งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22

2 หัวข้อนำเสนอ ภาพรวมและวัตถุประสงค์ 1 อุปกรณ์ Wireless Sensor Network 2 การทำงานของระบบ 3 สรุปโครงการ 4 ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ 5

3 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของ โครงการ  เพื่อพัฒนาระบบ Wireless Sensor Network ภายในบ้าน  เพื่อพัฒนาระบบควบคุมบ้านจากภายนอกผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4 อุปกรณ์ Wireless Sensor Network

5

6 การทำงานของระบบการทำงานของระบบ

7 การทำงานของระบบการทำงานของระบบ

8 การทำงานของระบบการทำงานของระบบ

9 สรุปโครงการ  ได้ระบบ Wireless Sensor Network ภายในบ้าน  ได้ระบบควบคุมบ้านจากภายนอกผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

10 ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค การใช้ Microcontroller เป็น Web Server 1 dsPic33web EEPROM 256 Kb

11 ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ  เรื่องความปลอดภัย  การอ่านค่าสถานะของสวิตช์ ไฟฟ้า  การประยุกต์ใช้งานระบบ  การประยุกต์ใช้งานกับระบบอื่น

12 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google