งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ EG 3 กันยายน 2551. 1 กระแสสลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ EG 3 กันยายน 2551. 1 กระแสสลับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ EG 3 กันยายน 2551

2 1 กระแสสลับ

3 กระแสสลับแบบ sinusoidal แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบสลับ  generator สัญลักษณ์ของแหล่งกำเนิด แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ ศักย์ไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ ( เฟส )

4 2 ตัวความต้านทานในวงจร กระแสสลับ ใช้กฎของโอมห์ และกฎของ เคอร์ชอฟฟ์ พบว่า

5 3 เฟสเซอร์ เฟสเซอร์ = เว็กเตอร์หมุน บนระนาบเชิงซ้อน เลขเชิงซ้อน ระนาบ เชิงซ้อน ในรูปแบบเชิงมุม อัตราเร็วเชิงมุม - คงตัว x(t) y(t)

6 เฟสเซอร์ของวงจรตัวต้านทาน - แสดงว่า กระแส และศักย์ไฟฟ้าของ ตัวความต้านทาน “ มีเฟสตรงกัน ” - ศักย์ไฟฟ้าของตัวต้านทานมีเฟสตรงกับ แหล่งกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า

7 4 วงจรตัวเก็บประจุ เมื่อปิดสวิชท์ S จะมีกระแส ไฟฟ้า i ไหลในวงจร จากกฎของเอคร์ชอฟฟ์ และ กฎของโอมห์ พบว่า กำหนดให้ เนื่องจากว่า

8 ดังนั้น ศักย์ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุมีเฟสตามหลังกระแสไฟฟ้าด้วยมุมเฟส เฟสเซอร์

9 กราฟแสดงการมีเฟสตาม 90 o ของ v C

10 กฎของโอมห์ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ อิมพิแดนซ์ ( เชิงซ้อน ) สรุป กำหนดให้ Capacitive resistance

11 เราจะได้คำตอบว่า สังเกตว่า เมื่อ

12 High-pass and Low-pass filters Low-pass High-pass

13 ตัวอย่าง กำหนดให้ ให้คำนวณกระแส และมุมต่างเฟสระหว่างกระแสกับแหล่งกำเนิด แรงเคลื่อนไฟฟ้า จากวงจร

14 เขียน เฟสเซอร์ของวงจร

15 5 วงจรตัวเหนี่ยวนำ เมื่อปิดสวิชท์ S จะมีกระแสไฟฟ้า i ไหลในวงจร กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กฎของโอมห์ กำหนดให้ ดังนั้น

16 ศักย์ไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนำมี “ เฟสนำ ” กระแสฟ้าด้วยมุมเฟส สรุป กำหนดให้

17 เฟสเซอร์ กราฟการนำเฟส สังเกตว่า เมื่อ

18 ตัวอย่าง กำหนดให้ ให้คำนวณกระแส i(t) ในวงจร และมุมต่างเฟสระหว่างกระแสกับแหล่งกำเนิด แรงเคลื่อนไฟฟ้า จากรูป

19 ดังนั้น กระแสไฟฟ้ามีเฟสตาม 31.1 o

20 6 วงจรแกว่งกวัดแบบ LC เมื่อปิดสวิชท์ S ไปที่ a ตัวเก็บประจุจะถูกจุประจุจนเต็ม เมื่อปิดสวิชท์ S ไปที่ b ตัวเก็บประจุจะคายประจุผ่าน ตัวเหนี่ยวนำ L  กระแส ไฟฟ้า i(t) พบว่า “ การแกว่งกวัด ” ( เอกลักษณ์เฉพาะ ) กฎของเคอร์ชอฟฟ์

21 เขียน ตัวอย่างเช่น กำหนดให้

22 วงจรแกว่งกวัดแบบลดทอน r คือความต้านทานภายใน ของตัวเหนี่ยวนำ เมื่อปิดสวิชท์ไปที่ a และ b พบว่า Damped oscillation

23 จากข้อมูลของ damped oscillation โดยที่ และ เมื่อ


ดาวน์โหลด ppt วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ EG 3 กันยายน 2551. 1 กระแสสลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google