งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC WATCH จับตาเปิดเสรีภาคบริการ สาขาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่ง ประเทศไทย 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC WATCH จับตาเปิดเสรีภาคบริการ สาขาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่ง ประเทศไทย 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AEC WATCH จับตาเปิดเสรีภาคบริการ สาขาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่ง ประเทศไทย 17 กันยายน 2553

2 มองบริการทางการศึกษา ทั่วโลก มูลค่า US $ 50,000 ล้าน หรือ 1,500,000 ล้านบาท มูลค่า US $ 50,000 ล้าน หรือ 1,500,000 ล้านบาท ลำดับรายได้ ลำดับรายได้ * นิวซีแลนด์ ลำดับ 3 * ออสเตรเลีย ลำดับ 4 * สหรัฐอเมริกา ลำดับ 5 นักเรียนต่างชาติทั้วโลกมี 1.6 ล้าน คน นักเรียนต่างชาติทั้วโลกมี 1.6 ล้าน คน * 42 % (700,000 คน ) เป็น นักเรียนจากเอเชีย * 12 % (84,000 คน ) จากชาว เอเชียนั้น ศึกษาในเอเซีย

3 มองโอกาสการเปิดเสรี บริการทางการศึกษา ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน โอกาสด้านการลงทุน โอกาสด้านการลงทุน * การลงทุนของนักลงทุนไทยใน ประเทศเพื่อนบ้าน * การร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติ ในประเทศไทย โอกาสในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในประเทศไทย โอกาสในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในประเทศไทย * จากการแข่งขันในด้านการ ให้บริการทางการศึกษา * จากการแลกเปลี่ยนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา

4 มองประเภทผู้รับบริการ การศึกษานานาชาติ นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ต่างชาติ * ติดตามผู้ปกครอง ซึ่งมาทำงานหรือ ลงทุนในประเทศไทย * เลือกศึกษาในประเทศไทย แทนการ ไปศึกษาในประเทศ อื่นๆ ทั้งที่มี และไม่มีผู้ปกครอง ติดตามมาด้วย * เลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นใน ประเทศไทย ทั้งที่ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และการ พัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนไทย นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนไทย * เลือกศึกษาในประเทศไทย แทนการ ไปศึกษาในต่างประเทศ

5 มอง WTO แบ่งประเภท บริการทางการศึกษา ปฐมวัย และประถมศึกษา (UN CPC 921) ปฐมวัย และประถมศึกษา (UN CPC 921) มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ระดับ ปวช (UN CPC 922) มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ระดับ ปวช (UN CPC 922) อุมศึกษา และอาชีวะศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป (UN CPC 923) อุมศึกษา และอาชีวะศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป (UN CPC 923) การศึกษาผู้ใหญ่ (UN CPC 924) การศึกษาผู้ใหญ่ (UN CPC 924) การศึกษาอื่นๆ ( ยกเว้นสันทนาการ ) (UN CPC 929) การศึกษาอื่นๆ ( ยกเว้นสันทนาการ ) (UN CPC 929)

6 มองกรอบการเจรจา AEC ชุดที่ 8 Mode 1 Cross Border Supply การเรียนทางไกล หรือ E-learning ไม่มีข้อจำกัด Mode 2 Consumption Abroad การเดินทาง ไปศึกษาใน ต่างประเทศ ไม่มีข้อจำกัด

7 Mode 3 Commercial Presence สัดส่วนการลงทุน และการเปิด โรงเรียนของ ชาวต่างชาติ 2008 : 49 % 2010 : 51% 2015 : 70% * ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องเป็นนิติบุคคล * ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ต้องมีสัญชาติไทย * ไม่ผูกพันการ ศึกษา ในระดับ ประถม

8 Mode 4 Movement of Natural Persons การเดินทาง ไปสอน หรือทำงาน ใน ประเทศเพื่อน บ้าน * จะเริ่มการ เจรจาใน พ. ศ. 2554 เป็นต้นไป * ใบประกอบ วิชาชีพ * Visa, Work permit

