งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น รพสต. โนนธาตุ อ. หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น รพสต. โนนธาตุ อ. หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น รพสต. โนนธาตุ อ. หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2553

2 1. โครงการแม่สุภาพดี ชีวีลูก ปลอดภัย สายใยรักผูกพัน ตำบล โนนธาตุ ปี 2553 งบประมาณ 15,600 บาท ผลงาน

3

4 2. โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ พิการและทุพพลภาพ ปี 2553 งบประมาณ 9,150 บาท ผลงาน 35 ราย ผลงาน 35 ราย คิดเป็น 100 %

5

6 3. โครงการตรวจคัดกรองค้นหา ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความ ดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2553 งบประมาณ 10,561 บาท เป้าหมาย 1,715 ราย ผลงาน 1,440 ราย คิดเป็น 83.96 %

7

8 4. โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วย โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า นม ปี 2553 งบประมาณ 3,315 บาท เป้าหมาย 118 ราย ผลงาน 52 ราย คิดเป็น 44.06 % ผลงานรวม 149 ราย

9

10 5. โครงการ อบรมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic ในประชาชนทั่วไปและ กลุ่มเสี่ยง ปี 2553 จะดำเนินการในวันที่ 4-5 เมษายน 2554 งบประมาณ 74,030 บาท

11 รวมงบประมาณ ทั้ง 5 โครงการฯ เป็นเงิน 104,856 บาท


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น รพสต. โนนธาตุ อ. หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google