งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภูวดล วิมลรัตน์ นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบ ภายใน ส่วนของการประเมินผลการคลังด้าน รายจ่าย ระบบประเมินผลการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภูวดล วิมลรัตน์ นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบ ภายใน ส่วนของการประเมินผลการคลังด้าน รายจ่าย ระบบประเมินผลการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภูวดล วิมลรัตน์ นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบ ภายใน ส่วนของการประเมินผลการคลังด้าน รายจ่าย ระบบประเมินผลการคลัง ด้านรายจ่ายของภาครัฐ

2 2 ภาพรวมดุลการคลัง ด้านรายจ่ายภาครัฐ ภาพรวมการเบิกจ่าย รายกระทรวง ภาพรวมเบิกจ่ายตาม ลักษณะเศรษฐกิจ ภาพรวมการเบิกจ่าย ตามยุทธศาสตร์ฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายงาน GFMIS Data Analyst Executive Summary

3 3 ภาพรวมดุลการคลังด้านรายจ่ายภาครัฐ

4 4 ภาพรวมการเบิกจ่ายรายกระทรวง

5 5 ภาพรวมเบิกจ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจ

6 6 ภาพรวมการเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์ฯ

7 7 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

8 8 รายงาน

9 9 GFMIS

10 10 Data Analyst

11 11 Executive Summary

12 12 เปรียบเทียบรายกระทรวง --- > ฐานข้อมูล

13 13 เปรียบเทียบยุทธศาสตร์ --- > ฐานข้อมูล

14 14 เปรียบเทียบยุทธศาสตร์ รายกระทรวง --- > ฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt คุณภูวดล วิมลรัตน์ นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบ ภายใน ส่วนของการประเมินผลการคลังด้าน รายจ่าย ระบบประเมินผลการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google