งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Ventrata คือพันธุ์ผสมจาก Ventocosa x alata.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Ventrata คือพันธุ์ผสมจาก Ventocosa x alata."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Ventrata คือพันธุ์ผสมจาก Ventocosa x alata

4

5

6 วัสดุที่ใช้ 1. ขุยมะพร้าวผสมหินภูเขาไฟ 2. แกลบผสมหินภูเขาไฟ 3. มะพร้าวสับผสมหินภูเขาไฟ

7 โดยนำวัสดุมาผสมกันในอัตราส่วนดังนี้ แบบพ่นเชื้อรา ขุยมะพร้าวผสมหินภูเขาไฟ แกลบผสมหินภูเขาไฟ มะพร้่าวสับ ผสมหินภูเขาไฟ ถาดที่ 1 1 : 0 : 1 ถาดที่ 2 1 : 1 : 0 ถาดที่ 3 0 : 1 : 1 แบบไม่้พ่นเชื้อรา ขุยมะพร้าวผสมหินภูเขาไฟ แกลบผสมหินภูเขาไฟ มะพร้่าวสับ ผสมหินภูเขาไฟ ถาดที่ 1 1 : 0 : 1 ถาดที่ 2 1 : 1 : 0 ถาดที่ 3 0 : 1 : 1

8 ในการพ่นเชื้อรานั้นจะแบ่งเวลา ออกเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้ 1. ตอนเช้า เวลา 08.00 น. 2. ตอนสาย เวลา 10.00 น. 3. ตอนบ่าย เวลา 14.00 น. พ่นทุกๆ 2 วัน

9 เราจะประมาณการใช้ความเข้มข้นของสาร ประมาณ 1.0 มิลลิลิตร / ลิตร โดยอ้างอิงจาก เอกสาร สนอง ทองปาน (1) กล่าวว่า " การวิจัยที่ วิจัยการใช้ trichoderma ในการรักษาและป้องกัน โรคโคนรากเน่าโดยใช้ต้นราชชินีหินอ่อนและมี ความเข้มข้น ของสารเป็น 4.0 มิลลิลิตร / ลิตร " เราจึงประมาณการเอาโดยไม่สามารถบอกได้แน่ ชัดว่าจะส่งผลได้จริงหรือไม่ เนื่องจากขนาดของ ต้นไม่เท่ากันและการเจริญเติบโต โครงสร้างของ ต้นต่างกัน เลยลองประมาณการใช้ความเข้มข้น แค่ประมาณ 1.0 มิลลิลิตร การตรวจวัดความชื้นหลังจากพ่่นเชื้อราจะตรวจ หลังการพ่นเชื้อรา 2 วันหลังจากฉีดพ่นตามเวลา ที่กำหนดในแต่ละครั้ง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาก น้อยเพียงใด แต่ละชุดการทดลองแตกต่างกัน อย่างไร มีการพัฒนาอะไรขึ้นบ้าง

10

11

12 เอกสารอ้างอิง (1) สนอง ทองปาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา กลุ่มการสอน สิ่งแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทาง พฤกษศาสตร์ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทาง พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร http://www.siamexotica.com/Carnivor ous-Growing.html http://www.neofarmthailand.com/index.php?lay=sho w&ac=article&Id=307804&Ntype=2

13


ดาวน์โหลด ppt หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Ventrata คือพันธุ์ผสมจาก Ventocosa x alata.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google