งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวเก็บประจุ ( capacitor ). ตัวเก็บประจุจะประกอบ ไปด้วย แผ่นโลหะ ตัวนำ 2 แผ่น วาง ห่างกัน โดยมี สารไดอิ เล็กทริกกั้นอยู่ ระหว่างแผ่นตัวนำทั้ง 2 ตัวเก็บประจุเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวเก็บประจุ ( capacitor ). ตัวเก็บประจุจะประกอบ ไปด้วย แผ่นโลหะ ตัวนำ 2 แผ่น วาง ห่างกัน โดยมี สารไดอิ เล็กทริกกั้นอยู่ ระหว่างแผ่นตัวนำทั้ง 2 ตัวเก็บประจุเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวเก็บประจุ ( capacitor )

2 ตัวเก็บประจุจะประกอบ ไปด้วย แผ่นโลหะ ตัวนำ 2 แผ่น วาง ห่างกัน โดยมี สารไดอิ เล็กทริกกั้นอยู่ ระหว่างแผ่นตัวนำทั้ง 2 ตัวเก็บประจุเป็น อุปกรณ์ที่สามารถเก็บ ประจุไฟฟ้าได้ มีการ นำไปใช้ในวงจรแรงดัน วงจรกรองความถี่ ใช้ ในการถ่ายทอด สัญญาณ (coupling)

3 ตัวเก็บประจุกับคุณสมบัติทาง ไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าจึงไม่ สามารถตกคร่อมคาปาซิ เตอร์ได้ในทันทีทันใด หากแต่ต้องใช้เวลาให้มัน ค่อยๆเปลี่ยน แปลงประจุ ไฟฟ้า ตัวอย่าง เมื่อป้อน 6 v คา ปาซิเตอร์จะค่อยๆ ชาร์จ ประจุจาก 0 – 6 โวลต์ เมื่อ แรงเคลื่อนถึงจุดสูงสุดแล้ว กระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถ ไหลเข้าไป คาปาซิเตอร์ได้ อีกต่อไป หน่วยความจุ (unit of capacitance) มีหน่วย เป็นฟารัด (Farad) มาจาก การรับกระแสไฟฟ้า 1 แอมป์ในเวลา 1 วินาที แล้วทำให้เกิดความต่าง ศักย์ทางไฟฟ้า ระหว่าง อิเล็กโทรด และมีประจุคง อยู่เท่ากับ 1 คูลอมบ์

4 การเลือกใช้งานตัวเก็บประจุต่างๆ เนื่องจากตัวเก็บประจุมี หลายชนิด การ เลือกใช้ตัวเก็บประจุผิด ประเภทของงานอาจ ทำให้วงจรเกิดความไม่ สมบูรณ์ขึ้นได้ บางครั้งอาจเกิดการ ระเบิดจนทำลายวงจรก็ มี โดยเฉพาะ ตัวเก็บ ประจุตัวโตๆ ที่ทน แรงดันสูงๆผู้ใช้ต้อง ระมัดระวังอย่าต่อผิดขั้ว หรือให้แรงดันเกินพิกัด เด็ดขาด

5 ชนิดของตัวเก็บประจุ 1. อิเล็กโทรไลต์ - ใช้ในวงจรกรอง แรงดันไฟตรงที่ได้จาก การ rectify - ใช้ในการ coupling สัญญาณ

6 2. แทนทาลัม - ใช้ในงานที่ต้องการ ความแม่นยำของความ ถูกต้องสูง 3. เซรามิกส์ - ใช้ในวงจรเรโซแนนซ์ - ใช้ในวงจรความถี่ สูง

7 4. โพลีเอสเตอร์ - ใช้งานได้ ทั่วๆไป - มีค่าให้เลือกใช้ มากมาย 5. โพลีสไตรีน - ใช้ในวงจรจูนหรือ ออสซิลเลเตอร์ - ใช้ใน วงจรที่มีแรงดันสูง

8 6. โพลีโพรไพลีน - อินเวอร์เตอร์กำลัง สูงๆ - converter

9 ค่า capacitance ค่า capacitance ของคาปาซิเตอร์หนึ่งฟารัด ก็คือ ความสามารถของคาปาซิเตอร์ ที่จะสามารถเก็บประจุ ได้ถึง 1 คูลอมบ์ จาก สมการ c = ค่าคาปาซิแตนซ์ มี หน่วยเป็นฟารัด V = โวลต์ Q = ประจุ A = พื้นที่ของเพลตโลหะ เป็นตารางนิ้ว d = ค่าความห่างระหว่าง เพลต โลหะทั้ง สองเป็นนิ้ว = ค่า permittivity ของฉนวนที่อยู่ระหว่าง เพลตทั้งสอง

10 ค่ารีแอกแตนซ์ ค่ารีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุ ณ ความถี่ใด ๆ การคำนวณค่ารีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุจะ ใช้สูตร โดยที่ คือ ค่ารีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุ มีหน่วย เป็นโอห์ม f คือ ความถี่ มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ( Hz ) C คือ ความจุมีหน่วยเป็นฟารัด

11 การคำนวณตัวเก็บประจุ ต่อแบบ ขนาน

12 ต่อแบบ อนุกรม NOTE: การคำนวณของ R และ C จะตรงกันข้าม


ดาวน์โหลด ppt ตัวเก็บประจุ ( capacitor ). ตัวเก็บประจุจะประกอบ ไปด้วย แผ่นโลหะ ตัวนำ 2 แผ่น วาง ห่างกัน โดยมี สารไดอิ เล็กทริกกั้นอยู่ ระหว่างแผ่นตัวนำทั้ง 2 ตัวเก็บประจุเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google