งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติตาม 3 อ. บอกลา 2 ส. และเพิ่ม 1 ฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติตาม 3 อ. บอกลา 2 ส. และเพิ่ม 1 ฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติตาม 3 อ. บอกลา 2 ส. และเพิ่ม 1 ฟ.
ปฏิบัติตาม 3 อ. บอกลา 2 ส. และเพิ่ม 1 ฟ. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “สู้เบาหวาน ความดัน” ด้วยปิงปองจราจร 7 สี 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย

2 กรอบการนำเสนอ สถานการณ์ปัญหาอ้วนทั่วโลกและประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ของกรมอนามัย ปฏิบัติตาม 3 อ. บอกลา 2 ส. ขอเพิ่ม 1 ฟ. มาตรการคนไทยไร้พุง ลดเบาหวาน/ ความดัน โลหิตสูง สิ่งสนับสนุน ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

3 สถานการณ์ภาวะอ้วนทั่วโลก
ในปี2008 พบประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไปทั่วโลก มีน้ำหนักเกิน(BMI กก./ตร.ม) ร้อยละ 35 และมีภาวะอ้วน (BMI ≥30 กก./ตร.ม) ร้อยละ 11 ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

4 ความชุกของภาวะอ้วนในผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (BMI ≥25 กก. / ตร.ม.) Source: WHO Non-Communicable Diseases Country Profiles, 2011 Obesity in Thailand : Behold the Perfect storm by Bruce Bickerstaff ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

5 สถานการณ์อ้วน และภาวะอ้วนลงพุง ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
เพศ ร้อยละ BMI ≥ 25 kg/m2 หญิง 40.7 ชาย 28.4 รอบเอวเกินเกณฑ์ 45.0 18.6 ที่มา : การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

6 โรคอ้วน : การสูญเสียทางเศรษฐกิจ
คนไทยต้องสูญเสียผลิตภาพ (Productivity loss) จากโรคอ้วน ได้แก่ เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 12,404 ราย ขาดงานเนื่องจากรักษาใน รพ. 1,876,343 วัน หรือคิดเป็นเงินค่าเสียหายจากการขาดงาน เท่ากับ 694,246,728 บาท ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ประมาณปีละ 5,584 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโรคเบาหวานปีละ 24,489 ล้านบาท ปัญหานี้อาจสร้างภาระทางสุขภาพเท่ากับ หรือสูงกว่าการสูบบุหรี่ แหล่งข้อมูล : IHPP ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

7 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน
กรมอนามัย ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

8 ปัจจัยด้านชีวภาพ พันธุกรรม ทัศนคติ การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม
สร้างนโยบายสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมที่ลด ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อิทธิพลสิ่งแวดล้อม/สังคม - การตลาดด้านอาหาร - กระแสตะวันตก - ขาดการออกกำลังกาย ขาดการออกกำลังกาย Energy out (-) ปัจจัยด้านชีวภาพ พันธุกรรม ทัศนคติ อ้วนลงพุง ปัจจัยด้านพฤติกรรม Energy in (+) ระบบบริการสาธารณสุข -การให้คำปรึกษา -การรณรงค์ PR -คลินิกลดไขมัน -ระบบเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง -พัฒนาองค์ความรู้ -สร้างพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนในระดับชาติ การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม กินปริมาณมาก กินหวาน/มันมาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

9 ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

10 ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

11 ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

12 ด้วยการปฏิบัติตาม 3 อ. บอกลา 2 ส.” เพิ่ม 1 ฟ.
“สู้เบาหวาน ความดัน ด้วยการปฏิบัติตาม 3 อ. บอกลา 2 ส.” เพิ่ม 1 ฟ.  อ. ออกกำลังกาย  อ. อารมณ์  ส. สุรา  ส. ยาสูบ  อ. อาหาร ฟ.ฟัน ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

13 2 ให้ 3 ไม่ อ.อาหาร กิน เพื่อ ลดพุง
ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

14 2 ให้ 1 .ให้ กินครบ 3 มื้อ ครบ 5 หมู่ 2 . ให้
กินครบ 3 มื้อ ครบ 5 หมู่ 2 . ให้ ให้กินผักผลไม้ (ไม่หวาน) มาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

15 3 ไม่ 1 ไม่กินข้าวแป้งมาก 2 ไม่กินหวาน มันมาก 3 ไม่กินจุบจิบ
ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

16 ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

17 เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง
ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

