งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
รพสต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2553

2 1.โครงการแม่สุภาพดี ชีวีลูกปลอดภัย สายใยรักผูกพัน ตำบลโนนธาตุ ปี 2553
งบประมาณ 15,600 บาท ผลงาน

3

4 2. โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการและทุพพลภาพ ปี 2553
งบประมาณ 9,150 บาท ผลงาน 35 ราย ผลงาน 35 ราย คิดเป็น 100 %

5

6 3. โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2553
งบประมาณ 10,561 บาท เป้าหมาย 1,715 ราย ผลงาน 1,440 ราย คิดเป็น %

7

8 4. โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2553
งบประมาณ 3,315 บาท เป้าหมาย 118 ราย ผลงาน 52 ราย คิดเป็น % ผลงานรวม 149 ราย

9

10 จะดำเนินการในวันที่ 4-5 เมษายน 2554 งบประมาณ 74,030 บาท
5. โครงการ อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic ในประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ปี 2553 จะดำเนินการในวันที่ 4-5 เมษายน 2554 งบประมาณ 74,030 บาท

11 รวมงบประมาณ ทั้ง 5 โครงการฯ
เป็นเงิน 104,856 บาท


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google