งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวเก็บประจุและความ จุไฟฟ้า โดยวัชระ ทองเสมอ. ตัวเก็บประจุ ตัวนำมีประจุ เมื่อนำตัวนำ A ที่เป็นกลางเข้าใกล้ตัวนำ B ที่มีประจุ +Q ประจุบวกจะ ดึงประจุลบบนตัวนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวเก็บประจุและความ จุไฟฟ้า โดยวัชระ ทองเสมอ. ตัวเก็บประจุ ตัวนำมีประจุ เมื่อนำตัวนำ A ที่เป็นกลางเข้าใกล้ตัวนำ B ที่มีประจุ +Q ประจุบวกจะ ดึงประจุลบบนตัวนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวเก็บประจุและความ จุไฟฟ้า โดยวัชระ ทองเสมอ

2 ตัวเก็บประจุ ตัวนำมีประจุ เมื่อนำตัวนำ A ที่เป็นกลางเข้าใกล้ตัวนำ B ที่มีประจุ +Q ประจุบวกจะ ดึงประจุลบบนตัวนำ A เข้ามาขณะเดียวกันกับผลักให้ประบวกบนตัวนำ A ให้ห่างออกไป หลังจากนั้นนำลวดตัวนำมาต่อกับตัวนำ A เข้ากับพื้นโลก ประจุบวกบนตัวนำ A ถูกผลักให้เคลื่อนที่สู่พื้นโลก ทำให้ตัวนำ A มีจำนวนประจุลบเท่ากับ จำนวนประจุบวก บนตัวนำ B ซึงที่ใดที่หนึ่งบนพื้นโลกประจุลบเท่ากับประจุ บวกบนแผ่นตัวนำ B เมื่อมีประจุบวกจากแผ่นตัวนำเคลื่อนเข้ามาทำให้จำนวนประจุบวกและประจุ ลบเท่ากัน B A เมื่อเอาลวดตัวนำออก แรงดึงดูด ระหว่างประจุทำให้ประจุบนตัวนำทั้ง สองไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจาก ตัวนำคู่นี้ได้จึงเรียกตัวนำคู่นี้ว่า ตัว เก็บประจุ ขณะนี้ถ้ามองโดยภาพรวมตัวนำคู่นี้ สมดุลทางไฟฟ้าคือจำนวนประจุบวก เท่ากับจำนวนประจุลบ

3 ความจุไฟฟ้า ซึ่งจะได้ ตัวนำไฟฟ้ารูปร่างใดๆ จะมีศักย์ไฟฟ้า V เป็นสัดส่วนกับ โดยตรงกับประจุไฟฟ้า บนก้อนตัวนำนั้น นั่นคือ เมื่อ C เป็นค่าคงตัวที่ขึ้นกับรูปร่างของตัวนำที่เรียกว่าความจุไฟฟ้า มีหน่วย Farad, F เช่น ตัวนำทรงกลมรัศมี R มีประจุสุทธิ Q มีศักย์ศักย์ไฟฟ้า ณ จุดศูนย์กลางทรงกลม R ดังนั้นความจุของตัวนำทรงกรม

4 ความจุของตัวนำแผ่นขนาน เมื่อตัวนำที่มีพื้นที่เท่ากันมาวางขนานกัน โดยแต่ละแผ่นมีจำนวนประจุเท่ากันแต่ต่างชนิดกัน จำนวนประจุต่อพื้นที่เท่ากัน ++++++++++++ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ++++++++++++ ++++++++++++ ++++++++++++ ++++++++++++ d สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นประจุสม่ำเสมอจากกของเกาส์จะได้ E=0 เมื่อสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองสม่ำเสมอจะได้ความต่างศักย์ ระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสอง จาก b a ประจุสุทธิที่จะมีได้บนแผ่นตัวนำ Q ดังนั้นจึงได้ความจุของแผ่นตัวนำคู่ขนาน

5 ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ นิยามของความจุ d A - - - - - + + Parallel Plates a b L r +Q+Q -Q-Q Cylindrical a b +Q+Q -Q-Q Spherical In SI unit system: C has units of “Farads” or F  o has units of F/m ความจุขึ้นกับรูปทรงของตัวเก็บประจุ

6 Dielectrics Empirical observation: Inserting a non-conducting material between the plates of a capacitor changes the VALUE of the capacitance. Definition: The dielectric constant of a material is the ratio of the capacitance when filled with the dielectric to that without it:  values are always > 1 (e.g., glass = 5.6; water = 78)  values are always > 1 (e.g., glass = 5.6; water = 78) They INCREASE the capacitance of a capacitor (generally good, since it is hard to make “big” capacitors) They INCREASE the capacitance of a capacitor (generally good, since it is hard to make “big” capacitors) They permit more energy to be stored on a given capacitor than otherwise with vacuum (i.e., air) They permit more energy to be stored on a given capacitor than otherwise with vacuum (i.e., air)

7 ตัวเก็บประจุแผ่นขนานมีพื้นที่ 2.00 m 2, วางห่างกัน เป็นระยะ 5.00 mm. มีความต่างศักย์ 10,000 V จง หาความจุของตัวเก็บประจุและจำนวนประจุบน แผ่นตัวนำแต่ละแผ่น ตัวอย่าง Given:  V=10,000 V A = 2.00 m 2 d = 5.00 mm Find: C=? Q=?

