งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ผลกระทบของ การเปิดตลาด การค้าเสรี อาเซียน (AFTA) ต่อพืชปาล์ม น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ผลกระทบของ การเปิดตลาด การค้าเสรี อาเซียน (AFTA) ต่อพืชปาล์ม น้ำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ผลกระทบของ การเปิดตลาด การค้าเสรี อาเซียน (AFTA) ต่อพืชปาล์ม น้ำมัน

2 การเปิดตลาดนำเข้าน้ำมันปาล์มภายใต้ กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)  สถานภาพปัจจุบัน  ต้องลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553  การบริหารนำเข้าอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กนป.

3 ราคาปาล์มน้ำมันและ น้ำมันปาล์ม * ราคา 2553 ( มค.- สค. )

4 การผลิตปาล์ม น้ำมัน * ประมาณการ

5 ผลผลิต การใช้และส่งออก * ประมาณการ

6 www.themegallery.com Company Logo โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย เกษตรกร 109,120 ราย สกัด 65 ราย 16.68 ล้านตันFFB FFB สบู่/ผลิตอาหารสัตว์ ส่งออก กลั่นใส 13 ราย 2.076 ตัน/ปี CPO ขนม บะหมี่สำเร็จรูป นมข้น ไอศครีม RBDPO เคมีภัณฑ์ PFAD เคมี สบู่ อาหารสัตว์ ครีมเทียม เนยเทียม อาหาร B 100 สเตียรีน 10 ราย ส่งออก ใช้ภายใน โอเลอีน

7 ต้นทุนปาล์มน้ำมัน * ประมาณการ Gr 13.80 % Gr 15.50 % Gr - 1.93 %

8 ผลกระทบ  ราคาภายในจะผันแปรตามราคา ต่างประเทศมากขึ้นและมีช่วงห่างน้อยลง  โรงงานน้ำมันปาล์มที่ต้นทุนสูงจะต้องเลิก  ถ้าลดต้นทุนการผลิตไม่ได้เกษตรกรจะต้อง ลดการผลิต


ดาวน์โหลด ppt LOGO ผลกระทบของ การเปิดตลาด การค้าเสรี อาเซียน (AFTA) ต่อพืชปาล์ม น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google