งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การต่อวงจรตัวต้านทาน 1. วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม มีการต่อวงจรตัวต้านทานอยู่ 3 ชนิดคือ 2. วงจรตัวต้านทานแบบขนาน 3. วงจรตัวต้านทานแบบผสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การต่อวงจรตัวต้านทาน 1. วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม มีการต่อวงจรตัวต้านทานอยู่ 3 ชนิดคือ 2. วงจรตัวต้านทานแบบขนาน 3. วงจรตัวต้านทานแบบผสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การต่อวงจรตัวต้านทาน 1. วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม มีการต่อวงจรตัวต้านทานอยู่ 3 ชนิดคือ 2. วงจรตัวต้านทานแบบขนาน 3. วงจรตัวต้านทานแบบผสม

2 1. วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม (Series Resistor Circuit) หรือ

3 RT = R1 + R2 + R3 + R4 + …….Rn 2. วงจรตัวต้านทานแบบขนาน (Parallel Resistor Circuit) RT = R1 + R2 + R3 + R4 + …….Rn

4 หรือ 1 1 1 1 1 1 RT = R1 + R2 + R3 + R4 + …….Rn 1 1 1 1 1 1 RT = R1 + R2 + R3 + R4 + …….Rn

5 3. วงจรตัวต้านทานแบบผสม (Compound Resistor Circuit) http://www.rmutphysics.com/CHARUD/scibook/e lectric4/topweek4.htm

6 รูปร่างมัลติมิเตอร์ การใช้มัลติมิเตอร์วัดตัวต้านทาน รูปร่างมัลติมิเตอร์

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt การต่อวงจรตัวต้านทาน 1. วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม มีการต่อวงจรตัวต้านทานอยู่ 3 ชนิดคือ 2. วงจรตัวต้านทานแบบขนาน 3. วงจรตัวต้านทานแบบผสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google