งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วงจรลบ แรงดัน (1). 2 วงจรลบแรงดัน (2) พิจารณ าเมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วงจรลบ แรงดัน (1). 2 วงจรลบแรงดัน (2) พิจารณ าเมื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วงจรลบ แรงดัน (1)

2 2 วงจรลบแรงดัน (2) พิจารณ าเมื่อ

3 3 วงจรลบแรงดัน (3)

4 4 “ วงจรลบแรงดัน ” ในบริบทของ “ วงจรขยายสัญญาณผลต่าง (Difference Amplifier) ” อัตราขยายสัญญาณผลต่าง สามารถกำหนดได้จาก อัตราส่วนของ R 1 และ R 2

5 5 Instrumentation Amplifier

6 6 6.4 ความไม่เป็นอุดมคติ ของออปแอมป์ อัตราขยาย ความต้านทานขาเข้า และ ความต้านทานขาออก Note 741C มีอัตราขยาย 200,000 ความต้านทานขาเข้า 2 M  ความต้านทานขาออก 75 

7 7 Transfer characteristic curve ของออปแอมป์ที่มี ระดับแรงดันเอาต์พุตอยู่ ในช่วง -10 V ถึง 10 V และ อัตราขยาย 100,000 Note 741C  มีระดับแรงดัน เอาต์พุต ฑ 13 V ระดับแรงดันเอาต์พุต

8 8 แรงดันอินพุตออฟเซ็ต

9 9 ออปแอมป์ที่ไม่ มี offset Note สำหรับออปแอมป์ 741C TYPMAX input offset voltage: |V OS | 2.0 mV 6.0 mV

10 10 แรงดันเอาต์พุตออฟเซ็ต คือแรงดันเอาต์พุตของ วงจรเมื่อป้อน v I = 0 741 C ตัวอย่าง 6.3

11 11 ออป แอมป์ saturat e

12 12 กระแสไบอัส Note 741C TYPMAXUNITS Input Bias Current:|I B |80500nA Input Offset Current:|I OS |20200 nA

13 13

14 14 ตัวอย่าง 6.4

15 15 ตัวอย่าง 6.5

16 16 แบนด์วิดธ์ โดยทั่วไปออปแอมป์ขณะไม่มีการป้อนกลับจะมี แบนด์วิดธ์ (bandwidth) ที่แคบมาก ( อาทิ 741C มีแบนด์วิดธ์ต่ำกว่า 10 Hz) อย่างไรก็ตามเมื่อมี การป้อนกลับแบนด์วิดธ์ของวงจรจะขยายออกมา ได้ อัตราส ลูว์ Note 741C มี SR = 0.5 V/  s

17 17 Full-Power Bandwidth ดังนั้นเงื่อนไขที่ไม่ทำให้เกิดความ เพี้ยนในสัญญาณเอาต์พุตคือ ในกรณีที่แรงดัน เอาต์พุตเป็นรูป ซายน์ ในกรณีที่ V p = |V O | max Full-power bandwidth

18 18 โดยทั่วไปข้อมูลใน data sheet จะสามารถแบ่งได้ เป็นหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้ Datasheet 1. ที่ด้านบนของ data sheet จะแสดงหมายเลขอุปกรณ์และ คำอธิบายสั้น ๆ ถึงลักษณะของอุปกรณ์นั้น 2. General Description จะบอกถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต อุปกรณ์ อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการประยุกต์ใช้งานในด้าน ใด และลักษณะสำคัญต่าง ๆ ของอุปกรณ์ 3. Absolute maximum rating จะบอกถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการ ใช้งานอุปกรณ์ ซึ่งในการใช้งานจริงถ้าใช้ค่าเกินที่กำหนดจะทำให้ อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติและอาจทำให้เกิดความ เสียหายได้ 4. การกำหนดขาของอุปกรณ์ (pin configuration) ประเภทของ package และข้อมูลการสั่งซื้อ 5. วงจรเสมือนภายในของอุปกรณ์ 6. คุณสมบัติทางไฟฟ้าและค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ 7. กราฟแสดงคุณลักษณะของอุปกรณ์ เช่นอัตราขยาย VS ระดับ แรงดันแหล่งจ่ายกำลัง การสวิงของสัญญาณแรงดันเอาต์พุต VS ความถี่ของสัญญาณ และการกินกำลัง VS อุณหภูมิ 8. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์และวงจรทดสอบ

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1 วงจรลบ แรงดัน (1). 2 วงจรลบแรงดัน (2) พิจารณ าเมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google