งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด น้ำมันที่สามารถตรวจวัดได้ มี 3 ชนิด คือ น้ำมันปาล์ม น้ำมันรำข้าว และ น้ำมันถั่วเหลือง ( ไม่ สามารถตรวจน้ำมันมะพร้าวได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด น้ำมันที่สามารถตรวจวัดได้ มี 3 ชนิด คือ น้ำมันปาล์ม น้ำมันรำข้าว และ น้ำมันถั่วเหลือง ( ไม่ สามารถตรวจน้ำมันมะพร้าวได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด น้ำมันที่สามารถตรวจวัดได้ มี 3 ชนิด คือ น้ำมันปาล์ม น้ำมันรำข้าว และ น้ำมันถั่วเหลือง ( ไม่ สามารถตรวจน้ำมันมะพร้าวได้ )

2 สารโพลาร์...?  เป็นสารประกอบมีขั้วใน น้ำมัน ซึ่งเกิดระหว่าง กระบวนการทอด  สารโพลาร์เป็นตัวบ่งชี้การ เสื่อมคุณภาพของน้ำมัน

3 ข้อดีของชุดทดสอบ - ใช้งานง่าย - อ่านผลภายใน 2 นาที - ราคาถูก (20 บาท / 1 ตัวอย่าง ) - ให้ผลความถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 99.2 เมื่อเปรียบเทียบกับ วิธีมาตรฐาน

4 10/3/2014 คู่มือการใช้ชุด ทดสอบ ชุดทดสอบ ประกอบด้วย สารละลายโพลาร์ 1 1 ขวด สารละลายโพลาร์ 3 1 ขวด หลอดฉีดยา ขนาด 5 ซีซี หลอดฉีดยา ขนาด 1 ซีซี ขวดวิเคราะห์ ตัวอย่าง 2 ขวด

5 10/3/2014 1. ผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน ( ตัวอย่างน้ำมันต้องไม่ร้อน หรือเป็นไข หากเป็นไขอุ่นให้เหลวก่อนและรอ ให้เย็น ) ใช้หลอดยาขนาด 1 ซีซี ดูดตัวอย่างน้ำมัน จนถึง ขีด 1 ซีซี ปล่อยลงในขวดวิเคราะห์ตัวอย่าง ขั้นตอนการ ทดสอบ

6 10/3/2014 2. ใช้หลอดฉีดยา ขนาด 5 ซีซี พร้อมเข็มดูด สารละลาย โพ ลาร์ 1 ถึง ขีด 4 ซีซี แล้วปล่อยลง ในขวดใส่ตัวอย่าง ปิดจุกขวดเขย่า แรงๆ ประมาณ 30 วินาที

7 10/3/2014 3. ใช้หลอดฉีดยา ขนาด 1 ซีซี ดูด สารละลายโพ ลาร์ 3 ถึง ขีด 0.20 ซีซี แล้ว ปล่อยลงในขวด ใส่ตัวอย่าง ปิด จุกขวดเขย่า แรงๆ ประมาณ 30 วินาที

8 10/3/2014 4. ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้ สารละลายแยกชั้น สังเกตสีของสารละลายแล้วแปรผล จากตารางแปรผล สีของสารละลาย ชั้นบน ผลการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณสารโพลาร์ (%) สีชมพูเข้ม <20 สีชมพูจาง 20-25 ไม่มีสีชมพู >25 น้ำมันได้ มาตรฐาน น้ำมันไม่ได้ มาตรฐาน ต้อง เปลี่ย น น้ำมัน

9 1. หลอดดูดตัวอย่างน้ำมัน ก่อน ดูดตัวอย่างน้ำมันตัวต่อไปให้ ดูดตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ แล้วปล่อยทิ้งก่อน 2 ครั้ง จึงดูด ตัวอย่างเพื่อทดสอบ 2. ขวดทดสอบตัวอย่างเมื่อ ใช้เสร็จแล้ว ล้างและสามารถ ใช้ซ้ำได้

10 10/3/2014 1. หลังจากใช้ชุดทดสอบควรทำความสะอาดมือ ด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด 2. ควรเก็บชุดทดสอบให้ไกลมือเด็ก ข้อควรระวัง

11 10/3/2014 1. สารโพลาร์ 3 เมื่อใช้เสร็จให้เก็บใน กล่อง เนื่องจากเป็นสารที่ไวต่อแสงซึ่ง จะทำให้ชุดทดสอบมีอายุการใช้งาน น้อยลง 2. สารโพลาร์ 1 เป็นสารที่ระเหยง่าย เมื่อ ใช้เสร็จให้ปิดจุกให้สนิท เก็บที่ อุณหภูมิห้อง / 1 ปี การเก็บรักษาและ อายุการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด น้ำมันที่สามารถตรวจวัดได้ มี 3 ชนิด คือ น้ำมันปาล์ม น้ำมันรำข้าว และ น้ำมันถั่วเหลือง ( ไม่ สามารถตรวจน้ำมันมะพร้าวได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google