งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไทยได้ประโยชน์ อะไร จากการเปิดเสรี อาเซียน - จีน นายชวลิต นิ่มละออ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไทยได้ประโยชน์ อะไร จากการเปิดเสรี อาเซียน - จีน นายชวลิต นิ่มละออ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไทยได้ประโยชน์ อะไร จากการเปิดเสรี อาเซียน - จีน นายชวลิต นิ่มละออ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 ไทยได้ประโยชน์อะไร จากการเปิดเสรีอาเซียน - จีน ผู้บริโภค

3 อัตราการลดภาษีสินค้าของประเทศอาเซียน เดิมและจีน ภายใต้ FTA อาเซียน - จีน * วันที่เริ่มลดภาษีคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2005

4 กรอบการลดภาษีทั่วไปของไทย ปรับเข้า โครงสร้าง 3 ขั้นตอน ปี 2007 1 5 10 1 5 10 1 8.75 12.25,15 1 7,7.5 10 1 12.5 17.50,20 1 9,10 10 สินค้าคุ้มครองพิเศษ ปิโตรเคมี 1) วัตถุดิบ 2) ปิโตรเคมีขั้นกลาง 3) ผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็ก 1) วัตถุดิบ ( อินกอต ) 2) กึ่งสำเร็จรูป ( เหล็กรีด ร้อน, รีดเย็น ) 3) สำเร็จรูป ปรับเข้า โครงสร้าง 3 ขั้นตอน ปี 2005 1 5 10 1 5 10 1 5 10 สินค้าทั่วไป 1) วัตถุดิบ 2) กึ่งสำเร็จรูป 3) สำเร็จรูป 200720062005 หมายเหตุแผนการลดภาษีหมวดสินค้า

5 อัตราการลดภาษีสินค้าภายใต้ FTA อาเซียน - จีน และอัตราการลดภาษีของไทย

6 สินค้านำเข้าของไทยจากจีน สินค้านำเข้าของไทยจากจีน 5 อันดับแรก คือ 1. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 3. เคมีภัณฑ์ 4. เหล็กและเหล็กกล้า 5. เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม

7 สินค้าส่งออกของไทยไปจีน สินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปจีน คือ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 2. ยางพารา 3. เม็ดพลาสติก 4. เคมีภัณฑ์ 5. น้ำมันดิบ

8 การลงทุนของจีนใน อุตสาหกรรมที่มีความเข็มแข็ง ในไทย ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการที่จีนเข้า มาลงทุนในประเทศ 1. เป็นการเพิ่มการว่าจ้างแรงงาน ภายในประเทศ 2. ผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อสินค้าที่ผลิตจากจีน ได้ในราคาถูกลง 3. ลดความกดดันสินค้าราคาถูกของจีนที่ ส่งออกไปตีตลาดโลก

9 การลงทุนของไทยในจีน ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการที่จีนเข้า มาลงทุนในประเทศ เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แก้ไขในเรื่องจุดอ่อนในด้านต้นทุนการ ผลิต อาทิ ด้านแรงงาน ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการแข่งขัน

10 ไทยได้ประโยชน์อะไร จากการเปิดเสรีอาเซียน - จีน ผู้ประกอบการค้าและ อุตสาหกรรม

11 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน - จีน 1. อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้เมืองร้อน ( สับปะรด กล้วย แตงโม มะม่วง )

12 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน - จีน 2. อุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ที่มีศักยภาพ ได้แก่ พลอยเนื้อแข็ง ( ทับทิมและไพลิน ) และเครื่องประดับ เงินที่ประดับด้วยพลอยสี

13 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน - จีน 3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ข้อดีจากการจัดตั้ง FTA อาเซียน - จีน นำเข้าชิ้นส่วนและวัตถุดิบได้ในราคาที่ ต่ำลง โอกาสการเพิ่มตลาดสินค้าไทยในจีน โอกาสร่วมทุนกับผู้ผลิตจีนมากขึ้น

14 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน - จีน 4. อุตสาหกรรมสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่ม ข้อดีจากการจัดตั้ง FTA อาเซียน - จีน นำเข้าวัตถุดิบได้ในราคาที่ต่ำลง เพิ่มช่องทางการขายสินค้าสิ่งทอ

15 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน - จีน 5. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ข้อดีจากการจัดตั้ง FTA อาเซียน - จีน โอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด สินค้าเครื่องหนังระดับบนในจีน นำเข้าวัตถุดิบจากจีนได้ในราคาที่ถูก ลง

16 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน - จีน 6. อุตสาหกรรมยางพารา ข้อดีจากการจัดตั้ง FTA อาเซียน - จีน โอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด สินค้ายางแปรรูปขั้นต้น ( ยางแท่ง, ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น )


ดาวน์โหลด ppt ไทยได้ประโยชน์ อะไร จากการเปิดเสรี อาเซียน - จีน นายชวลิต นิ่มละออ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google