งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตัวเหลืองใน ทารกแรกเกิด. ตัวเหลือง ภาวะที่ … ป้องกัน ได้ ของทารก ภาวะตัวเหลือง... เกิดจากการมีสารสี เหลือง ( บิลิรูบิน ) เกาะตามส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตัวเหลืองใน ทารกแรกเกิด. ตัวเหลือง ภาวะที่ … ป้องกัน ได้ ของทารก ภาวะตัวเหลือง... เกิดจากการมีสารสี เหลือง ( บิลิรูบิน ) เกาะตามส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตัวเหลืองใน ทารกแรกเกิด

2 ตัวเหลือง ภาวะที่ … ป้องกัน ได้ ของทารก ภาวะตัวเหลือง... เกิดจากการมีสารสี เหลือง ( บิลิรูบิน ) เกาะตามส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ทำ ให้เห็นว่า มีผิวสีเหลือง นัยน์ตาขาวเป็นสีเหลือง ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม ทารกคลอดครบกำหนด ประมาณ 65% มีอาการตัวเหลืองจาง ๆ เมื่ออายุ 3– 4 วัน และจะหายเหลืองภายในอายุ 4–7 วัน โดยไม่ต้องรักษา แต่ … มีทารกส่วนน้อยที่จะ มีอาการตัวเหลืองขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง... ต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลยะลา ปี 56 หน้า 1

3 สาเหตุ... สาเหตุ... ที่อาจทำให้ลูกตัวเหลืองผิดปกติ … 1. ร่างกายสร้างสารสีเหลืองมากกว่าปกติ 2. อวัยวะที่ทำหน้าที่ทำลายและ... ขับสาร บิลิรูบินไม่ทำงาน 3. หมู่เลือดมารดาและทารกไม่เข้ากัน 4. เม็ดเลือดแดงทำงานผิดปกติ 5. จากการติดเชื้อ 6. ได้รับยาบางชนิด 7. ท่อน้ำดีอุดตัน ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลยะลา ปี 56 หน้า 2

4 อันตรายที่พบได้จาก... ตัวเหลือง 1. มีความผิดปกติทางสมอง 2. การเคลื่อนไหวของร่างกาย แขน ขาผิดปกติ 3. หูหนวก 4. ปัญญาอ่อน... อาการ … ทารกจะมีอาการตัวเหลืองขึ้นเรื่อย ๆ ตาขาวเป็นสีเหลือง ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม จนเกือบกลายเป็นสีน้ำตาล และหากมีอาการ ตัวเหลืองมากจะพบอาการซึม ไม่ดูดนม ไข้สูง เมื่อพบว่า... ทารกมีอาการตัวเหลือง แพทย์จะให้เจาะเลือด เพื่อตรวจหา ปริมาณสารสีเหลืองในเลือด ถ้าผิดปกติ … จึงส่งไปรักษาโดยวิธีการส่องไฟ หรือวิธีเปลี่ยนถ่ายเลือด ขึ้นอยู่กับ... ปริมาณสารสีเหลือง ในเลือด... วิธีการตรวจ... ภาวะตัวเหลืองมีอันตรายอย่างไร ? ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลยะลา ปี 56 หน้า 3

5 วิธีการป้องกันไม่ให้ลูกตัวเหลือง... ผิดปกติ... ทำได้โดย... ให้ลูกดูดนมแม่มาก ๆ เพราะ... สารสีเหลือง สามารถขับออกทางอุจจาระได้มาก เมื่อลูกดูดนมแม่ซึ่งมีสารช่วยย่อย ทำให้ถ่ายอุจจาระบ่อย และช่วยขับสารสีเหลือง ไม่ให้ค้างอยู่ในร่างกาย ลดอาการตัวเหลืองได้ ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลยะลา ปี 56 หน้า 4

6 1. การดื่มน้ำมาก ๆ จะได้หายตัวเหลือง ความจริง... การดื่มน้ำไม่เร่งให้ความ เข้มข้นของสารสีเหลือง ลดลง ตรงข้ามกลับมีผลเสีย คือ … ทำให้ดูดนมได้น้อยลง เพราะ... อิ่มน้ำเสียก่อน 2. การให้เด็กผึ่งแดดหรือ... อาบแดด ความจริง... ไม่ค่อยได้ผลทางปฏิบัติเพราะ ต้องถอดเสื้อผ้าเด็กออกหมด และนำเด็กไปผึ่งแดดตอนเช้า ๆ ทำได้เป็นเวลาสั้น ๆ เมื่อสาย มากขึ้นแดดจัดเกินไป เด็กอาจ เป็นไข้ได้จึง... ไม่เหมาะสม ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ในการรักษาอาการตัวเหลือง ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลยะลา ปี 56 หน้า 5

7 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น... ดูดนมน้อยลง ซึม ร้องเสียงแหลม มีผดคัน ถ่ายเหลว ถ้า... พบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ การรักษา... มี 2 วิธี 1. การส่องไฟรักษา... คือ... การใช้แสงไฟระดับ ที่เหมาะสม กำจัดสารสีเหลืองบนผิวหนัง โดยให้ผิวหนัง ทารกสัมผัสแสงมากที่สุดและต้องเจาะเลือดเป็นระยะ ๆ เพื่อดูว่า... ความเข้มของสารสีเหลืองลดลงหรือไม่ การดูแลทารกขณะส่องไฟ - ดูแลให้ส่องไฟตลอด 24 ชั่วโมง และไม่นำเด็ก ออกมาบ่อย - ดูแลให้ดูดนมแม่อย่างเพียงพอทุก 2-3 ชั่วโมง - ดูแลให้ส่องไฟทั่วถึง โดยพลิกตะแคงตัว ทุก 2 ชั่วโมง - ดูแลให้ผ้าปิดตาอยู่เสมอ ป้องกันแสง ทำอันตรายนัยน์ตา - ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ไม่ทาแป้งขณะส่องไฟ 2. วิธีการเปลี่ยนถ่ายเลือด... คือ... การดูดเลือดของทารกที่มีสารสีเหลืองออก แล้วใส่เลือดใหม่ที่ไม่มีสารนี้เข้าไปทดแทน ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลยะลา ปี 56 หน้า 6


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตัวเหลืองใน ทารกแรกเกิด. ตัวเหลือง ภาวะที่ … ป้องกัน ได้ ของทารก ภาวะตัวเหลือง... เกิดจากการมีสารสี เหลือง ( บิลิรูบิน ) เกาะตามส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google