งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
“ จราจร 7 สี 3อ.2ส.พิชิตโรค” Beyond : กลับไป..ทำอะไร? ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

2 จังหวัด.. ต้องทำอะไร?

3 รองผู้อำนวยการ/พยาบาล
Key players สสจ. ผู้รับผิดชอบงาน NCD ผอ.รพศ./รพท. 8 อรหันต์ รองผู้อำนวยการ/พยาบาล แพทย์อายุรกรรม สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต.

4 บทบาท NCD net.(จุดแตกหัก)
คัดกรองประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 15 ปี ขึ้นไป 90% ส่งข้อมูล รพ.สต. จัดระดับ ตามผลการคัดกรอง รพช./สสอ. ติดตาม ดูแล ผู้ป่วยในแต่ละสีต่อเนื่อง ส่วนกลาง ระบบข้อมูล ผลการคัดกรอง ทั่วประเทศ 100% สสจ.

5 การใช้ยา “ง่าย เข้าถึง ประหยัด อาหาร : คุ้มครองผู้บริโภค
กัดติด เอาจริง 20 ปี สำเร็จ (จุดแตกหัก) กรม คร. ระเบียนรายงาน NCD1…NCD4 ประเมินผล สบส. อสม.+ภาคีเครือข่าย กรมแพทย์ การใช้ยา “ง่าย เข้าถึง ประหยัด กรม อ. สร้างสุขภาพ “3อ” - สมุดประจำตัว - บัตรส่งเสริมสุขภาพ อย. อาหาร : คุ้มครองผู้บริโภค กรม ส อ. “อารมณ์” วิทยาศาสตร์การแพทย์ มาตรฐานเครื่องวัด ความดัน/เบาหวาน นวด สมุนไพร แพทย์แผนไทย แผนไทย

6 ผลสำเร็จอยู่ที่ ความมุ่งมั่น


ดาวน์โหลด ppt ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google