งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ EG 3 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ EG 3 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ EG 3 กันยายน 2551

2 1 กระแสสลับ

3 กระแสสลับแบบ sinusoidal
แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบสลับ  generator สัญลักษณ์ของแหล่งกำเนิด แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ ศักย์ไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ (เฟส)

4 2 ตัวความต้านทานในวงจรกระแสสลับ
ใช้กฎของโอมห์ และกฎของ เคอร์ชอฟฟ์ พบว่า

5 3 เฟสเซอร์ อัตราเร็วเชิงมุม - คงตัว
เฟสเซอร์ = เว็กเตอร์หมุน บนระนาบเชิงซ้อน อัตราเร็วเชิงมุม - คงตัว ระนาบเชิงซ้อน เลขเชิงซ้อน y(t) x(t) ในรูปแบบเชิงมุม

6 เฟสเซอร์ของวงจรตัวต้านทาน
- ศักย์ไฟฟ้าของตัวต้านทานมีเฟสตรงกับ แหล่งกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า - แสดงว่า กระแส และศักย์ไฟฟ้าของ ตัวความต้านทาน “มีเฟสตรงกัน”

7 4 วงจรตัวเก็บประจุ เมื่อปิดสวิชท์ S จะมีกระแส ไฟฟ้า i ไหลในวงจร
จากกฎของเอคร์ชอฟฟ์ และ กฎของโอมห์ พบว่า กำหนดให้ เนื่องจากว่า

8 ดังนั้น ศักย์ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุมีเฟสตามหลังกระแสไฟฟ้าด้วยมุมเฟส เฟสเซอร์

9 กราฟแสดงการมีเฟสตาม 90o ของ vC

10 สรุป กำหนดให้ Capacitive resistance กฎของโอมห์ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ อิมพิแดนซ์ (เชิงซ้อน)

11 เราจะได้คำตอบว่า สังเกตว่า เมื่อ

12 High-pass and Low-pass filters

13 ตัวอย่าง กำหนดให้ ให้คำนวณกระแส และมุมต่างเฟสระหว่างกระแสกับแหล่งกำเนิด แรงเคลื่อนไฟฟ้า จากวงจร

14 เขียน เฟสเซอร์ของวงจร

15 5 วงจรตัวเหนี่ยวนำ เมื่อปิดสวิชท์ S จะมีกระแสไฟฟ้า i ไหลในวงจร
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กฎของโอมห์ กำหนดให้ ดังนั้น

16 ดังนั้น ศักย์ไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนำมี “เฟสนำ” กระแสฟ้าด้วยมุมเฟส กำหนดให้ สรุป

17 เฟสเซอร์ กราฟการนำเฟส สังเกตว่า เมื่อ

18 ตัวอย่าง กำหนดให้ ให้คำนวณกระแส i(t) ในวงจร และมุมต่างเฟสระหว่างกระแสกับแหล่งกำเนิด แรงเคลื่อนไฟฟ้า จากรูป

19 ดังนั้น กระแสไฟฟ้ามีเฟสตาม 31.1o

20 6 วงจรแกว่งกวัดแบบ LC เมื่อปิดสวิชท์ S ไปที่ a
ตัวเก็บประจุจะถูกจุประจุจนเต็ม เมื่อปิดสวิชท์ S ไปที่ b ตัวเก็บประจุจะคายประจุผ่าน ตัวเหนี่ยวนำ L  กระแส ไฟฟ้า i(t) กฎของเคอร์ชอฟฟ์ พบว่า “การแกว่งกวัด” (เอกลักษณ์เฉพาะ)

21 เขียน ตัวอย่างเช่น กำหนดให้

22 วงจรแกว่งกวัดแบบลดทอน
r คือความต้านทานภายใน ของตัวเหนี่ยวนำ เมื่อปิดสวิชท์ไปที่ a และ b พบว่า Damped oscillation

23 จากข้อมูลของ damped oscillation
โดยที่ และ เมื่อ


ดาวน์โหลด ppt วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ EG 3 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google