งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดสีฉากหลังและ สีตัวอักษรด้วยภาษา HTML การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง การกำหนดสีของตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดสีฉากหลังและ สีตัวอักษรด้วยภาษา HTML การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง การกำหนดสีของตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดสีฉากหลังและ สีตัวอักษรด้วยภาษา HTML การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง การกำหนดสีของตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน

2 เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของ Background จอภาพให้มีสีต่าง ๆ ตามต้องการโดยการกำหนด เลขฐาน 16 รูปแบบคำสั่ง...... การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง

3 การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง กำหนด BACKGROUND เป็นสีน้ำเงิน ตัวอย่างการใช้คำสั่ง คลิกดูแสดงผล

4 แสดงผล

5 เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของตัวอักษร ทั้งหน้าเอกสาร ให้มีสีต่างๆตามต้องการ โดยการกำหนดเลขฐาน 16 รูปแบบคำสั่ง...... การกำหนดสีของตัวอักษร

6 การกำหนดสีของตัวอักษร กำหนดตัวอักษร เป็นสีแดง ตัวอย่างการใช้คำสั่ง คลิกดูแสดงผล

7 แสดงผล

8 เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของตัวอักษร ให้มีสีต่างๆเฉพาะส่วนตามต้องการโดยการ กำหนดเลขฐาน 16 รูปแบบคำสั่ง...... การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน

9 การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน ทดสอบ กำหนดตัวอักษรเฉพาะส่วน เป็นสีแดง โดยคำสั่ง FONTCOLOR ตัวอย่างการใช้คำสั่ง คลิกดูแสดงผล

10 แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดสีฉากหลังและ สีตัวอักษรด้วยภาษา HTML การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง การกำหนดสีของตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google