งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current) โดย อ. คมศิลป์ โคตมูล ฟิสิกส์ 5 (Physics V)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current) โดย อ. คมศิลป์ โคตมูล ฟิสิกส์ 5 (Physics V)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current) โดย อ. คมศิลป์ โคตมูล ฟิสิกส์ 5 (Physics V)

2 ไฟฟ้ากระแสสลับ หมายถึง ? นักเรียนเคยเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรงมาแล้ว ซึ่งหมายถึง สัญญาณหรือกระแสไฟฟ้าที่ไม่ขึ้นกับเวลา ( อาจขึ้นกับเวลาได้ แต่ไม่มีการกวัดแกว่ง )

3 ไฟฟ้ากระแสสลับ มาจากไหน ? ไฟฟ้ากระแสสลับ เกิดขึ้นได้อย่างไร ? เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

4 แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า • สมมติ ขดลวดมี N รอบ และแต่ละรอบมี พื้นที่ A • ให้ขดลวดหมุนด้วย อัตราเร็วเชิงมุม รอบ แกนที่ตั้งฉากกับ สนามแม่เหล็ก • ให้ คือมุม ระหว่าง สนามแม่เหล็กและ เวกเตอร์พื้นที่ของ ขดลวด • ฟลักซ์แม่เหล็กคือ • กฎของฟาราเดย์

5 Resistors in an AC Circuit

6 ในไฟฟ้ากระแสตรง ( กระแสคงที่ ) เรารู้ว่า กำลังหาได้จาก นักเรียนคิดว่ากำลังในไฟฟ้ากระแสสลับที่เกิดขึ้น กับตัวต้านทาน หาได้จากอย่างไร ? กำลังที่เหมาะสมมากว่าน่าจะเป็นกำลังเฉลี่ย ? นักเรียนคิดว่ากำลังเฉลี่ย หาได้จาก ? ??????

7 และ มีค่าเท่ากับศูนย์ !!!!! ดังนั้น T → คาบเวลา ค่าเฉลี่ย (effective value) ของกระแสและความต่างศักย์ rms → Root mean square

8

9 Capacitors in an AC Circuit

10 ความต้านทานเชิงความจุ (Capacitive reactance)

11 Inductors in an AC Circuit

12 ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ (Inductive reactance)

13 การต่อวงจร RLC แบบอนุกรม

14 Phasor diagram

15 Maximum current ความขัด (Impedance) Phase angle

16

17 กำลังในวงจร RLC แบบอนุกรม กำลัง ณ t ใด ๆ กำลังเฉลี่ย Power factor กำลังเฉลี่ยจะเกิดขึ้นในตัว R เท่านั้น

18 กำลังในวงจร RLC แบบขนาน ?

19 ICIC ILIL I max ΔV max IRIR Power = ? เหมือนกันกับการต่ออนุกรมหรือไม่ ?

20 การสั่นพ้องในวงจร RLC Review : การสั่นพ้อง (Resonance) คือ อะไร ? การสั่นพ้อง : สถานการณ์การสั่นของระบบ ๆ หนึ่ง ที่มีพลังงานสะสมในระบบมากที่สุด ความถี่ของแรงที่ ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว เรียกว่า ความถี่สั่นพ้อง Pendulum Mass and spring system

21 การสั่นพ้องในวงจร RLC แบบอนุกรมและขนาน นักเรียนคิดว่าการเกิดในวงจรกระแสสลับ เกิดได้อย่างไร ? กำลังเฉลี่ยสูงสุด = ? ขึ้นอยู่กับอะไร ?

22 การสั่นพ้องในวงจร RLC แบบอนุกรมและขนาน ICIC ILIL I max ΔV max IRIR 1

23 แบบอนุกรมแบบขนาน Minimum And maximum Maximum And minimum

24 Ex1 : จากรูปจงแสดงให้เห็นว่า ความสว่างของหลอดไฟจะ ขึ้นกับความถี่หรือไม่อย่างไร ? Ex2 : จากรูปจงหา (i) กระแสที่ผ่าน ตัว R, L และ C (ii) กระแสไฟฟ้า รวม

25 Ex3 : จากรูปจงหาความถี่ที่ทำให้วงจรกรอง ดังต่อไปนี้มีค่า (1) (2) Ex4 : จากรูปจงหาความถี่สั่นพ้อง

26 Ex5 : จากรูปจงหากระแสและความขัด 1 2

27 Ex6 : จากรูปจงหา กระแสยังผลที่ จ่ายออกมาจาก แหล่งจ่าย เมื่อ (i) ความถี่เยอะมาก ๆ (ii) ความถี่น้อยมาก ๆ Ex7 : จากรูปจงหาค่าของ R, L และ C ถ้ากระแสยัง ผลเป็น 183 mA เมื่อวงจร เปิดดังรูป กระแสยังผลเป็น 298 mA เมื่อสับ S ไปที่ 1 และกระแสยังผลเป็น 137 mA เมื่อสับ S ไปที่ 2

28 เอกสารและสื่ออ้างอิง 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 3 โดย สสวท. 2.Physics for Scientists and Engineers, 6 th Ed. By Serway and Jewett 3.Open Course Wear (http://ocw.mit.edu) Lecture Online By Prof. Walter Lewin, MIT


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current) โดย อ. คมศิลป์ โคตมูล ฟิสิกส์ 5 (Physics V)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google