งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การต่อวงจรตัวต้านทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การต่อวงจรตัวต้านทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การต่อวงจรตัวต้านทาน
มีการต่อวงจรตัวต้านทานอยู่ 3 ชนิดคือ 1. วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม 2. วงจรตัวต้านทานแบบขนาน 3. วงจรตัวต้านทานแบบผสม

2 1. วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม(Series Resistor Circuit)
หรือ

3 2. วงจรตัวต้านทานแบบขนาน(Parallel Resistor Circuit)
RT = R1 + R2 + R3 + R4 + …….Rn RT = R1 + R2 + R3 + R4 + …….Rn 2. วงจรตัวต้านทานแบบขนาน(Parallel Resistor Circuit)

4 หรือ RT = R1 + R2 + R3 + R4 + …….Rn RT = R1 + R2 + R3 + R4 + …….Rn

5 3. วงจรตัวต้านทานแบบผสม(Compound Resistor Circuit)

6 การใช้มัลติมิเตอร์วัดตัวต้านทาน
รูปร่างมัลติมิเตอร์ รูปร่างมัลติมิเตอร์

7

8

9

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การต่อวงจรตัวต้านทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google