งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปี พฤศจิกายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปี พฤศจิกายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปี 2556 22 พฤศจิกายน 2555
แผนการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปี พฤศจิกายน 2555

2 แผนงานปี 2556 การบริหารงานธุรการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเข้าระบบคอมพิวเตอร์ (ยกเลิก)

3 การบริหารงานธุรการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตและความต้องการที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้กระชับ และมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอ สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับปริมาณงาน จัดให้มี ศูนย์รับเรื่องของฝ่าย (ผ่านระบบ Lotus Notes) สำรวจและประเมินผล งานไปรษณีย์ งาน Messenger งานจัดซื้อ แม่บ้าน

4 การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร
อบรม เสริมบุคลิกและทักษะในการทำงาน ให้เป็นมืออาชีพ ประเมินผล พนักงานต้อนรับ พนักงานรับโทรศัพท์

5 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเข้าระบบ
ยกเลิกแผน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2555 นี้

6 ขอความร่วมมือ กรุณาแจ้งความต้องการผ่านระบบ

7 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปี พฤศจิกายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google