8 16.8 Combinations of capacitors It is very often that more than one capacitor is used in an electric circuit It is very often that more than one capacitor is used in an electric circuit We would have to learn how to compute the equivalent capacitance of certain combinations of capacitors We would have to learn how to compute the equivalent capacitance of certain combinations of capacitors C1C1 C2C2 C3C3 C5C5 C1C1 C2C2 C3C3 C4C4

9 +Q 1 Q1Q1 C1C1 V=V ab a b +Q 2 Q2Q2 C2C2 a. Parallel combination Connecting a battery to the parallel combination of capacitors is equivalent to introducing the same potential difference for both capacitors, A total charge transferred to the system from the battery is the sum of charges of the two capacitors, By definition, Thus, C eq would be

10 Parallel combination: notes Analogous formula is true for any number of capacitors, Analogous formula is true for any number of capacitors, It follows that the equivalent capacitance of a parallel combination of capacitors is greater than any of the individual capacitors It follows that the equivalent capacitance of a parallel combination of capacitors is greater than any of the individual capacitors (parallel combination)

11 A 3  F capacitor and a 6  F capacitor are connected in parallel across an 18 V battery. Determine the equivalent capacitance and total charge deposited. Problem: parallel combination of capacitors

12 A 3  F capacitor and a 6  F capacitor are connected in parallel across an 18 V battery. Determine the equivalent capacitance and total charge deposited. +Q 1 Q1Q1 C1C1 V=V ab a b +Q 2 Q2Q2 C2C2 Given: V = 18 V C 1 = 3  F C 2 = 6  F Find: C eq =? Q=? First determine equivalent capacitance of C 1 and C 2 : Next, determine the charge

13 b. Series combination Connecting a battery to the serial combination of capacitors is equivalent to introducing the same charge for both capacitors, A voltage induced in the system from the battery is the sum of potential differences across the individual capacitors, By definition, Thus, C eq would be +Q 1 Q1Q1 C1C1 +Q 2 Q2Q2 C2C2 V=V ab a c b

14 Series combination: notes Analogous formula is true for any number of capacitors, Analogous formula is true for any number of capacitors, It follows that the equivalent capacitance of a series combination of capacitors is always less than any of the individual capacitance in the combination It follows that the equivalent capacitance of a series combination of capacitors is always less than any of the individual capacitance in the combination (series combination)

15 A 3  F capacitor and a 6  F capacitor are connected in series across an 18 V battery. Determine the equivalent capacitance. Problem: series combination of capacitors

16 A 3  F capacitor and a 6  F capacitor are connected in series across an 18 V battery. Determine the equivalent capacitance and total charge deposited. +Q 1 Q1Q1 C1C1 +Q 2 Q2Q2 C2C2 V=V ab a c b Given: V = 18 V C 1 = 3  F C 2 = 6  F Find: C eq =? Q=? First determine equivalent capacitance of C 1 and C 2 : Next, determine the charge

17 การต่อตัวเก็บประจุเข้าด้วยกัน การต่ออนุกรม เพื่อให้ตัวเก็บประจุใช้กับความ ต่างศักย์ที่สูงขึ้นได้ การต่ออนุกรม เพื่อให้ตัวเก็บประจุใช้กับความ ต่างศักย์ที่สูงขึ้นได้ การต่อแบบขนาน เพื่อให้มีความจุมากขึ้น การต่อแบบขนาน เพื่อให้มีความจุมากขึ้น การต่อแบบผสม เพื่อให้ได้ความจุและความต่าง ศักย์เหมาะสมกับการใช้งาน การต่อแบบผสม เพื่อให้ได้ความจุและความต่าง ศักย์เหมาะสมกับการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt ตัวเก็บประจุและความ จุไฟฟ้า โดยวัชระ ทองเสมอ. ตัวเก็บประจุ ตัวนำมีประจุ เมื่อนำตัวนำ A ที่เป็นกลางเข้าใกล้ตัวนำ B ที่มีประจุ +Q ประจุบวกจะ ดึงประจุลบบนตัวนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google