งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rev.13.01

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rev.13.01"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rev.13.01 http://www.ee.mut.ac.th/home/suriya/0391-11.ppt

2 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ศึกษาการทำงานของวงจร สวิตช์ประจุ เรียนรู้แนวทางใช้วงจร สวิตช์ประจุ สามารถประยุกต์ใช้งานให้ เกิดประโยชน์ได้ รู้จักคิดวิเคราะห์

3 Copyright © S.Witthayapradit 2010

4

5

6

7 q 1 = C R v 1 q 2 = C R v 2  q = q 1 -q 2 = C R (v 1 -v 2 )

8 Copyright © S.Witthayapradit 2010

9

10 เลือกใช้ตัวเก็บประจุ (C OSC ) = 100pF

11 Copyright © S.Witthayapradit 2010  เชื่อมต่อวงจรที่ออกแบบได้ลงในบอร์ดทดลอง โดยใช้ไอซีเบอร์ MAX291  ทำการวัดผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรลงใน ตารางที่กำหนดให้  นำค่าที่วัดได้จากตารางไปสร้างกราฟ ผลตอบสนองทางความถี่

12 Copyright © S.Witthayapradit 2010

13  ป้อนสัญญาณรูปไซน์ที่ความถี่ 1kHz ขนาด แรงดัน 2 V P-P แล้วเพิ่มสัญญาณ รบกวนลงไป 100% จากนั้นให้บันทึกรูปของ สัญญาณไฟฟ้าทั้งอินพุตกับ เอาต์พุต  ป้อนสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมที่ความถี่ 3kHz ขนาด แรงดัน 2 V P-P ( ไม่มีสัญญาณ รบกวน ) จากนั้นให้บันทึกรูปของสัญญาณไฟฟ้า ทั้งอินพุตกับเอาต์พุต  ป้อนสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมที่ความถี่ 5kHz ขนาด แรงดัน 2 V P-P ( ไม่มีสัญญาณ รบกวน ) จากนั้นให้ปรับค่า Duty จาก 20% - 80% ช่วงละ 10% แล้วให้ บันทึกรูปของสัญญาณไฟฟ้าทั้งอินพุตกับ เอาต์พุต

14 Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.1 CH.2 *** CH.2 Coupling DC

15 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การใช้วงจรสวิตช์ประจุในการกรอง ความถี่ มีข้อดีกว่าวงจรกรองความถี่ชนิด แอคทีฟทั่วๆไปอย่างไร ? ให้เปรียบเทียบหาข้อแตกต่างของวงจร กรองความถี่แบบสวิตช์ประจุอันดับ 8 ที่ใช้ ทดลองกับวงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ ทั่วไป เมื่อเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไป 100% สัญญาณทางเอาต์พุตมีลักษณะเช่นไร ? เหตุใดการทดลองปรับค่า Duty Cycle สัญญาณทางเอาต์พุตจึงต้องกำหนดการวัด เป็น Coupling DC

16 Rev.13.01


ดาวน์โหลด ppt Rev.13.01

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google