งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี 2009

2 ด้านยาด้านเครื่องสำอางด้านอาหาร ระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัย โดยกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ดังนี้ 1. กลุ่มที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการส่งตรวจตัวอย่างโดย สามารถ เพิ่ม - ลบ - ปรับปรุง - ดูรายงาน ทั้งหมด 3. กลุ่มที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงดูรายงานเท่านั้น 2. กลุ่มที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างเฉพาะที่ส่งตรวจโดย สามารถ เพิ่ม - ลบ - ปรับปรุง ของตนเอง แต่สามารถ ดูรายงาน ทั้งหมดได้

3 หน่วยงานที่เข้าร่วมต้องทำหนังสือราชการพร้อมกำหนด username ( ไม่เกิน 20 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ) โดยผู้มีสิทธิขอใช้ต้องเป็นระดับหัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้า งาน ศูนย์ฯ ยืนยัน username และ กำหนด password ศูนย์ฯ ส่งหนังสือยืนยัน username และแจ้ง password หน่วยงานเข้าใช้งานระบบตามสิทธิ ที่กำหนด ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม

4

5

6

7

8 เมนูยาแผนปัจจุบัน เมนูยาแผนโบราณ

9 หน้าจอบันทึกข้อมูลยาแผนปัจจุบัน

10 หน้าจอบันทึกข้อมูลยาแผนโบราณ

11

12

13

14 ด้านเครื่องสำอาง

15

16

17

18

19

20

21

22 ภาพพื้นที่พบเครื่องสำอางที่มีสารห้ามใช้ในพื้นที่เขต 13

23 ภาพพื้นที่พบเครื่องสำอางที่มีสารห้ามใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี

24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google