งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไทยได้ประโยชน์อะไร จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไทยได้ประโยชน์อะไร จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไทยได้ประโยชน์อะไร จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน
นายชวลิต นิ่มละออ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 ไทยได้ประโยชน์อะไร จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน
ผู้บริโภค

3 อัตราการลดภาษีสินค้าของประเทศอาเซียนเดิมและจีน ภายใต้ FTA อาเซียน-จีน
* วันที่เริ่มลดภาษีคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2005

4 กรอบการลดภาษีทั่วไปของไทย
ปรับเข้าโครงสร้าง 3 ขั้นตอน ปี 2007 1 5 10 8.75 12.25,15 7,7.5 12.5 17.50,20 9,10 สินค้าคุ้มครองพิเศษ ปิโตรเคมี 1) วัตถุดิบ 2) ปิโตรเคมีขั้นกลาง 3) ผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็ก 1) วัตถุดิบ (อินกอต) 2) กึ่งสำเร็จรูป(เหล็กรีดร้อน,รีดเย็น) 3) สำเร็จรูป ปรับเข้าโครงสร้าง3 ขั้นตอน ปี 2005 สินค้าทั่วไป 2) กึ่งสำเร็จรูป 2007 2006 2005 หมายเหตุ แผนการลดภาษี หมวดสินค้า

5 อัตราการลดภาษีสินค้าภายใต้ FTA อาเซียน-จีน และอัตราการลดภาษีของไทย

6 สินค้านำเข้าของไทยจากจีน
สินค้านำเข้าของไทยจากจีน 5 อันดับแรก คือ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม

7 สินค้าส่งออกของไทยไปจีน
สินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปจีน คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ น้ำมันดิบ

8 การลงทุนของจีนใน อุตสาหกรรมที่มีความเข็มแข็งในไทย
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการที่จีนเข้ามาลงทุนในประเทศ เป็นการเพิ่มการว่าจ้างแรงงานภายในประเทศ ผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อสินค้าที่ผลิตจากจีนได้ในราคาถูกลง ลดความกดดันสินค้าราคาถูกของจีนที่ส่งออกไปตีตลาดโลก

9 การลงทุนของไทยในจีน ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการที่จีนเข้ามาลงทุนในประเทศ เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แก้ไขในเรื่องจุดอ่อนในด้านต้นทุนการผลิต อาทิ ด้านแรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

10 ไทยได้ประโยชน์อะไร จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน
ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรม

11 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน
1. อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่ ข้าว มัน สำปะหลัง ยางพารา ผลไม้เมืองร้อน (สับปะรด กล้วย แตงโม มะม่วง)

12 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน
2. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่ พลอยเนื้อแข็ง (ทับทิมและไพลิน) และเครื่องประดับ เงินที่ประดับด้วยพลอยสี

13 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน
3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ข้อดีจากการจัดตั้ง FTA อาเซียน-จีน นำเข้าชิ้นส่วนและวัตถุดิบได้ในราคาที่ต่ำลง โอกาสการเพิ่มตลาดสินค้าไทยในจีน โอกาสร่วมทุนกับผู้ผลิตจีนมากขึ้น

14 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน
4. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ข้อดีจากการจัดตั้ง FTA อาเซียน-จีน นำเข้าวัตถุดิบได้ในราคาที่ต่ำลง เพิ่มช่องทางการขายสินค้าสิ่งทอ

15 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน
5. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ข้อดีจากการจัดตั้ง FTA อาเซียน-จีน โอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้าเครื่องหนังระดับบนในจีน นำเข้าวัตถุดิบจากจีนได้ในราคาที่ถูกลง

16 ประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน
6. อุตสาหกรรมยางพารา ข้อดีจากการจัดตั้ง FTA อาเซียน-จีน โอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้ายางแปรรูปขั้นต้น (ยางแท่ง, ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น)


ดาวน์โหลด ppt ไทยได้ประโยชน์อะไร จากการเปิดเสรีอาเซียน-จีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google