งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ โดย ว่าที่ พ. ต. อ. ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ สำนัก การศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา นำคณะ ข้าราชการตำรวจเดินทางไปบริจาคและ เยี่ยมชมศึกษาดูงานการทำขาเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ โดย ว่าที่ พ. ต. อ. ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ สำนัก การศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา นำคณะ ข้าราชการตำรวจเดินทางไปบริจาคและ เยี่ยมชมศึกษาดูงานการทำขาเทียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ โดย ว่าที่ พ. ต. อ. ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ สำนัก การศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา นำคณะ ข้าราชการตำรวจเดินทางไปบริจาคและ เยี่ยมชมศึกษาดูงานการทำขาเทียม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มูลนิธิ ขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี

2 โครงการ “ เพื่อนช่วยเพื่อน : ช่วย เพื่อนให้มีขาเทียม ” โดย ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายพัฒนา หลักสูตร ๑ กองบัญชาการศึกษา สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

3 ฟังบรรยายความเป็นมาของมูลนิธิฯ โดย พล. ต. ต. นพ. เฉลิมพงศ์ โกมาร กุล ณ นคร

4 อาจารย์หมอบรรยายลักษณะการใช้ งานของขาเทียมแบบต่าง ๆ

5 ชิ้นส่วนขาเทียม ประเภทต่างๆ

6 พล. ต. ต. นพ. เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร รับมอบขาเทียมจาก ว่าที่ พ. ต. อ. ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ ผู้กำกับ การฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา

7 รับมอบเงิน สด

8 บริจาคฝากระป๋องและห่วงอลูมิเนียม เพื่อนำไปผลิตขาเทียม ซึ่งทุกวันนี้ ยังขาดแคลนวัสดุเหล่านี้อีกเป็น จำนวนมาก

9 อาจารย์หมอนำดูคลิปวิดีโอน้องทุย ซึ่ง ท่านได้ถ่ายทำด้วยตนเอง

10 เดินทางกลับด้วยความอิ่มเอมใจ เป็นโครงการดี ๆ ที่ทางกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจ แห่งชาติอยากบอกต่อ เชิญชวนกันมาทำบุญ เยอะๆนะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ โดย ว่าที่ พ. ต. อ. ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ สำนัก การศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา นำคณะ ข้าราชการตำรวจเดินทางไปบริจาคและ เยี่ยมชมศึกษาดูงานการทำขาเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google