งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2 นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
กล่าวต้อนรับโดย นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3 คณะเยี่ยมชมงานระบบคุณภาพ ISO 9002 : 1994
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

4 คณะเยี่ยมชมงานระบบคุณภาพ ISO 9002 : 1994
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

5 อาจารย์อัญชลี เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและข้อมูล
อธิบายถึงงานระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นให้แก่คณะเยี่ยมชมงานระบบคุณภาพ

6 คณะเยี่ยมชมงานระบบคุณภาพจัดกลุ่ม เพื่อไปดูงานยังหน่วยงานต่าง ๆ

7 ศึกษาดูงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล

8 ศึกษาดูงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล

9 ศึกษาดูงานของสำนักบริหารธุรการทั่วไป

10 ศึกษาดูงานของสำนักบริหารธุรการทั่วไป

11 ศึกษาดูงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

12 ศึกษาดูงานของสณะวิศวกรรมศาสตร์

13 ศึกษาดูงานของสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล

14 ศึกษาดูงานของสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล

15 ตัวแทนโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

16 ตัวแทนโรงเรียนสาธิตฯ มอบของที่ระลึกให้แก่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

17 ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล
กล่าวปิดการเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนสาธิตฯ


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google