งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to. Managed by SIRIDA Group SPA:Sanus Per Aquam สปา : การบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วย วิธีรรมชาติที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการ บำบัด ควบคู่ไปกับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to. Managed by SIRIDA Group SPA:Sanus Per Aquam สปา : การบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วย วิธีรรมชาติที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการ บำบัด ควบคู่ไปกับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to

2 Managed by SIRIDA Group

3

4 SPA:Sanus Per Aquam สปา : การบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วย วิธีรรมชาติที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการ บำบัด ควบคู่ไปกับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สี สัมผัส กำเนิด : อียิปต์ -> กรีก -> เบลเยี่ยม -> ประเทศต่างๆ -> ไทย SPA

5 1. Club SPA - เน้นการออกกำลังกาย 2. Cruiseship SPA- ในเรือ 3. Mineral Spring SPA - น้ำแร่เพื่อการบำบัด 4. Destination SPA- พักระยะยาวต่อเนื่อง 5. Hotel and Resort SPA - โรมแรม, รีสอร์ท 6. Day SPA- บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์, สนามบิน 7. Medical SPA- เน้นการบำบัดสุขภาพ แพทย์ทางเลือก Types of SPA

6 1. Massage 2. Hydro Therapy 3. Body Treatment - Cleansing - Exfoliation - Body Mask - Body Wrap etc. 4. Facial Treatment -Cleansing-Massage -Toning-Mask -Scrub-Moisturising Main Services

7 - Treatment Lists - Usefulness - Recipe / Blend - Price Lists - Experience / Expertise SPA Menu Design

8 Stimulat e SPA TREATMENT CYCLE Circulation Relaxation Rest

9 เลือกวิธีบำบัดให้เหมาะสมดีที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำศาสตร์ วิธีการบำบัด รักษาหลายอย่างเข้ามาใช้ ในการส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแล รักษา และ ขจัดพิษ โดยการแพทย์ทางเลือก Holistic Health & SPA การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสปา กาย ใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อม

10 1. FOOD 1.1Nutrition 1.2Fasting 1.3Vitamin Therapy 2. EXERCISE2.1Qi Gong 2.2Yoga 3. HERBAL MEDICINE3.1Homeopathy 3.2Aromatherapy 3.3Hydrotherapy 4. ENERGY4.1Reiki พลังจักรวาล 4.2Shiatsu 4.3Crystal Therapy 4.4 Color Therapy ALTERNATIVE MEDICINES

11 5. HEALTH & MIND THINKINK5.1Meditation 5.2Hypnotherapy 6. MASSAGE6.1Swedish Massage 6.2Mannal Lymphatic Drainage 6.3Thai Massage 6.4Reflexology 7. DETOXIFICATION 7.1Colon Therapy 7.2Hydropatic Treatment 7.3Peak Out 7.4Breath 7.5Blood Transfusion Etc. ALTERNATIVE MEDICINES ( ต่อ ) - กำจัดของเสียออกจากร่างกาย - ช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น - กระตุ้นความต้านทาน

12 1. แนวคิดในการทำธุรกิจ 2. แนวคิดในการวางตำแหน่งทางการตลาด 3. แนวทางการเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ - Directly related to the concept - Marine Product - Herbal Product - Essential Oil 4. แนวทางการเลือกประเภทบริการ - Relax - Get rid of Stress - Feel pampered ESTABLISH SPA CONCEPT

13 1. Product เรียบร้อย Sight or Ambient บรรยากาศภายใน 1.1 การจัดการด้านรูป 1.2 การจัดการด้านรส 1.3 การจัดการด้านกลิ่น 1.3.1 ระบบการหายใจ (Respiratory System) 1.3.2 ระบบการย่อยอาหาร (Digestive System) 1.3.3 ระบบความจำ (Memory System) 1.4 การจัดการด้านเสียง 1.5 การจัดการด้านสัมผัส - 70% Marketing Plan 5 Ps

14 2. Price 3. Place 4. Promotion 5. Personel 6. Policy Marketing Plan 5 Ps ( ต่อ )

15 การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันมี ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจ สปาให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และการทำกำไร ให้กับธุรกิจ ปัจจัยที่ต้องพิจารณา 1. คู่แข่งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Industry Rivalry) 2. ลูกค้า (Customers) จะต้องบริหาร - Expectation - Demand - Developing Complementary Services - Developing Reservation System Competitive Analysis

16 - Partitioning Demand - Establishing Price Incentives - Promotion off-Peak Demand 3. Suppliers - Treatment Products - Personel 4. New Comers 5. Stars -> Shops 6. Substitutions Competitive Analysis ( ต่อ )

17 1. เริ่มลงทุน 2. เงินฉุกเฉิน 3. เงินขยายกิจการ / รองรับธุรกิจ 4. เงินทุนหมุนเวียน INVESTMENT การจัดเตรียมเงินลงทุน

18 1. Brake Event Point Analysis การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน - กี่คน, กี่รอบ 2. Pay Back Period Method การหาระยะเวลาคืนทุน - product life 3. Net Present Value การหาค่าปัจจุบันสุทธิ =, o ok 4. Internal Rate of Return การหาอัตราผลตอบแทนภายใน การวิเคราะห์การลงทุน

19 1. Well Thought Out Plan วางแผนธุรกิจตรงตามความเป็นจริง 2. Impeccable Execution ทำงาน ให้บริการลูกค้าอย่างหาที่ติมิได้ 3. Stay Ahead of the Competitors อยู่ข้างหน้า / แนวหน้าคู่แข่งขัน 4. Look at Trends / Stay on Trends ดูแนวโน้มธุรกิจ KEY SUCCESS FACTORS

20 การจัดรูปแบบสปาเพื่อสุขภาพ " กิจการสปาเพื่อสุขภาพ " หมายความว่า การ ประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้าง สุขภาพ โดยใช้บริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ โดย อาจจะมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อ สุขภาพ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ โภชน บำบัด และการควบคุมอาหาร โยคะ และการทำ สมาธิ การใช้สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือไม่ก็ได้ ( ทั้งนี้ ในประกาศฯ ที่ออกตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ กำหนดเพิ่มเติมว่าต้องมีบริการเสริมอีกอย่างน้อย 3 รายการ ) SPA Management

21 1. ผู้ประกอบการ 2. ผู้ดำเนินการสปา 3. ผู้ให้บริการสปา / นวด 4. สถานที่ 5. การให้บริการ 6. ความปลอดภัย ( พรบ. สถานบริการ พ. ศ.2509 แก้ไขและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 เมษายน 2547 มีผล บังคับใช้เมื่อ 27 เมษายน 2547) หลักเกณฑ์มาตรฐานในการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

22 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ทัศนคติต่ออาชีพและภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานสปา 3. กริยาและมารยาท 4. การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 5. มาตรฐานการแต่งกายของพนักงานสปา จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา (SPA Business Ethics)

23 Managed by SIRIDA Group

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 www.bangkokhotel.com See you at


ดาวน์โหลด ppt Welcome to. Managed by SIRIDA Group SPA:Sanus Per Aquam สปา : การบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วย วิธีรรมชาติที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการ บำบัด ควบคู่ไปกับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google