งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา โครงงานเทคโนโลยี รหัส 23102 ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา โครงงานเทคโนโลยี รหัส 23102 ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา โครงงานเทคโนโลยี รหัส 23102 prasittawan@gmail.com ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ http://prasit.sirin.ac.th/prasit.html http://prasit.sirin.ac.th/prasit.html

2 หน่วยการ เรียนรู้ ปฐมนิเทศ 1 ระดับของเทคโนโลยี 2 การโปรแกรมเบื้องต้น 3 สอบปลายภาค 4

3 ข้อกำหนดในการเรียนห้อง คอมพิวเตอร์ 1. ห้ามเปิดเครื่องโทรศัพท์ในเวลา เรียน 2. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้า มาในห้อง 3. วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ 4. กระเป๋านักเรียนหรือสิ่งของวาง ไว้ที่หน้าห้อง 5. ดันเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะทุกครั้ง หลังจากหมดชั่วโมงเรียน 6. ห้ามเล่น facebook ในเวลา เรียน ข้อกำหนดในการเรียนห้อง คอมพิวเตอร์ ครูแจ้งให้ทราบแล้ว... ระวัง....

4 การกำหนดคะแนน 80 ระหว่างเรียน : ปลายภาค 20

5 ทดสอบความรู้ เทคโนโลยีแบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง ส่ง e-mail แนบแฟ้ม

6 Diagram

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt วิชา โครงงานเทคโนโลยี รหัส 23102 ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google