งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC WATCH จับตาเปิดเสรีภาคบริการ สาขาการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC WATCH จับตาเปิดเสรีภาคบริการ สาขาการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AEC WATCH จับตาเปิดเสรีภาคบริการ สาขาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 17 กันยายน 2553

2 มองบริการทางการศึกษาทั่วโลก
มูลค่าUS $ 50,000 ล้าน หรือ 1,500,000 ล้านบาท ลำดับรายได้ * นิวซีแลนด์ ลำดับ 3 * ออสเตรเลีย ลำดับ 4 * สหรัฐอเมริกา ลำดับ 5 นักเรียนต่างชาติทั้วโลกมี 1.6 ล้านคน * 42 % (700,000 คน) เป็นนักเรียนจากเอเชีย * 12 % (84,000 คน) จากชาวเอเชียนั้น ศึกษาในเอเซีย

3 มองโอกาสการเปิดเสรีบริการทางการศึกษา ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โอกาสด้านการลงทุน * การลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศเพื่อนบ้าน * การร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย * จากการแข่งขันในด้านการให้บริการทางการศึกษา * จากการแลกเปลี่ยนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

4 มองประเภทผู้รับบริการการศึกษานานาชาติ
นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนต่างชาติ * ติดตามผู้ปกครอง ซึ่งมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทย * เลือกศึกษาในประเทศไทย แทนการไปศึกษาในประเทศ อื่นๆ ทั้งที่มี และไม่มีผู้ปกครอง ติดตามมาด้วย * เลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นในประเทศไทย ทั้งที่ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนไทย * เลือกศึกษาในประเทศไทย แทนการไปศึกษาในต่างประเทศ

5 มอง WTO แบ่งประเภทบริการทางการศึกษา
ปฐมวัย และประถมศึกษา (UN CPC 921) มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ระดับ ปวช (UN CPC 922) อุมศึกษา และอาชีวะศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป (UN CPC 923) การศึกษาผู้ใหญ่ (UN CPC 924) การศึกษาอื่นๆ (ยกเว้นสันทนาการ) (UN CPC 929)

6 มองกรอบการเจรจา AEC ชุดที่ 8
Mode 1 Cross Border Supply การเรียนทางไกลหรือ E-learning ไม่มีข้อจำกัด Mode 2 ConsumptionAbroad การเดินทาง ไปศึกษาในต่างประเทศ

7 สัดส่วนการลงทุน และการเปิดโรงเรียนของชาวต่างชาติ
Mode 3 Commercial Presence สัดส่วนการลงทุน และการเปิดโรงเรียนของชาวต่างชาติ 2008 : 49 % 2010 : 51% 2015 : 70% *ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคล *ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ต้องมีสัญชาติไทย *ไม่ผูกพันการ ศึกษาในระดับ ประถม

8 Movement of Natural Persons
Mode 4 Movement of Natural Persons การเดินทางไปสอน หรือทำงาน ในประเทศเพื่อนบ้าน *จะเริ่มการเจรจาใน พ.ศ เป็นต้นไป *ใบประกอบวิชาชีพ *Visa, Work permit

9 มองการเตรียมการตั้งรับ และส่งเสริม
วิจัยผลกระทบ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ คณะกรรมการร่วมรัฐ-เอกชน ทุกระบบ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนพัฒนา พัฒนาคุณภาพ สถาบันการศึกษา พัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากร พัฒนากฎหมาย เพื่อรองรับและส่งเสริม พัฒนาข้อมูล ทุกประเทศในอาเซียน

10 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย
Thailand Office of International Education Development (TOIED)

11 บริการทางการศึกษานานาชาติ ของประเทศไทย
มองศักยภาพการพัฒนา บริการทางการศึกษานานาชาติ ของประเทศไทย ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

12 ศักยภาพในการพัฒนาสถาบันการศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ กว่า 100 แห่ง สถาบันอุดมศึกษากว่า 50 แห่ง (ภาครัฐ 30 แห่ง/เอกชน 20 แห่ง) โรงเรียนการศึกษาเอกชนนอกระบบกว่า 5,000 แห่ง

13 ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ 33,000 คน * นักเรียนไทย 16,000 / นักเรียนต่างชาติ 17,000 คน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 74,000 คน * นักศึกษาไทย 57,000 / นักศึกษาต่างชาติ 17,000 คน ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 1,000,000 คน * ผู้เรียน ไทย 700,000 คน / ผู้เรียนต่างชาติ 300,000 คน ครูต่างชาติที่สอนในโรงเรียนนานาชาติ 4,000 คน

14 ศักยภาพในการพัฒนาทุน
ประมาณการค่าเรียน และค่าใช้จ่าย ต่อคน ต่อปี = 40,700 ล้าน * นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ 500,000 บาท = 16,500 ล้าน * นักศีกษาในระดับอุดมศึกษา 300,000 บาท = 22,200 ล้าน * ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 2,000 บาท (ต่อหลักสูตร) = 2,000 ล้าน ประมาณการรายได้จากชาวต่างชาติ = 14,200 ล้าน * นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ 8,500 ล้าน * นักศีกษาในระดับอุดมศึกษา 5,100 ล้าน * ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 600 ล้าน ล้าน

15 ศักยภาพในการพัฒนาข้อมูลเพื่อการส่งเสริม
ภาครัฐ * กระทรวงศึกษาธิการ * กระทรวงพาณิชย์ * กระทรวงต่างประเทศ * กระทรวงแรงงาน * สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง * สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภาคการศึกษาของรัฐและเอกชน * โรงเรียนในระบบ และ โรงเรียนนานาชาติ * โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (ศิลปะ/ภาษา/พื้นฐานอาชีพ/กวดวิชา/เฉพาะทาง) * โรงเรียนอาชีวะ * มหาวิทยาลัย

16 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย
Thailand Office of International Education Development (TOIED)


ดาวน์โหลด ppt AEC WATCH จับตาเปิดเสรีภาคบริการ สาขาการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google