งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน(AFTA) ต่อพืชปาล์มน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน(AFTA) ต่อพืชปาล์มน้ำมัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน(AFTA) ต่อพืชปาล์มน้ำมัน

2 การเปิดตลาดนำเข้าน้ำมันปาล์มภายใต้ กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
สถานภาพปัจจุบัน ต้องลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 การบริหารนำเข้าอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กนป.

3 ราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
ช่วง 5 ปี (ปี ) ราคาผลปาล์มสด ร้อยละ 8.27 น้ำมันปาล์มดิบ ร้อยละ 10.42 น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ร้อยละ 8.83 เนื่องจากราคาผลปาล์มสดและน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลก สำหรับปี คาดว่าราคาผลปาล์มน้ำมัน จะทรงตัวใกล้เคียงกับปี 2553 ในระดับ ไม่ต่ำกว่า 3.50 บาท/กก. * ราคา 2553 (มค.-สค.)

4 การผลิตปาล์มน้ำมัน * ประมาณการ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2549-2553)
เนื้อที่ยืนต้น ร้อยละ 9.44 เนื้อที่ให้ผล ร้อยละ 10.96 ผลผลิต ร้อยละ 8.71 ผลผลิตต่อไร่ ร้อยละ 1.93 เนื่องจาก ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปี 2552 ต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม ปริมาณน้ำฝนลดต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ปี 2554 เนื้อที่ยืนต้น ร้อยละ 7.38 เนื้อที่ให้ผล ร้อยละ 5.49 ผลผลิต ร้อยละ 34.33 ผลผลิตต่อไร่ ร้อยละ เนื่องจากราคาผลปาล์มสูง จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาดีขึ้น * ประมาณการ

5 ผลผลิต การใช้และส่งออก
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ) การใช้ในประเทศ เพื่อบริโภค ร้อยละ 0.13 วัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล ร้อยละ 89.42 เนื่องจากการใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล (B100) เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน การส่งออก ร้อยละ 41.05 ปี 2554 เพื่อบริโภค ร้อยละ 19.05 วัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล ร้อยละ เพิ่มสัดส่วนการผสมในน้ำมันดีเซลสูงขึ้นจากปี 2553 ตามแผนการส่งเสริมการใช้ B100 * ประมาณการ 5

6 โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย
สบู่/ผลิตอาหารสัตว์ ส่งออก กลั่นใส 13 ราย 2.076 ตัน/ปี CPO ขนม บะหมี่สำเร็จรูป นมข้น ไอศครีม RBDPO สกัด 65 ราย 16.68 ล้านตันFFB FFB เกษตรกร 109,120 ราย ส่งออก ใช้ภายใน โอเลอีน เคมี สบู่ อาหารสัตว์ ครีมเทียม เนยเทียม อาหาร B100 สเตียรีน 10 ราย เคมีภัณฑ์ PFAD Company Logo

7 ต้นทุนปาล์มน้ำมัน Gr 13.80% Gr 15.50% Gr -1.93% * ประมาณการ
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ) เนื้อที่ยืนต้น ร้อยละ 9.44 เนื้อที่ให้ผล ร้อยละ 10.96 ผลผลิต ร้อยละ 8.71 ผลผลิตต่อไร่ ร้อยละ 1.93 เนื่องจาก ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปี 2552 ต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม ปริมาณน้ำฝนลดต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ปี 2554 เนื้อที่ยืนต้น ร้อยละ 7.38 เนื้อที่ให้ผล ร้อยละ 5.49 ผลผลิต ร้อยละ 34.33 ผลผลิตต่อไร่ ร้อยละ เนื่องจากราคาผลปาล์มสูง จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาดีขึ้น * ประมาณการ 7

8 ผลกระทบ ราคาภายในจะผันแปรตามราคาต่างประเทศมากขึ้นและมีช่วงห่างน้อยลง
โรงงานน้ำมันปาล์มที่ต้นทุนสูงจะต้องเลิก ถ้าลดต้นทุนการผลิตไม่ได้เกษตรกรจะต้องลดการผลิต


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน(AFTA) ต่อพืชปาล์มน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google