9 มองการเตรียมการตั้งรับ และส่งเสริม วิจัย ผลกระทบ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม คณะกรรมการ ร่วมรัฐ - เอกชน ทุกระบบ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนพัฒนา พัฒนา คุณภาพ สถาบันการศึ กษา เศรษฐกิจ พัฒนา คุณภาพ ครูและ บุคลากร พัฒนา กฎหมาย เพื่อรองรับ และส่งเสริม พัฒนาข้อมูล ทุกประเทศใน อาเซียน

10 สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนา การศึกษานานาชาติแห่ง ประเทศไทย Thailand Office of International Education Development (TOIED)

11 มองศักยภาพการพัฒนา บริการทางการศึกษา นานาชาติ ของประเทศไทย ภายใต้กรอบประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

12 ศักยภาพในการพัฒนา สถาบันการศึกษา โรงเรียนนานาชาติ กว่า 100 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ กว่า 100 แห่ง สถาบันอุดมศึกษากว่า 50 แห่ง ( ภาครัฐ 30 แห่ง / เอกชน 20 แห่ง ) สถาบันอุดมศึกษากว่า 50 แห่ง ( ภาครัฐ 30 แห่ง / เอกชน 20 แห่ง ) โรงเรียนการศึกษาเอกชนนอก ระบบกว่า 5,000 แห่ง โรงเรียนการศึกษาเอกชนนอก ระบบกว่า 5,000 แห่ง

13 ศักยภาพในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ 33,000 คน นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ 33,000 คน * นักเรียนไทย 16,000 / นักเรียนต่างชาติ 17,000 คน * นักเรียนไทย 16,000 / นักเรียนต่างชาติ 17,000 คน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 74,000 คน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 74,000 คน * นักศึกษาไทย 57,000 / นักศึกษาต่างชาติ 17,000 คน ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 1,000,000 คน ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 1,000,000 คน * ผู้เรียน ไทย 700,000 คน / ผู้เรียนต่างชาติ 300,000 คน ครูต่างชาติที่สอนในโรงเรียน นานาชาติ 4,000 คน ครูต่างชาติที่สอนในโรงเรียน นานาชาติ 4,000 คน

14 ศักยภาพในการพัฒนาทุน ประมาณการค่าเรียน และค่าใช้จ่าย ต่อ คน ต่อปี = 40,700 ล้าน * นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ 500,000 บาท = 16,500 ล้าน ประมาณการค่าเรียน และค่าใช้จ่าย ต่อ คน ต่อปี = 40,700 ล้าน * นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ 500,000 บาท = 16,500 ล้าน * นักศีกษาในระดับอุดมศึกษา 300,000 บาท = 22,200 ล้าน * ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 2,000 บาท ( ต่อ หลักสูตร ) = 2,000 ล้าน ประมาณการรายได้จาก ชาวต่างชาติ = 14,200 ล้าน ประมาณการรายได้จาก ชาวต่างชาติ = 14,200 ล้าน * นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ 8,500 ล้าน * นักศีกษาในระดับอุดมศึกษา 5,100 ล้าน * ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 600 ล้าน

15 ศักยภาพในการพัฒนา ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม ภาครัฐ * กระทรวงศึกษาธิการ * กระทรวงพาณิชย์ * กระทรวงต่างประเทศ * กระทรวงแรงงาน * สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง * สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภาครัฐ * กระทรวงศึกษาธิการ * กระทรวงพาณิชย์ * กระทรวงต่างประเทศ * กระทรวงแรงงาน * สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง * สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภาคการศึกษาของรัฐและเอกชน * โรงเรียนในระบบ และ โรงเรียนนานาชาติ * โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ( ศิลปะ / ภาษา / พื้นฐานอาชีพ / กวดวิชา / เฉพาะทาง ) * โรงเรียนอาชีวะ * มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาของรัฐและเอกชน * โรงเรียนในระบบ และ โรงเรียนนานาชาติ * โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ( ศิลปะ / ภาษา / พื้นฐานอาชีพ / กวดวิชา / เฉพาะทาง ) * โรงเรียนอาชีวะ * มหาวิทยาลัย

16 สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนา การศึกษานานาชาติแห่ง ประเทศไทย Thailand Office of International Education Development (TOIED)


ดาวน์โหลด ppt AEC WATCH จับตาเปิดเสรีภาคบริการ สาขาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่ง ประเทศไทย 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google