งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก - อ้างอิง ใบสั่งซื้อ / สัญญา สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก - อ้างอิง ใบสั่งซื้อ / สัญญา สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก - อ้างอิง ใบสั่งซื้อ / สัญญา สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก - อ้างอิง ใบสั่งซื้อ / สัญญา วัตถุประสงค์ สำหรับบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ บุคคลภายนอกโดยอ้างอิงใบสั่งซื้อ ในระบบ GFMIS สามารถการตั้งเบิกได้ทุก กรณีของใบสั่งซื้อที่ บันทึกผ่าน Excel Loader โดยระบบจะอ้างอิง ข้อมูลตามใบสั่ง ซื้อที่ได้บันทึกไปแล้ว 2

3 3 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์ม ขบ.01

4 4

5 5

6 6

7 ตัวอย่าง แบบ ขบ.01 7

8 ตัวอย่างการนำส่งแบบ ขบ.01 8

9 9


ดาวน์โหลด ppt การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก - อ้างอิง ใบสั่งซื้อ / สัญญา สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google