งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำมันทอดซ้ำ รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำมันทอดซ้ำ รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำมันทอดซ้ำ รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์

2 น้ำมันทอดซ้ำ • ผู้ผลิต ( คนทอด ) ผู้บริโภค ( คนกิน ) • น้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ • ชนิดของน้ำมัน • ปริมาณอาหารที่ทอด • ปริมาณน้ำมันที่ใช้ • อุณหภูมิของน้ำมัน • ระยะเวลาที่ทอด • ปริมาณน้ำในอาหารที่นำมาทอด

3 อัตราส่วนของน้ำมันกับ อาหาร น้ำมันมาก อาหารน้อย

4 อัตราส่วนของน้ำมันกับอาหาร ที่เหมาะสม

5 อุณหภูมิของน้ำมัน

6 อาหารที่มีน้ำมาก ทำให้น้ำมันเกิดปฏิกิริยา ไฮโดรไลซิส และ ออกซิเดชันได้ง่าย

7 อุณหภูมิทอดที่เหมาะสม ทำให้ได้อาหารทอดมีสีไม่ คล้ำ

8 น้ำมันที่ใช้แล้วนำไปผลิตไบ โอดีเซล

9 ลักษณะของน้ำมันที่ใช้แล้วหรือ ผ่านการทอดซ้ำ 1. สีคล้ำลง 2. มีความข้นหนืดมาก ขึ้น 3. เกิดฟองมาก 4. เกิดควันได้ง่าย 5. เป็นน้ำมันที่ เสื่อมสภาพ 6. มีสารประกอบโพ ลาร์ที่เป็นพิษ

10 สารประกอบที่พบในน้ำมัน ทอดซ้ำ • กรดไขมันอิสระ • สารอีพอกไซด์ • สารออกไซด์และเพอร์ออกไซด์ • อนุมูลอิสระ • สารมอโนเมอร์และไดเมอร์ • สารพอลิเมอร์และสารโพลาร์

11 ความเป็นพิษของน้ำมันทอด ซ้ำ • ทำให้เกิดโรคหัวใจ • ทำให้เกิดโรคมะเร็ง ปอด ตับ กระเพาะปัสสาวะ

12 ลักษณะการเกิดมะเร็งที่ตับ

13 ลักษณะการเกิดมะเร็งที่ปอด

14 ลักษณะการเกิดมะเร็งที่ กระเพาะปัสสาวะ คนปกติ เป็น มะเร็ง

15 ลักษณะการเกิดโรคไขมันใน หลอดเลือด ปกติมีไขมัน เกาะที่ผนัง หลอดเลือด ปกติ มีไขมัน เกาะที่ผนัง หลอดเลือด


ดาวน์โหลด ppt น้ำมันทอดซ้ำ รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google