18 อาหารไขมันสูง ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

19 อาหารโซเดียมสูง ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

20 ออกกำลังกายเพื่อลดพุง
อ.ออกกำลังกาย ออกกำลังกายเพื่อลดพุง ออกกำลังกายแบบแอโรบิค ออกสัปดาห์ละ 5 – 6 วันๆละ 30 – 60 นาที ขยับเท่ากับออกกำลังกาย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

21 สิ่งกระตุ้นที่ทำให้หิว
อ. อารมณ์ สกัด สิ่งกระตุ้นที่ทำให้หิว หลีกเลี่ยงการไปศูนย์อาหาร /ที่มีอาหารมาก สะกด ใจไม่ให้กินเกิน สะกดอารมณ์ไม่ให้อยากลองกิน / ไม่กินมากเกินไป สะกิด ให้คนรอบข้างช่วย เตือน / เป็นกำลังใจขณะลดน้ำหนัก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

22 ส . ยาสูบ ผู้สูบบุหรี่ ควรเลิกสูบ ทำจิตใจให้เข็มแข็ง
ทิ้งบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ให้พ้นสายตา อยู่ให้ห่างจากสภาพแวดล้อมเดิม หากิจกรรมทำ คอยย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอ ผู้ไม่สูบ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ผู้สูบบุหรี่ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

23 ส. สุรา ไม่ควรเริ่มดื่มแอลกอฮอล์
หากเป็นผู้ที่ดื่มอยู่แล้วควรลดปริมาณลง - ผู้ชาย ดื่มไม่เกิน 2 แก้วมาตรฐาน ต่อ วัน - ผู้หญิง ดื่มไม่เกิน 1 แก้วมาตรฐาน ต่อ วัน 1 แก้วมาตรฐาน หมายถึง เบียร์ 1 แก้ว ไม่เกิน 360 มล. (แอลกอฮอล์ 5%) ไวน์ 1 แก้ว ไม่เกิน 120 มล. (แอลกอฮอล์ 12%) เหล้า 1 แก้ว ไม่เกิน 45 มล. (แอลกอฮอล์ 40%) ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

24 มาตรการคนไทยไร้พุง ลดเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง
การสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : - ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและ โภชนาการ -โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัดเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

25 มาตรการคนไทยไร้พุง ลดเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง / เอื้อต่อ สุขภาพ : - เมนูชูสุขภาพ - เมนูไร้พุง - อาหารลดหวาน มันเค็ม เติมเต็มผักและผลไม้ 3. การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ : - คลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

26 มาตรการคนไทยไร้พุง ลดเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง
4. การสื่อสารและการสร้างกระแสด้านโภชนาการ - จัดนิทรรศการ - รณรงค์ - การเยี่ยมบ้าน ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

27 “จัดการปัจจัยเสี่ยงร่วม (common risk factor) ” ตามปิงปองจราจร 7 สี
เพิ่ม 1 ฟ. ฟัน “จัดการปัจจัยเสี่ยงร่วม (common risk factor) ” ตามปิงปองจราจร 7 สี หลักการที่เหมือนกัน 1. อาหาร : 2 ให้ 3 ไม่ 2. บอกลา 2 ส. เพิ่มการทำความสะอาดช่องปาก เพิ่มการตรวจสุขภาพช่องปากในกลุ่มที่ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากตามปิงปอง 7 สี และดำเนินการในพื้นที่ทดลอง ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

28 สิ่งสนับสนุน 1. หนังสือ - โรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) ภัยเงียบที่คุณคาดไม่ถึง - คู่มือ พิชิตอ้วน พิชิตพุง - อิ่มอร่อยได้สุขภาพ สไตด์เบาหวาน - กินเค็มน้อยลงซักนิด พิชิตโรคความดันโลหิตสูง - คู่มือการป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกาย 2. ภาพพลิก - ภาพพลิกกินหวานแค่ไหนไม่ป่วย - ภาพพลิกกินมันแค่ไหนไม่ป่วย - ภาพพลิกเค็มแค่ไหนไม่ป่วย 3.แผ่นพับ - แผ่นพับ ชวนกันช่วยคิดสลายพุง - สุขภาพดีเริ่มที่...อาหารลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม ผัก ผลไม้ เพิ่มขึ้น ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

29 ขอบคุณ และ สวัสดีครับ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวณารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติตาม 3 อ. บอกลา 2 ส. และเพิ่ม 1 ฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google