งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอยล์ ( coil ) สมพล พัทจารี วิศวกรรมไฟฟ้า. คอยล์ ( coil ) • ใช้สัญลักษณ์ แทนด้วย ตัวอักษร L เป็น อุปกรณ์ที่ประหลาด มาก คือ ดูเหมือนจะ ทำง่ายที่สุด และดูแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอยล์ ( coil ) สมพล พัทจารี วิศวกรรมไฟฟ้า. คอยล์ ( coil ) • ใช้สัญลักษณ์ แทนด้วย ตัวอักษร L เป็น อุปกรณ์ที่ประหลาด มาก คือ ดูเหมือนจะ ทำง่ายที่สุด และดูแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอยล์ ( coil ) สมพล พัทจารี วิศวกรรมไฟฟ้า

2 คอยล์ ( coil ) • ใช้สัญลักษณ์ แทนด้วย ตัวอักษร L เป็น อุปกรณ์ที่ประหลาด มาก คือ ดูเหมือนจะ ทำง่ายที่สุด และดูแล้ว ก็แทบจะไม่มีอะไรเลย เป็นแค่ลวดพันเป็นวงๆ บนแกนกระดาษบ้าง บนแกนเหล็กบ้าง แกน เหล็กที่ผสมเป็นพิเศษ ที่เรียกว่าแกน เฟอร์ ไรท์ บ้างแค่นั้นเองแต่ กลับมีคุณสมบัติที่ไม่ น่าเชื่อ นั่นก็คือ

3 คุณสมบัติของคอยล์ •1. เป็นตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ ดี •2. มีคุณสมบัติเป็นศัตรูกับ ความถี่บางความถี่ • ค่าของ L ขึ้นอยู่กับจำนวน รอบของขดลวดที่พัน และ ความยาวของ L • ลวดที่ที่ใช้พันคอยล์นั้นเป็น ลวดที่มีขนาดต่างๆกัน เรียก เป็นเบอร์ เบอร์มากๆลวดจะ เล็ก เบอร์น้อยๆลวดจะโต • คอยล์มี 2 พวก พวกหนึ่ง พันบนแกนเหล็ก อีกพวก หนึ่งพันบนแกนอื่นๆที่ไม่ใช่ แกนเหล็ก พวกหลังๆ นี้เรา เรียกรวมกันว่าแกนอากาศ คอยล์ขนาดเดียวกัน ถ้าใส่ แกนเหล็กเข้าไป ค่าของมัน จะผิดไป คือจะมีค่ามากขึ้น ดังนั้นเราจึงสามารถปรับค่า ของคอยล์ได้โดยขยับแกน เหล็ก เข้า - ออก

4 ลักษณะของ coil The Toroidal CoilThe Solinoid Coil

5 สัญลักษณ์ ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า ของ coil แบบต่างๆ

6 ไดโอด ( diode ) • ไดโอดเป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแก่มาก ชิ้นหนึ่ง สร้างมาจากสาร กึ่งตัวนำชนิด เยอรมันเนี่ยม หรือซิลิคอน ซึ่งในทาง อุดมคติแล้วไดโอดจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ได้ทางเดียว เท่านั้น กระแสจะไหลย้อนกลับ ไม่ได้สัญลักษณ์ของ ไดโอดในอุดมคติ จะ แสดงเป็นรูปลูกศรโดยจะมี ทิศทางในการไหลของ กระแสตามสัญลักษณ์ชี้ ของลูกศร

7 • เมื่อป้อนไฟ + ไดโอด จะเปรียบเสมือน short circuit • เมื่อป้อนไฟ (-) ไดโอด จะเปรียบเสมือน open circuit • สังเกตที่กราฟ

8 ซีเนอร์ไดโอด • โดยพื้นฐานแล้วซีเนอร์ ไดโอดจะมีคุณสมบัติทุก อย่างเหมือนไดโอดปกติ นั่นคือจะนำกระแสเมื่อมี การไบอัสเดินหน้าแต่ใน กรณีป้อนแรงดันย้อนกลับซี เนอร์ไดโอดจะมีคุณสมบัติ ที่เหมือนกับไดโอดปกติ เมื่อแรงดันย้อนกลับไม่เกิน v Z ซึ่งเป็นการคงค่าแรงดัน ของซีเนอร์นั้นเนื่องจากถ้า แรงดันย้อนกลับมีค่าถึง แรงดัน v Z ซีเนอร์ไดโอดจะ นำกระแส

9 • ค่าแรงดันซีเนอร์ที่มี การผลิตออกมาจะมีค่า ตั้งแต่ 1.8-200 V โดย มีอัตรากำลังอยู่ระหว่าง 1/4 - 50 W

10 The End


ดาวน์โหลด ppt คอยล์ ( coil ) สมพล พัทจารี วิศวกรรมไฟฟ้า. คอยล์ ( coil ) • ใช้สัญลักษณ์ แทนด้วย ตัวอักษร L เป็น อุปกรณ์ที่ประหลาด มาก คือ ดูเหมือนจะ ทำง่ายที่สุด และดูแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google