งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต บทที่ 12 นโยบายเงินปันผล ( Dividend Policy )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต บทที่ 12 นโยบายเงินปันผล ( Dividend Policy )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต บทที่ 12 นโยบายเงินปันผล ( Dividend Policy )

2 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์แสดง ความเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น สามัญจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ จึงมีสิทธิได้รับผลตอบแทนในรูปของ เงินปันผล ( Dividend ) เมื่อมีการ ประกาศจ่าย และได้รับส่วนเกินจาก ราคาซื้อขาย ( Capital Gain ) เมื่อ ขายหุ้นออกไป

3 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต นโยบายการจ่ายเงินปันผล แบ่งได้ 3 ประเภท 1. จำนวนเงินปันผลต่อหุ้นคงที่ ( Stable Amount Per share ) 2. อัตราการจ่ายเงินปันผลคงที่ ( Constant Layout Ratio ) 3. จำนวนเงินปันผลปกติขั้นต่ำบวกเงิน ปันผลพิเศษ ( Low Regular and Extra Dividend )

4 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนด นโยบายเงินปันผล 1. ข้อกำหนดตามกฎหมาย 2. สภาพคล่อง 3. ความสามารถในการกู้ยืม 4. เสถียรภาพของกำไร 5. ความจำเป็นในการชำระหนี้ 6. ข้อจำกัดใน สัญญาเงินกู้ 7. การควบคุม 8. ฐานะทางภาษี ของผู้ถือหุ้น 9. ภาวะเงินเฟ้อ 10. อัตราการ ขยายตัวของ สินทรัพย์

5 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต ประเภทของการจ่ายปัน ผล 1. เงินสดปันผล ( Cash Dividend ) 2. หุ้นปันผล ( Stock Dividend ) 3. การแยกหุ้น ( Stock Splits ) 4. การซื้อหุ้นกลับคืน ( Stock Repurchase ) 5. การรวมหุ้น ( Reverse Split )


ดาวน์โหลด ppt อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต บทที่ 12 นโยบายเงินปันผล ( Dividend Policy )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google