งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง พลงใหญ่ ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2,4 ตำบลช้างข้าม อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 84,830,000 บาท (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง พลงใหญ่ ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2,4 ตำบลช้างข้าม อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 84,830,000 บาท ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายละเอียดโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง พลงใหญ่ ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2,4 ตำบลช้างข้าม อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 84,830,000 บาท ( งบผูกพันข้ามปี 55- 56) เริ่มสัญญา 15 กันยายน 55 สิ้นสุดสัญญา 19 ตุลาคม 56 ระยะเวลา 400 วัน โดยการจ้างเหมา หจก. พรไพบูลย์ราชสีมาก่อสร้าง กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ก่อนการดำเนินโครงการ

3 1. พื้นที่โครงการ จำนวน 150 ไร่ 2. พื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ( ขุดลอก ) จำนวน 125 ไร่ 3. ความกว้าง ( ส่วนที่กว้างที่สุด ) 300 เมตร 4. ความยาว 1,110 เมตร 5. ความลึกจากระดับก้นหนองถึงระดับเก็บกัก 6.75 เมตร 6. ความลึกจากระดับหลังคันดินถึงก้นหนอง 7.75 เมตร 7. ปริมาตรเก็บกักจำนวน 1.214 ลบ. ม. 8. อาคารระบายน้ำจำนวน 20 แห่ง 9. บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 6 แห่ง 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน 20,062 ตารางเมตร

4

5 รายละเอียดโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิง บึงกระจับ ที่ตั้งโครงการ ตำบลหนองแหนเมืองเก่า อำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ 59,400,000 บาท ( งบผูกพันข้ามปี 55- 56) เริ่มสัญญา 12 กันยายน 55 สิ้นสุดสัญญา 1 ตุลาคม 56 ระยะเวลา 400 วัน โดยการจ้างเหมา บริษัท ธนพูนทวี จำกัด กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ก่อนการดำเนินโครงการ

6 1. ความกว้าง ( ส่วนที่กว้างที่สุด ) 100 เมตร 2. ความยาว 9,820 เมตร 3. ความลึกจากระดับก้นหนองถึงระดับเก็บกัก 4.50 เมตร 4. ความลึกจากระดับหลังคันดินถึงก้นหนอง 6.00 เมตร 5. ปริมาตรเก็บกักจำนวน 600,000 ลบ. ม. 6. อาคารระบายน้ำจำนวน 16 แห่ง 7. บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 24 แห่ง

7


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง พลงใหญ่ ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2,4 ตำบลช้างข้าม อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 84,830,000 บาท (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google