งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล

2 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีเป็น จำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้การส่ง ข่าวสารอาจจะสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นได้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตจึงมีข้อปฏิบัติให้ผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้ใช้เครือข่ายร่วมกับผู้อื่นเกิด ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ มารยาทและ ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน อินเทอร์เน็ต เช่น

3 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต 1. ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ กาละเทศะ

4 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต 2. ใช้คำพูดสุภาพ

5 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต 3. เคารพในสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้อื่น

6 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต 4. ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ได้ให้ไว้กับครู หรือผู้ปกครองอย่าง เคร่งครัด

7 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต 5. การนำเสนอข้อมูลหรือโปรแกรมจาก อินเทอร์เน็ตมาใช้งาน ต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในการใช้งานหรือข้อกำหนดใน กฏหมาย ภาพมาจาก : http://th.prnews.bz/rule.html


ดาวน์โหลด ppt มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google