งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “สู้เบาหวาน ความดัน” ด้วยปิงปองจราจร 7 สี 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “สู้เบาหวาน ความดัน” ด้วยปิงปองจราจร 7 สี 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “สู้เบาหวาน ความดัน” ด้วยปิงปองจราจร 7 สี 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย

2 กรอบการนำเสนอ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย  สถานการณ์ปัญหาอ้วนทั่วโลกและประเทศไทย  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ของกรมอนามัย  ปฏิบัติตาม 3 อ.  บอกลา 2 ส.  ขอเพิ่ม 1 ฟ.  มาตรการคนไทยไร้พุง ลดเบาหวาน/ ความดัน โลหิตสูง  สิ่งสนับสนุน

3  ในปี2008 พบประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไปทั่วโลก มีน้ำหนักเกิน(BMI 25-29.9 กก./ตร.ม) ร้อยละ 35 และมีภาวะอ้วน (BMI ≥30 กก./ตร.ม) ร้อยละ 11 สถานการณ์ภาวะอ้วนทั่วโลก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

4 ความชุกของภาวะอ้วนในผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (BMI ≥25 กก. / ตร.ม.) Source: WHO Non-Communicable Diseases Country Profiles, 2011 Obesity in Thailand : Behold the Perfect storm by Bruce Bickerstaff ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

5 สถานการณ์อ้วน และภาวะอ้วนลงพุง ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ภาวะอ้วนเพศ ร้อยละ BMI ≥ 25 kg/m 2 หญิง40.7 ชาย28.4 รอบเอวเกินเกณฑ์ หญิง45.0 ชาย18.6 ที่มา : การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-52 ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

6 คนไทยต้องสูญเสียผลิตภาพ (Productivity loss) จากโรคอ้วน ได้แก่  เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 12,404 ราย  ขาดงานเนื่องจากรักษาใน รพ. 1,876,343 วัน หรือคิดเป็นเงินค่าเสียหายจากการขาดงาน เท่ากับ 694,246,728 บาท  ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ประมาณปีละ 5,584 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายโรคเบาหวานปีละ 24,489 ล้านบาท  ปัญหานี้อาจสร้างภาระทางสุขภาพเท่ากับ หรือสูงกว่าการสูบบุหรี่ คนไทยต้องสูญเสียผลิตภาพ (Productivity loss) จากโรคอ้วน ได้แก่  เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 12,404 ราย  ขาดงานเนื่องจากรักษาใน รพ. 1,876,343 วัน หรือคิดเป็นเงินค่าเสียหายจากการขาดงาน เท่ากับ 694,246,728 บาท  ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ประมาณปีละ 5,584 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายโรคเบาหวานปีละ 24,489 ล้านบาท  ปัญหานี้อาจสร้างภาระทางสุขภาพเท่ากับ หรือสูงกว่าการสูบบุหรี่ แหล่งข้อมูล : IHPP ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

7

8 อิทธิพลสิ่งแวดล้อม/สังคม - การตลาดด้านอาหาร - กระแสตะวันตก - ขาดการออกกำลังกาย ปัจจัยด้านพฤติกรรม กินปริมาณมาก ปัจจัยด้านชีวภาพ พันธุกรรม ทัศนคติ ระบบบริการสาธารณสุข -การให้คำปรึกษา -การรณรงค์ PR -คลินิกลดไขมัน -ระบบเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง ขาดการออกกำลังกาย Energy in (+) การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม Energy out (-) กินหวาน/มัน มาก สร้างนโยบายสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมที่ลด ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง -พัฒนาองค์ความรู้ -สร้างพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนในระดับชาติ อ้วนลงพุง ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

9

10

11

12  อ. ออกกำลัง กาย  อ. อารมณ์  ส. สุรา  ส. ยาสูบ  อ. อาหาร “สู้เบาหวาน ความดัน ด้วยการปฏิบัติตาม 3 อ. บอกลา 2 ส.” เพิ่ม 1 ฟ. ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ฟ. ฟัน

13 ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

14 กินครบ 3 มื้อ ครบ 5 หมู่กินครบ 3 มื้อ ครบ 5 หมู่ 1.ให้ ให้กินผักผลไม้ (ไม่หวาน) มากให้กินผักผลไม้ (ไม่หวาน) มาก 2. ให้ 2 ให้ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

15 ไม่กินข้าวแป้งมากไม่กินข้าวแป้งมาก 1 ไม่กินหวาน มันมากไม่กินหวาน มันมาก 2 ไม่กินจุบจิบไม่กินจุบจิบ 3 3 ไม่ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

