งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 5 การแทรกสอดของแสง การแทรกสอดจากสองลำแสง อินเตอร์เฟอโรมีเตอร์แบบแบ่ง หน้าคลื่น อินเตอร์เฟอโรมีเตอร์แบบแบ่ง แอมปลิจูด การแทรกสอดจากหลายลำแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 5 การแทรกสอดของแสง การแทรกสอดจากสองลำแสง อินเตอร์เฟอโรมีเตอร์แบบแบ่ง หน้าคลื่น อินเตอร์เฟอโรมีเตอร์แบบแบ่ง แอมปลิจูด การแทรกสอดจากหลายลำแสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 5 การแทรกสอดของแสง การแทรกสอดจากสองลำแสง อินเตอร์เฟอโรมีเตอร์แบบแบ่ง หน้าคลื่น อินเตอร์เฟอโรมีเตอร์แบบแบ่ง แอมปลิจูด การแทรกสอดจากหลายลำแสง

2 2 การแทรกสอดของ สองลำแสง For E 1 // E 2 E1E1 E2E2  

3 3 Total constructive Total destructive  I    “Phase difference”

4 4 I 1 = I 2 = I 0  I      4I 0

5 5 อินเตอร์เฟอโรมีเตอร์แบบ แบ่งหน้าคลื่น y I การทดลองของยัง

6 6 s1s1 s2s2 r1r1 r2r2  y I a

7 7 y I a sin  = 0 a sin  = a sin  = 2 a sin  = -2 a sin  = - s1s1 s2s2  a เงื่อนไขแถบสว่าง : a sin  = n  n  = 0, +/-1, +/-2

8 8  = k(r 1 -r 2 )  y I s1 s2 a กระจกของ ลอยด์ (Lloyd) s

9 9 y I s’ 1 s’2s’2 a ปริซึมคู่ของเฟ รสเนล s s   = k(r 1 -r 2 )

10 10 กระจกคู่ของเฟ รสเนล s s’ s’’ a y I

11 11 อินเตอร์เฟอโรมีเตอร์แบบ แบ่งแอมปลิจูด ชั้นฟิล์มไดอิ เลกตริกบาง d nfnf n1n1 1 2 3 4 n2n2

12 12 n f > n 1 n f > n 2 d nfnf n1n1 tt ii 1 2 3 4 n2n2

13 13 d nfnf n1n1 tt ii 1 2 3 4 n2n2 ii tt m = 1,2,.. m =0,1,2,..

14 14 d nfnf n1n1 tt ii 1 2 3 4 n2n2 ii tt

15 15 ฟิล์มรูปลิ่ม Fringe of equal thickness t

16 16 วงแหวนนิวตัน t t R r R-t วงมืดที่ m=0,1,2,... ( สำหรับฟิล์มอากาศ )

17 17 อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบ ไมเคิลสัน

18 18 Dark fringe M2M2 M1M1 s s2s2 s1s1    d 2d 2dcos   

19 19 At a fixed “d” mm m = m 0 =m 0 -1 =m 0 -2 =m 0 -3

20 20 Vary d d M1 M2 mm m=100 m=99 m=98 m=101 dd M1 M2 mm m=99 m=98 m=97 m=100 N - number of fringe-shift

21 21 M2M2 M1M1 s  d M2M2 M1M1 s  กระจก M2 และ M1 วางตัว ในแนวดิ่ง ทั้งคู่ เกิดริ้วแทรกสอดรูป วงกลมที่ ขึ้นกับมุมตกกระทบ เรียกว่า Fringe of equal inclination กระจก M2 และ M1 ไม่วางตัวในแนวดิ่ง เกิดริ้วแทรกสอดเป็นแนวขนาน คล้ายกรณีฟิล์มรูปลิ่ม Fringe of equal thickness

