งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา โครงงานเทคโนโลยี รหัส 23102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา โครงงานเทคโนโลยี รหัส 23102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา โครงงานเทคโนโลยี รหัส 23102
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

2 หน่วยการเรียนรู้ ปฐมนิเทศ ระดับของเทคโนโลยี การโปรแกรมเบื้องต้น
1 ระดับของเทคโนโลยี 2 การโปรแกรมเบื้องต้น 3 สอบปลายภาค 4

3 ข้อกำหนดในการเรียนห้องคอมพิวเตอร์
1.ห้ามเปิดเครื่องโทรศัพท์ในเวลาเรียน 2. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้อง 3. วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ 4. กระเป๋านักเรียนหรือสิ่งของวางไว้ที่หน้าห้อง 5. ดันเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะทุกครั้งหลังจากหมดชั่วโมงเรียน 6.ห้ามเล่น facebook ในเวลาเรียน ครูแจ้งให้ทราบแล้ว...ระวัง....

4 ระหว่างเรียน : ปลายภาค
การกำหนดคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายภาค 80 20

5 เทคโนโลยีแบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง
ทดสอบความรู้ เทคโนโลยีแบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง ส่ง แนบแฟ้ม

6 Diagram

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt วิชา โครงงานเทคโนโลยี รหัส 23102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google