553 - 2555 ข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ รักษาในเขตและนอกเขต ปี 2553 - 2555

8 ผู้ป่วยในโรคหัวใจรักษาในเขตพื้นที่ ปี 2553 - 2555

9 ผู้ป่วยในโรคหัวใจรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2553 - 2555

10 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2555

11 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดชลบุรี ปี 2555

12 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดระยอง ปี 2555

13 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดจันทบุรี ปี 2555

14 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดตราด ปี 2555

15 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2555

16 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2555

17 หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรคหัวใจ จังหวัดสระแก้ว ปี 2555

18 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 เขตระยอง (IP)

19 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดสมุทรปราการ (IP)

20 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดชลบุรี (IP)

21 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดระยอง (IP)

22 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดจันทบุรี (IP)

23 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดตราด (IP)

24 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดฉะเชิงเทรา (IP)

25 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดปราจีนบุรี (IP)

26 โรคหัวใจส่งต่อรักษานอกเขตพื้นที่ ปี 2555 จังหวัดสระแก้ว (IP)


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการเข้าถึงบริการและ คุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วย STEMI หน่วยบริการในพื้นที่ เขต ๖ ระยอง ข้อมูลการเข้าถึงบริการและ คุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วย STEMI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google