งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Physics II Unit 5 Part 2 วงจร RLC. อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Physics II Unit 5 Part 2 วงจร RLC. อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Physics II Unit 5 Part 2 วงจร RLC

2 อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ

3 อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน แบตเตอรี แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ สวิทช์

4 วงจร RL (Raising) สับสวิทช์ S 1 ณ เวลา กระแสเริ่มไหลในวงจร ค่าคงตัวเวลา ที่เวลา t =  จะมีกระแสไหล I = 0.63I o

5 เปิดสวิทช์ S 1 ปิดสวิทช์ S 2 ค่าคงตัวเวลา เมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควร วงจร RL (Decay) ที่เวลา t =  จะมีกระแสไหล I = 0.37I o

6 เมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ พลังงานจะถูกสะสมไว้อยู่ในสนามแม่เหล็ก พลังงานที่เก็บสะสมในตัว เหนี่ยวนำ

7 วงจร LC (Oscillating) สับสวิทช์ S ไปที่ตำแหน่ง a ตัวเก็บประจุจะถูกอัดประจุจนเต็ม พลังงานที่เก็บในตัวเก็บประจุคือ เมื่อสับสวิทช์ S ไปที่ตำแหน่ง b ตัวเก็บประจุจะคายประจุผ่านตัวเหนี่ยวนำ เกิดมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร สมการฮาร์โมนิกเชิงเดียว

8 วงจร LC (Oscillating) ความถี่ธรรมชาติของ วงจร LC

9 พลังงานในวงจร LC E B พลังงานรวม พลังงานรวมคงที่ U C, U L เปลี่ยนกลับไปมา

10 วงจร LC vs มวลที่ปลาย สปริง E B

11 วงจร RLC (Damped Osillation) เพิ่มความต้านทานในวงจร LC “ สมการการแกว่งกวัดแบบหน่วง ” “Damping” “Oscillating” พลังงานรวมจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการทำงานที่ตัวต้านทาน

12 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C. Circuit)

13 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ ในประเทศไทย f = 50 Hz ไฟฟ้าในบ้านในประเทศไทย V rms = 220 V

14 ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า กระแสสลับ V R และ I R เปลี่ยนพร้อมกัน ( เฟสตรงกัน )

15 ตัวเก็บประจุใน วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ V C มีเฟสตามหลัง I C อยู่ 90 o

16 ตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้า กระแสสลับ V L มีเฟสนำหน้า I L อยู่ 90 o

17 ความต้านทานจินตภาพ (Reactance) ในตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ V และ I ไม่ได้แปรผันตามกัน “Capacitive Reactance” “Inductive Reactance”

18 วงจร RLC กระแสสลับ (A.C. Series RLC)

19 วงจร RLC กระแสสลับ “Forced Oscillation” I มีเฟสต่างจาก V ของแหล่งกำเนิดอยู่เท่ากับ 

20 “ ความต้านทานเชิงซ้อน ” (Impedance) ความต้านทานเชิงซ้อน (Impedance)

21 กระแสในวงจรจะไหลมากที่สุดเมื่อ X L = X C เรโซแนนซ์ (Resonace) เมื่อความถี่ธรรมชาติของวงจรเท่ากับความถี่ของแหล่งกำเนิด เรียกความถี่นั้นว่า “ ความถี่เรโซแนนซ์ ”

22 กำลังเฉลี่ย กำลังไฟฟ้า ที่เรโซแนนซ์ power factor = 1 จะมีการจ่ายกำลังไฟฟ้าได้สูงสุด “Power factor”


ดาวน์โหลด ppt Physics II Unit 5 Part 2 วงจร RLC. อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google