งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พื้นที่โครงการ 11 พื้นที่. 2 พื้นที่เชียงใหม่ ( หนองหอย ) ที่ตั้ง : ถนนสายอ้อมเมือง ( ถนนมหิดล ) และห่างจากสี่แยก หนองหอยประมาณ 150 เมตร ตำบลหนองหอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พื้นที่โครงการ 11 พื้นที่. 2 พื้นที่เชียงใหม่ ( หนองหอย ) ที่ตั้ง : ถนนสายอ้อมเมือง ( ถนนมหิดล ) และห่างจากสี่แยก หนองหอยประมาณ 150 เมตร ตำบลหนองหอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พื้นที่โครงการ 11 พื้นที่

2 2 พื้นที่เชียงใหม่ ( หนองหอย ) ที่ตั้ง : ถนนสายอ้อมเมือง ( ถนนมหิดล ) และห่างจากสี่แยก หนองหอยประมาณ 150 เมตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3 3 พื้นที่เชียงใหม่ ( หนองหอย ) ขนาดเนื้อที่ : ประมาณ 4.14675 ไร่

4 4 พื้นที่เชียงใหม่ ( หนองหอย )

5 5 ที่ตั้ง : ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ห่างจากบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 10.50 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองดอยสะเก็ด ประมาณ 6.00 กิโลเมตร ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่เชียงใหม่ ( ดอยสะเก็ด )

6 6 ขนาดเนื้อที่ : ประมาณ 30.4225 ไร่ พื้นที่เชียงใหม่ ( ดอยสะเก็ด )

7 7

8 8 พื้นที่ชลบุรี ( ชัยพร วิถี ) ที่ตั้ง : ซอยชัยพรวิถี 15 ถนนสุขุมวิท 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

9 9 พื้นที่ชลบุรี ( ชัยพร วิถี ) ขนาดเนื้อที่ : ประมาณ 33.52 ไร่

10 10 พื้นที่ชลบุรี ( ชัยพร วิถี )

11 11 พื้นที่ระยอง ( บ้าน ฉาง ) ที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท 3 ตำบลเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัด ระยอง

12 12 พื้นที่ระยอง ( บ้าน ฉาง ) ขนาดเนื้อที่ : ประมาณ 33.37 ไร่

13 13 พื้นที่ระยอง ( บ้าน ฉาง )

14 14 พื้นที่ตรัง ที่ตั้ง : บนสายตรัง - กันตัง ( ทาง หลวงหมายเลข 403) ติดกับ โครงการการเคหะแห่งชาติเดิม ไปทางทิศ ตะวันตก ห่างจากบริเวณแยกควน ปลิง ประมาณ 1.25 กิโลเมตร ในตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

15 15 พื้นที่ตรัง ขนาดเนื้อที่ : ประมาณ 40.3605 ไร่

16 16 พื้นที่ตรัง

17 17 พื้นที่กระบี่ ที่ตั้ง : ห่างจากถนนอุตรกิจ ( บริเวณแยกเข้าเมืองกระบี่ ) ประมาณ 1.70 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินนานาชาติ จ. กระบี่ ประมาณ 5.80 กิโลเมตร ในอำเภอเมือง กระบี่ - อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

18 18 พื้นที่กระบี่ ขนาดเนื้อที่ : ประมาณ 43.81875 ไร่

19 19 พื้นที่กระบี่

20 20 พื้นที่ภูเก็ต ( ภูเก็ต 2) ที่ตั้ง : ถนนรพช. บ้านป่า คลองชีพ ตำบลเทพ กระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต ห่างจากตัวเมือง ออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร

21 21 พื้นที่ภูเก็ต ( ภูเก็ต 2) ขนาดเนื้อที่ : ประมาณ 86.25 ไร่

22 22 พื้นที่ภูเก็ต ( ภูเก็ต 2)

23 23 พื้นที่ภูเก็ต ( ถลาง ) ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในโครงการเคหะชุมชน ภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

24 24 พื้นที่ภูเก็ต ( ถลาง ) ขนาดเนื้อที่ : ประมาณ 22.64 ไร่

25 25 พื้นที่ภูเก็ต ( ถลาง )

26 26 พื้นที่ภูเก็ต ( เทพ กระษัตรี ) ที่ตั้ง : ริมถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 15 กิโลเมตร

27 27 พื้นที่ภูเก็ต ( เทพ กระษัตรี ) ขนาดเนื้อที่ : ประมาณ 7.78 ไร่

28 28 พื้นที่ภูเก็ต ( เทพ กระษัตรี )

29 29 พื้นที่ร่มเกล้า ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณถนนส่วนบุคคล ติดคลองลำอ้อต้น และคลองหนึ่ง โดยแยก จากถนนเคหะร่มเกล้า บริเวณทางสาธารณประโยชน์ ( ไม่มีชื่อ ) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 600 เมตร ในแขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

30 30 พื้นที่ร่มเกล้า ขนาดเนื้อที่ : ประมาณ 30.52 ไร่

31 31 พื้นที่ร่มเกล้า

32 32 พื้นที่เมืองใหม่ บางพลี

33 33 พื้นที่ส่วน ที่ 1 พื้นที่ส่วน ที่ 2 ที่ตั้ง : ติดกับถนนเทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ขนาด พื้นที่ส่วนที่ 1 : ประมาณ 52.45 ไร่ พื้นที่ส่วนที่ 2 : ประมาณ 143.57 ไร่ พื้นที่เมืองใหม่ บางพลี ถนนเทพารักษ์

34 34 พื้นที่ส่วน ที่ 1 พื้นที่เมืองใหม่ บางพลี

35 35 พื้นที่ส่วน ที่ 2 พื้นที่เมืองใหม่ บางพลี


ดาวน์โหลด ppt 1 พื้นที่โครงการ 11 พื้นที่. 2 พื้นที่เชียงใหม่ ( หนองหอย ) ที่ตั้ง : ถนนสายอ้อมเมือง ( ถนนมหิดล ) และห่างจากสี่แยก หนองหอยประมาณ 150 เมตร ตำบลหนองหอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google