งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Measurement of Gases 1. Direct Reading Instrument Ambient Air Analyzer Hand Pump เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนและก๊าซ พิษ Detecter tube 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Measurement of Gases 1. Direct Reading Instrument Ambient Air Analyzer Hand Pump เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนและก๊าซ พิษ Detecter tube 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Measurement of Gases 1

2 Direct Reading Instrument Ambient Air Analyzer Hand Pump เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนและก๊าซ พิษ Detecter tube 2

3 Indirect Reading Instrument การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซและไอโดยวิธี Tritrametric method การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซและไอโดยวิธีการ เปลี่ยนแปลงของสี การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซและไอโดยวิธี Spectrophometric method การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซและไอโดยวิธี Gas chromatographic Atomic absorption spectrophotometry 3

4 4 4

5 6

6 7

7 Measurement of gases 5

8 มีถุงเก็บอากาศ แล้วแต่จะเก็บมา ? ที่คิดว่าเชื่อถือได้ ถ้าต้องการทราบใน เชิงปริมาณ 230-333 Environmental Control 8

9 บันทึกข้อมูล : วิเคราะห์ แก๊ส นศ. เก็บก๊าซมาตรฐานใส่ถุงมาวิเคราะห์ CO 2 ที่ถังเขียนไว้ 99.8% แต่วิเคราะห์ ได้ ประมาณ 50% เกิด ? - ตรวจสอบวิธีการเก็บ X - เปลี่ยนอุปกรณ์เก็บก๊าซ X - ใช้เข็มเก็บก๊าซโดยตรง X - เครื่องมือ OK ? 230-333 Environmental Control 9

10 บันทึกข้อมูล : วิเคราะห์แก๊ส วิธีแก้ไขเพื่อให้ได้ค่าที่วัดได้ถูกต้องตาม ค่ามาตรฐานมากที่สุดลดช่องว่างของการ ปนเปื้อนให้น้อยที่สุด - ความยาวของท่อแก๊สที่เก็บ - การล้างท่อ - การทำความสะอาดเข็มเก็บแก๊ส 230-333 Environmental Control

11 11 N2N2 CO 2

12 ถ้าเราสามารถทำสาร มาตรฐานได้และเกิด การเรียนรู้ ลองผิด ลองถูก อย่างมีเหตุผล และหลักการ ความ น่าเชื่อถือในวิธี วิเคราะห์ก็เกิด 12

13 และอีกหนึ่งความรู้ที่ ได้ก็คือ ถุงเก็บแก๊ส ไม่สามารถเก็บแก๊ส ได้เป็นเวลานาน เพราะผ่านไปแค่ 2 คืน ( ถุงใช้ซ้ำ ) ค่าก็ เปลี่ยนแล้วค่ะ 13

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Measurement of Gases 1. Direct Reading Instrument Ambient Air Analyzer Hand Pump เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนและก๊าซ พิษ Detecter tube 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google