22 22 การแทรกสอดจาก หลายลำแสง ( สำหรับลำแสงคู่ที่ติดกัน ) d nfnf n1n1 tt ii 1 2 1’1’ 2’ n2n2 4 3 3’ E0E0 rE 0 tE 0 tr'E 0 tt’E 0 tr’ 3 E 0 tr’ 4 E 0 tr’ 2 E 0 tr’t’E 0 tr’ 3 t’E 0 tr’ 5 t’E 0 t r’ 2 t’E 0 t r’ 4 t’E 0 4’

23 23 d nfnf n1n1 tt ii 1 2 1’1’ 2’ n2n2 4 3 3’ E0E0 rE 0 tE 0 tr'E 0 tt’E 0 tr’ 3 E 0 tr’ 4 E 0 tr’ 2 E 0 tr’t’E 0 tr’ 3 t’E 0 tr’ 5 t’E 0 tr’ 2 t’E 0 tr’ 4 t’E 0 4’

24 24 ความสัมพันธ์ของส โตกส์ Ei rE i tE i Ei Er Et rE r trE i r'tE i tE i t'tE i r2Eir2Ei การสะท้อนภายในและภายนอกจะต้องต่างเฟสกัน  เสมอ

25 25 None absorbing film I i = I r+ I t

26 26 ลำสะท้อนลำแรก r1 เท่านั้นที่กลับเฟสจากลำตกกระทบ, ลำสะท้อนลำอื่นๆมีเฟสตรงกันรวมกัน หักล้างกับลำแรก พอดี การสะท้อนแสงที่เงื่อนไขนี้จึงเป็นศูนย์ และกลายเป็นการทะลุผ่านทั้งหมด ถ้า  = 2m  ; m =0,1,.. I r =0 I t = I i Anti-reflective coating EiEi E r1 E r2 E r3 E r4... E r= 0

27 27 ลำสะท้อนลำแรก r1 ไม่กลับเฟส, ลำสะท้อนลำอื่นๆ มีการกลับเฟสและไม่กลับเฟสสลับกันไป ได้ผลรวมของการสะท้อนมากที่สุด และทะลุผ่านน้อยที่สุดในเงื่อนไขนี้ ถ้า  = 2(m-1/2)  ; m =1,2,.. EiEi E r1 E r2 E r3 E r4... ErEr

28 28 ถ้า  อยู่ระหว่าง  2(m-1/2)  และ  2m  E r1 E r2 E r3 E r4... ErEr ถ้าความต่างเฟสไม่เป็น 0 หรือ  เฟเซอร์ลัพธ์  Er) จะ อยู่บนระนาบ  มิติ

29 29 ถ้าเป็นกรณี F น้อยๆ เพียงลำแสงลำแรกและลำที่สอง เท่านั้นที่มีบทบาท คล้ายกับ กรณี Double Beam IF ถ้า F มากๆ จะมีลำแสงมากกว่าสองลำ เข้ามามีบทบาทในการแทรกสอด เป็น multiple Beam IF

30 30 อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบ Fabry-Perot source t Etalon screen ( ริ้วสว่าง จากการทะลุผ่าน ) F.P. มีริ้วการแทรกสอดเกิดจากหลายลำแสงทำ ให้มีความคม - บางสูงมาก ทำให้สามารถใช้ใน การแยกแยะแสงความยาวคลื่นเฉพาะค่าได้ดี

31 31

32 32 I t /I i  Resolving power I t /I i  finesse  ถ้า FP. มีค่า R max > average/    ก  ด   ริ้วที่มี  order สูงจะให้การแยกแยะที่ ดีกว่า

33 33 S p BS sample M2 M1 Twyman -Green I.F. S p BS sample M1 M2 Mach-Zehnder IF.

34 34 Zagnag IF. S M M M  Detector R


ดาวน์โหลด ppt 1 5 การแทรกสอดของแสง การแทรกสอดจากสองลำแสง อินเตอร์เฟอโรมีเตอร์แบบแบ่ง หน้าคลื่น อินเตอร์เฟอโรมีเตอร์แบบแบ่ง แอมปลิจูด การแทรกสอดจากหลายลำแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google