งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อปิด S1, V1 กับ V2 มีค่าเท่าใด โดยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อปิด S1, V1 กับ V2 มีค่าเท่าใด โดยที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรตัวเก็บประจุดังรูป ตัวเก็บประจุยังไม่มีประจุ และสวิทช์ S1 กับ S2 เปิดอยู่ในตอนแรก
เมื่อปิด S1, V1 กับ V2 มีค่าเท่าใด โดยที่ V1 = ความต่างศักย์ตกคร่อม C ในขณะที่สวิทช์ปิดพอดี V2 = ความต่างศักย์ตกคร่อม C เมื่อเวลาผ่านไปนานมากแล้ว 1) V1 = V V2 = V 2) V1 = V2 = V 3) V1 = V2 = 0 4) V1 = V V2 = 0

2 ปิด S1 ณ เวลา t=0 I=0 I เมื่อ t = ∞ เมื่อ t = 0 R (แต่ S2 ยังเปิดอยู่)
V C 2R S1 S2 เมื่อ t = ∞ V C R I=0 VC = V เมื่อ t = 0 I VC = Q/C = 0

3 วงจรคายประจุ (RC Circuit--Discharging)
ในตอนเริ่มต้นตัวเก็บประจุมีประจุ q0 = CVbattery, เมื่อปิดสวิทช์มาอยู่ที่ตำแหน่ง “b” ประจุจาก C จะเริ่มไหล R Vbattery C a b R Vbattery C a b จาก Kirchoff’s Voltage Rule ในช่วงแรก ๆ หลังจากสับสวิทช์มีประจุอยู่ (q=q0) เมื่อเวลาผ่านไปนานมาก ประจุไหลจนหมด (Ic =0) I + - ระหว่างกลาง Counterclockwise current V -I

4 วงจรในรูป ตอนเริ่มต้นตัวเก็บประจุไม่มีประจุอยู่ สวิทช์ S1 กับ S2 เปิดอยู่ในตอนแรก
IR + - หลังจากปิดสวิทช์ S1 เป็นระยะเวลานานมาก แล้วจึงเปิดออก จากนั้นก็ ปิด S2 กระแสในตัวต้านทานตัวขวามือมีค่าเป็นอย่างไร ในทันทีที่ปิดสวิทช์ 1. IR = IR = V/3R 3. IR = V/2R 4. IR = V/R

5 I R เมื่อปิด S1 เป็นเวลานานมาก แล้วจึงเปิดออก แล้วก็ปิด S2 C V 2R S1
I = V/2R 2R C V I V

6 วงจรในรูป ตอนเริ่มต้นตัวเก็บประจุไม่มีประจุอยู่ สวิทช์ S1 กับ S2 เปิดอยู่ในตอนแรก
ตอนนี้ปิดสวิทช์ทั้งคู่ เป็นระยะเวลานานมาก ๆ ค่าความต่างศักย์ตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าใด 1. VC = VC = V 3. VC = 2V/3 A B C

7 R เมื่อปิดทั้ง S1 และ S2 เป็นเวลานานมาก C V 2R S1 S2 I 2R C R V จะไม่มีกระแสไหลผ่าน C เมื่อเวลาผ่านไปนานมากแล้ว เป็นจริงเสมอสำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง VC Can do a lot of writing onthis one if wanted..

8 เกิดอะไรขึ้นเมื่ออาจารย์ปิดสวิทช์?
หลอดไฟ 2 S R V หลอดไฟ 1 R C เกิดอะไรขึ้นเมื่ออาจารย์ปิดสวิทช์? หลอดทั้งสองเริ่มสว่างและสว่างอยู่อย่างนั้น หลอดทั้งสองเริ่มสว่าง แต่แล้วหลอด 2 จะหรี่ลง หลอดทั้งสองเริ่มสว่าง แต่แล้วหลอด 1 จะหรี่ลง หลอดทั้งสองเริ่มสว่าง แต่แล้วก็จะหรี่ลงทั้งคู่ ไม่มีประจุบนตัวเก็บประจุ ในตอนแรก V(หลอด 1) = V(หลอด 2) = V ทั้งคู่เริ่มสว่าง ในที่สุด ไม่มีกระแสไหลผ่านตัวเก็บประจุ V(หลอด 2) = 0

9 ถ้าปิดสวิทช์ไปแล้วเป็นเวลานาน เกิดอะไรขึ้นเมื่ออาจารย์เปิดสวิทช์?
หลอดไฟ 2 S R V หลอดไฟ 1 R C ถ้าปิดสวิทช์ไปแล้วเป็นเวลานาน เกิดอะไรขึ้นเมื่ออาจารย์เปิดสวิทช์? หลอดทั้งสองสว่างและสว่างอยู่อย่างนั้น หลอดทั้งสองสว่าง แต่แล้วหลอด 2 จะหรี่ลง หลอดทั้งสองสว่าง แต่แล้วหลอด 1 จะหรี่ลง หลอดทั้งสองสว่าง แต่แล้วจะหรี่ลงทั้งคู่ The purpose of this Check is to jog the students minds back to when they studied work and potential energy in their intro mechanics class. ตัวเก็บประจุมีประจุเต็ม (=CV) ตัวเก็บประจุให้ประจุกับหลอดไฟทั้งสองจนหมด

10

11 1.0000 0.5000 0.2500 0.1250 0.0625

12 RC = 2 RC = 1 47

13 วงจร 2 วงด้านล่างนี้มีตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุเท่ากัน และมีประจุในตอนเริ่มต้นเท่ากันที่เวลา t = 0 เพียงแต่วงจร 2 มีตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานเป็น 2 เท่าของวงจร 1 วงจรไหนมีค่าคงที่เวลามากกว่ากัน วงจร 1 วงจร 2 เท่ากัน

14 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประจุบนตัวเก็บประจุทั้งสองตัวเมื่อเวลาผ่านไป
วงจร 2 วงด้านล่างนี้มีตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุเท่ากัน และมีประจุในตอนเริ่มต้นเท่ากันที่เวลา t = 0 เพียงแต่วงจร 2 มีตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานเป็น 2 เท่าของวงจร 1 Checkpoint 2b ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประจุบนตัวเก็บประจุทั้งสองตัวเมื่อเวลาผ่านไป 1. Q1 < Q2 2. Q1 > Q2 3. Q1 = Q2 4. Q1 < Q2 ตอนแรกแล้ว Q1 > Q2 ต่อมา 5. Q1 > Q2 ตอนแรกแล้ว Q1 < Q2 ต่อมา RC = 1 RC = 2 Q = Q0e-t/RC


ดาวน์โหลด ppt เมื่อปิด S1, V1 กับ V2 มีค่าเท่าใด โดยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google