งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 6 วงจร TUNE วงจร TUNE. 1. คุณสมบัติเบื้องต้นของวงจร TUNE 2. วงจรจูนออสซิลเลเตอร์ 3. วงจรขยายสัญญาณแบบซิงเกิลจูน 4. วงจรขยายสัญญาณแบบดับเบิ้ลจูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 6 วงจร TUNE วงจร TUNE. 1. คุณสมบัติเบื้องต้นของวงจร TUNE 2. วงจรจูนออสซิลเลเตอร์ 3. วงจรขยายสัญญาณแบบซิงเกิลจูน 4. วงจรขยายสัญญาณแบบดับเบิ้ลจูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 6 วงจร TUNE วงจร TUNE

2 1. คุณสมบัติเบื้องต้นของวงจร TUNE 2. วงจรจูนออสซิลเลเตอร์ 3. วงจรขยายสัญญาณแบบซิงเกิลจูน 4. วงจรขยายสัญญาณแบบดับเบิ้ลจูน 5. สแตกเกอร์จูน

3 1. คุณสมบัติเบื้องต้นของวงจร TUNE ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 อย่างคือ ตัวเหนี่ยวนำตัวเก็บประจุ

4 ตัว เหนี่ยว นำ คือ ขดลวดที่มีค่า Impedance คือ ค่าความสามารถในการเหนี่ยวนำ หน่วย H ( เฮนรี่ )

5 ตัวเก็บ ประจุ คือ คาปาซิเตอร์ที่มีค่า Capacitance คือ ค่าความสามารถในการเก็บประจุและ คายประจุ หน่วย F ( ฟารัด )

6 การเลือกความถี่นั้นจะต้องให้วงจร TUNE อยู่ใน สภาวะ RESONANCE คือสภาวะที่ยอมให้ความถี่ ใดความถี่หนึ่งผ่านได้ ส่วนความถี่ที่ไม่ใช่ความถี่ RESONANCE จะไม่สามารถผ่านวงจร TUNE ได้ XL คือ ค่าของขดลวดที่มีค่าไฟฟ้ากระแสสลับ หน่วย โอห์ม XL = 2 π FL XC คือ ค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุที่มีผล ต่อไฟฟ้ากระแสสลับ หน่วย โอห์ม XC = 1 2πFC2πFC

7 2. วงจรจูนออสซิลเลเตอร์ จะใช้ขดลวด ต่อเป็นวงจร Resonance กับคาปาซิเตอร์ โดย L จะ ใช้ค่าคงที่ส่วน C ปรับค่าได้โดยต่อแกน ทางด้านอินพุตและออสซิลเลเตอร์ ร่วมกัน เพื่อรักษาผลต่างของความถี่เร โซแนนซ์ของวงจรจูนให้ได้ความถี่ที่ ต้องการตลอดเวลา

8 3. วงจรขยายสัญญาณแบบซิงเกิลจูน

9 4. วงจรขยายสัญญาณแบบดับเบิ้ลจูน

10 5. สแตกเกอร์จูน

11 แบบฝึกหัด จงหาค่า Inductive Reactance เมื่อ กำหนดให้ 1.L = 8 H, f = 120 Hz 2.L = 20mH, f = 6 KHz 3.L = 40 mH, f = 1.5 kHz จงหาค่า Capacitive Reactance เมื่อ กำหนดให้ 1.C = 0.001 uF, f = 70 KHz 2.C = 0.033 uF, f = 10 KHz 3.C = 10 pF, f = 140 MHz

12 จงหาค่าความถี่ Resonance เมื่อกำหนดให้ 1. L = 200 H, C = 0.033 uF 2. L = 530 mH, C = 2.2 uF 3. L = 100 mH, C = 20 pF 4. L = 10 mH, C = 20 nF


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 6 วงจร TUNE วงจร TUNE. 1. คุณสมบัติเบื้องต้นของวงจร TUNE 2. วงจรจูนออสซิลเลเตอร์ 3. วงจรขยายสัญญาณแบบซิงเกิลจูน 4. วงจรขยายสัญญาณแบบดับเบิ้ลจูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google