งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กล่าวต้อนรับโดย นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กล่าวต้อนรับโดย นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กล่าวต้อนรับโดย นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3 คณะเยี่ยมชมงานระบบคุณภาพ ISO 9002 : 1994 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ายมัธยม )

4 คณะเยี่ยมชมงานระบบคุณภาพ ISO 9002 : 1994 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ายมัธยม )

5 อาจารย์อัญชลี เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และข้อมูล อธิบายถึงงานระบบคุณภาพของ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นให้แก่คณะ เยี่ยมชมงานระบบคุณภาพ

6 คณะเยี่ยมชมงานระบบคุณภาพจัด กลุ่ม เพื่อไปดูงานยังหน่วยงานต่าง ๆ

7 ศึกษาดูงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล

8

9 ศึกษาดูงานของสำนักบริหารธุรการทั่วไป

10

11 ศึกษาดูงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

12 ศึกษาดูงานของสณะวิศวกรรมศาสตร์

13 ศึกษาดูงานของสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล

14

15 ตัวแทนโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

16 ตัวแทนโรงเรียนสาธิตฯ มอบของที่ระลึกให้แก่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

17 ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล กล่าวปิดการเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนสาธิตฯ


ดาวน์โหลด ppt กล่าวต้อนรับโดย นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google