งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย... หอผู้ป่วย นรีเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย... หอผู้ป่วย นรีเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย... หอผู้ป่วย นรีเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

3 เคมีบำบัด ยาเคมีบำบัด คือ การรักษาด้วยยาเพื่อควบคุม หรือทำลายเซลล์เนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็ง อาจ ใช้ยาเคมีบำบัดในการกำจัดหรือทำลาย เซลล์มะเร็ง

4 ยาเมื่อเข้าไปในกระแสเลือดจะกระจายไปทั่วร่างกาย ยาจะไปทำลายเซลล์เนื้อร้าย หรือ เซลล์มะเร็งโดยขัดขวาง การแบ่งตัวหรือขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อร้าย

5 วิถีทางให้ยาเคมีบำบัด โดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้ 1. การรับประทาน 2. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 3. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

6 ระยะเวลาและความบ่อยของการให้ยาขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ หลาย ปัจจัยได้แก่ ความถี่บ่อยในการให้ยาเคมีบำบัด 1. ชนิดของเซลล์เนื้อร้ายที่เป็น 2. ระยะเวลาที่ร่างกายตอบสนองยา 3. ความทนหรือสภาพร่างกาย

7 5. ยารั่วออกนอกเส้นเลือด / การเปลี่ยนแปลง ของผิวหนัง ฤทธิ์ข้างเคียงของยาเคมีบำบัด 1. คลื่นไส้อาเจียน 2. ผมร่วง 3. กดไขกระดูก 4. แผลในปาก

8 ๏ เบื่ออาหาร 6. ฤทธิ์ข้างเคียงอื่น ๆ ได้แก่ ๏ แพ้ยา ๏ หายใจมีเสียงหวีด ๏ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ ๏ หัวใจเต้นเร็ว ๏ ช็อค

9 ผลเสีย : การที่ผู้ป่วยอาเจียนมาก จะทำให้ ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่เกิดภาวะร่างกายเป็นด่าง ทำ ให้ร่างกายทำงานไม่ปกติเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ สาเหตุ : เกิดจากยาเคมีบัดที่ได้รับไป กระตุ้นศูนย์ควบคุมการอาเจียนในสมอง

10 การปฏิบัติเมื่อคลื่นไส้อาเจียนการปฏิบัติเมื่อคลื่นไส้อาเจียน 1. รับประทานอาหารทีละน้อย แต่บ่อยครั้ง 2. อมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียน 3. บ้วนปากทุกครั้งหลังอาเจียน 5. ขณะอยู่รพ. ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบ 4. เมื่อรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนให้หายใจเข้าออกลึกๆ ช้าๆ เพื่อผ่อน คลาย ลดความกังวล

11 การปฏิบัติตัวเพื่อให้ผมร่วงน้อยลง 1. ใช้แชมพูเด็ก ไม่สระผมบ่อย 2. ตัดผมสั้น 3. ไม่ขยี้ผมแรง ๆ ขณะสระผม 4. ไม่แปรงผมหรือหวีผมบ่อย ใช้แปรงซี่นิ่ม ๆ 5. ไม่ฉีดสเปรย์ ดัดผม หรือย้อมผม

12 หน้าที่ของไขกระดูก คือ สร้างเม็ดเลือดแดง เม็ด เลือดขาว และเกล็ดเลือด ยาเคมีบำบัด กดไขกระดูก เม็ดเลือดแดงต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำเกล็ดเลือดต่ำ

13 เม็ดเลือดขาวต่ำ หน้าที่ของเม็ดเลือดขาว : ต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย ป้องกันการติดเชื้อในร่างกาย ค่าปกติของเม็ดเลือดขาว : 5,000 - 10,000 เซลล์ / เลือด 1 ลบ.ซม.

14 การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ 2. ล้างมือทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร และ หลังจากเข้า ห้องน้ำ 3. รักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก โดยล้างและซับให้ แห้ง ภายหลังการขับถ่ายทุกครั้ง ไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยตนเอง 1. รักษาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ผม ปาก ฟัน เล็บ มือ เท้า 4. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำในแม่น้ำลำคลอง

15 6. หลีกเลี่ยงการคลุกคลี สัมผัส จับต้องสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว 7. ล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาด ก่อนนำมารับประทาน หรือประกอบ อาหาร 8. สังเกตตัวเองว่ามีอาการแสดงของการติดเชื้อหรือไม่ เช่น มีไข้ ไอ หนาวสั่น ปัสสาวะแสบขัด ตกขาวผิดปกติ ผิวหนังบวมแดง คัน ถ้ามีอาการผิดปกติดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทันที ห้ามซื้อยา รับประทานเอง เด็ดขาด 5. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับบุคคลที่เป็นโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไข้หวัด หัด อีสุกอีใส

16 เม็ดเลือดแดงต่ำ หน้าที่ของเม็ดเลือดแดง : นำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ค่าปกติของเม็ดเลือดแดง : ฮีโมโกบิล มากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ฮีมาโตคริต มากกว่าหรือเท่ากับ 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

17 การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงต่ำ 1. พักผ่อนให้เพียงพอ 2. ลดการปฏิบัติกิจกรรมบางอย่า เมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะ 3. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 4. รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก โปรตีน และวิตามินสูง เช่น เนื้อสัตว์ ตับ

18 5. รายงานแพทย์ทราบเมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะ เหนื่อยมาก ซีด

19 เกล็ดเลือดต่ำ หน้าที่ของเกล็ดเลือด : ช่วยการแข็งตัวของเลือด ป้องกันเลือดออก ค่าปกติของเกล็ดเลือด : 100,000 - 400,000 เซลล์ ต่อ เลือด 1 ลบ. ซม.

20 การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำ 1. สังเกตภาวะเลือดออกง่าย เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออก ตามไรฟัน จุดจ้ำเลือด 2. ป้องกันอุบัติเหตุ ของมีคม การกระทบกระแทกผิวหนังแรง ๆ 3. ฉีดยาหรือเจาะเลือด ต้องกดบริเวณนั้นนาน ๆ จนกว่าเลือด จะหยุด

21 4. หลีกเลี่ยงการไอ หรือ สั่งน้ำมูกแรง ๆ 5. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพริน 6. ดื่มน้ำมาก ๆ รับประทานผักผลไม้มาก ๆ ป้องกันท้องผูก

22 แผลในปาก เมื่อเกิดแผลในปาก ควรปฏิบัติดังนี้ 1. รักษาความสะอาดของปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ 2. หลังรับประทานอาหารทุกครั้งต้องทำความสะอาดปากและฟัน 3. ใช้แปรงสีฟันชนิดอ่อน ไม่แปรงฟันแรง ๆ

23 4. ตรวจดูช่องปากทุกวันว่ามีรอยแดง มีแผลหรือไม่ 5. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เย็นจัด หรือ ร้อนจัด 6. หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา การสูบบุหรี่


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย... หอผู้ป่วย นรีเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google