งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเมืองเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท แผนที่ก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 1. หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2. หมู่ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเมืองเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท แผนที่ก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 1. หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2. หมู่ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเมืองเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท แผนที่ก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 1. หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2. หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาดำ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

2 โครงการเมืองเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท แผนที่ก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

3 ให้ สธ. รพ สรรคบุรี 31 – 1 - 34 ให้ กสส. สนง. กษอ. สรรคบุรี 35 – 1 - 31 ให้ สพฐ. ใช้ ประโยชน์ 3 – 0 - 0 แผนที่แสดงจุดก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ด พันธุ์ข้าวครบวงจร แห่งที่ 2 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท พื้นที่สร้าง โรงงาน 162x96 ม. ( 9.72 ไร่ ) พื้นที่สร้าง โรงงาน 162x96 ม. ( 9.72 ไร่ ) 725 เมตร

4 โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 25x45 โรงเก็บก่อนปรับปรุง 20x30 โรงเก็บ หลังปรับปรุง 20x15 อาคารเอนกประสงค์ 15x30 คลอง 4 เมตร แนวปลูกต้นไม้ 12 เมตร คลอง 4 เมตร ถนนด้านหน้า 162 m. 130 m. 96 m. ป้ายโรงงาน 80 m. ลานตาก 40 x 40 เครื่องชั่ง ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 162 x 96 = 15,552 ตารางเมตร = 9.72 ไร่ ถนนภายในโรงงานความยาวรวมประมาณ 220 เมตร

5 ภาพหน้าตัดบริเวณโดยรอบ พื้นที่สร้างโรงงาน พื้นที่โรงงาน 130 m.12 m. 4 m. คลอง แนวปลูกต้นไม้ ขนาดพื้นที่ 162 x 96 = 15,552 ตารางเมตร = 9.72 ไร่ ถนนภายในโรงงานความยาวประมาณ 220 เมตร 162 m. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายสุชาติ อ่อนดำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท e-mail : s_ondum@hotmail.com โทร 087-2041522


ดาวน์โหลด ppt โครงการเมืองเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท แผนที่ก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 1. หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2. หมู่ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google