16

17 เครื่องดื่มที่มี น้ำตาลสูง ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

18 อาหาร ไขมันสูง ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

19 อาหารโซเดียมสูง ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

20 ออกกำลังกายเพื่อลดพุง ออกกำลังกายแบบแอโรบิค ออกสัปดาห์ละ 5 – 6 วันๆละ 30 – 60 นาที ขยับเท่ากับออกกำลังกาย อ.ออกกำลังกาย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

21 อ. อารมณ์ หลีกเลี่ยงการไปศูนย์อาหาร /ที่มีอาหารมาก สกัด สิ่งกระตุ้นที่ทำให้หิว สะกดอารมณ์ไม่ให้อยากลอง กิน / ไม่กินมากเกินไป สะกด ใจไม่ให้กินเกิน เตือน / เป็นกำลังใจขณะลด น้ำหนัก สะกิด ให้คนรอบข้างช่วย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

22 ผู้สูบบุหรี่ ควรเลิกสูบ  ทำจิตใจให้เข็มแข็ง  ทิ้งบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ให้พ้นสายตา  อยู่ให้ห่างจากสภาพแวดล้อมเดิม  หากิจกรรมทำ  คอยย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอ  ทำจิตใจให้เข็มแข็ง  ทิ้งบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ให้พ้นสายตา  อยู่ให้ห่างจากสภาพแวดล้อมเดิม  หากิจกรรมทำ  คอยย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอ ส. ยาสูบ ผู้ไม่สูบ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ผู้สูบบุหรี่  ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

23 ไม่ควรเริ่มดื่มแอลกอฮอล์ หากเป็นผู้ที่ดื่มอยู่แล้วควรลดปริมาณลง - ผู้ชาย ดื่มไม่เกิน 2 แก้วมาตรฐาน ต่อ วัน - ผู้หญิง ดื่มไม่เกิน 1 แก้วมาตรฐาน ต่อ วัน 1 แก้วมาตรฐาน หมายถึง เบียร์ 1 แก้ว ไม่เกิน 360 มล. (แอลกอฮอล์ 5%) ไวน์ 1 แก้ว ไม่เกิน 120 มล. (แอลกอฮอล์ 12%) เหล้า 1 แก้ว ไม่เกิน 45 มล. (แอลกอฮอล์ 40%) ส. สุรา ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

24 1.การสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : - ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและ โภชนาการ -โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัดเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มาตรการคนไทยไร้พุง ลดเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

25 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง / เอื้อต่อ สุขภาพ : - เมนูชูสุขภาพ - เมนูไร้พุง - อาหารลดหวาน มันเค็ม เติมเต็มผักและผลไม้ 3. การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ : - คลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) มาตรการคนไทยไร้พุง ลดเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

26 มาตรการคนไทยไร้พุง ลดเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง 4. การสื่อสารและการสร้างกระแสด้านโภชนาการ - จัดนิทรรศการ - รณรงค์ - การเยี่ยมบ้าน ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

27 “จัดการปัจจัยเสี่ยงร่วม (common risk factor) ” ตามปิงปองจราจร 7 สี เพิ่ม 1 ฟ. ฟัน - หลักการที่เหมือนกัน 1. อาหาร : 2 ให้ 3 ไม่ 2. บอกลา 2 ส. - เพิ่มการทำความสะอาดช่องปาก - เพิ่มการตรวจสุขภาพช่องปากในกลุ่มที่ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง - พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากตามปิงปอง 7 สี และดำเนินการในพื้นที่ทดลอง

28 1. หนังสือ - โรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) ภัยเงียบที่คุณคาดไม่ถึง - คู่มือ พิชิตอ้วน พิชิตพุง - อิ่มอร่อยได้สุขภาพ สไตด์เบาหวาน - กินเค็มน้อยลงซักนิด พิชิตโรคความดันโลหิตสูง - คู่มือการป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกาย 2. ภาพพลิก - ภาพพลิกกินหวานแค่ไหนไม่ป่วย - ภาพพลิกกินมันแค่ไหนไม่ป่วย - ภาพพลิกเค็มแค่ไหนไม่ป่วย 3.แผ่นพับ - แผ่นพับ ชวนกันช่วยคิดสลายพุง - สุขภาพดีเริ่มที่...อาหารลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม ผัก ผลไม้ เพิ่มขึ้น ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

29 ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวณารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “สู้เบาหวาน ความดัน” ด้วยปิงปองจราจร 7 สี 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google