งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล

2 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้การส่งข่าวสารอาจจะสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นได้และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงมีข้อปฏิบัติให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ใช้เครือข่ายร่วมกับผู้อื่นเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น

3 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
1. ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับกาละเทศะ

4 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
2. ใช้คำพูดสุภาพ

5 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
3. เคารพในสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

6 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ได้ให้ไว้กับครู หรือผู้ปกครองอย่างเคร่งครัด

7 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
5. การนำเสนอข้อมูลหรือโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานหรือข้อกำหนดในกฏหมาย ภาพมาจาก :


ดาวน์โหลด ppt มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google