งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อปิด S1, V 1 กับ V 2 มีค่าเท่าใด โดยที่ V 1 = ความต่างศักย์ตกคร่อม C ในขณะที่สวิทช์ ปิดพอดี V 2 = ความต่างศักย์ตกคร่อม C เมื่อเวลาผ่านไป นานมากแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อปิด S1, V 1 กับ V 2 มีค่าเท่าใด โดยที่ V 1 = ความต่างศักย์ตกคร่อม C ในขณะที่สวิทช์ ปิดพอดี V 2 = ความต่างศักย์ตกคร่อม C เมื่อเวลาผ่านไป นานมากแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อปิด S1, V 1 กับ V 2 มีค่าเท่าใด โดยที่ V 1 = ความต่างศักย์ตกคร่อม C ในขณะที่สวิทช์ ปิดพอดี V 2 = ความต่างศักย์ตกคร่อม C เมื่อเวลาผ่านไป นานมากแล้ว 1) V 1 = V V 2 = V 2) V 1 = 0 V 2 = V 3) V 1 = 0 V 2 = 0 4) V 1 = V V 2 = 0 วงจรตัวเก็บประจุดังรูป ตัวเก็บประจุยังไม่มีประจุ และสวิทช์ S1 กับ S2 เปิดอยู่ในตอนแรก

2 V 2R C R S1S2 ปิด S 1 ณ เวลา t=0 ( แต่ S 2 ยังเปิดอยู่ ) เมื่อ t = ∞ V C R I=0 V C = V เมื่อ t = 0 V C R I V C = Q/C = 0

3 R V battery C a b R C a b วงจรคายประจุ (RC Circuit--Discharging) จาก Kirchoff’s Voltage Rule ในช่วงแรก ๆ หลังจากสับสวิทช์มีประจุอยู่ (q=q 0 ) เมื่อเวลาผ่านไปนานมาก ประจุไหลจนหมด (I c =0) ระหว่างกลาง V ในตอนเริ่มต้นตัวเก็บประจุมีประจุ q 0 = CV battery, เมื่อปิดสวิทช์มาอยู่ที่ ตำแหน่ง “b” ประจุจาก C จะเริ่มไหล I +--I

4 + - IRIRIRIR วงจรในรูป ตอนเริ่มต้นตัวเก็บประจุไม่มีประจุอยู่ สวิทช์ S1 กับ S2 เปิดอยู่ในตอนแรก หลังจากปิดสวิทช์ S1 เป็นระยะเวลานานมาก แล้วจึงเปิด ออก จากนั้นก็ ปิด S2 กระแสในตัวต้านทานตัวขวามือมี ค่าเป็นอย่างไร ในทันทีที่ปิดสวิทช์ 1. I R = 02. I R = V/3R3. I R = V/2R4. I R = V/R

5 2R C R S1S2 เมื่อปิด S1 เป็นเวลานานมาก แล้วจึงเปิดออก แล้วก็ปิด S2 V I = V/2R 2R C V I V

6 ABCABC วงจรในรูป ตอนเริ่มต้นตัวเก็บประจุไม่มีประจุอยู่ สวิทช์ S1 กับ S2 เปิดอยู่ในตอนแรก ตอนนี้ปิดสวิทช์ทั้งคู่ เป็นระยะเวลานานมาก ๆ ค่าความ ต่างศักย์ตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าใด 1. V C = 02. V C = V3. V C = 2V/3

7 2R C R S1S2 เมื่อปิดทั้ง S1 และ S2 เป็นเวลานานมาก V 2R C R V จะไม่มีกระแสไหล ผ่าน C เมื่อเวลา ผ่านไปนานมากแล้ว เป็นจริงเสมอสำหรับ วงจรไฟฟ้า กระแสตรง VCVC I

8 V C S หลอดไฟ 1 หลอดไฟ 2 เกิดอะไรขึ้นเมื่ออาจารย์ปิดสวิทช์ ? 1) หลอดทั้งสองเริ่มสว่างและสว่างอยู่อย่างนั้น 2) หลอดทั้งสองเริ่มสว่าง แต่แล้วหลอด 2 จะหรี่ลง 3) หลอดทั้งสองเริ่มสว่าง แต่แล้วหลอด 1 จะหรี่ลง 4) หลอดทั้งสองเริ่มสว่าง แต่แล้วก็จะหรี่ลงทั้งคู่ R R ไม่มีประจุบนตัวเก็บประจุ ในตอนแรก V( หลอด 1) = V( หลอด 2) = V ทั้งคู่เริ่มสว่าง ในที่สุด ไม่มีกระแสไหลผ่านตัวเก็บประจุ V( หลอด 2) = 0

9 V C S หลอดไฟ 1 หลอดไฟ 2 ถ้าปิดสวิทช์ไปแล้วเป็นเวลานาน เกิดอะไรขึ้นเมื่ออาจารย์เปิดสวิทช์ ? 1) หลอดทั้งสองสว่างและสว่างอยู่อย่างนั้น 2) หลอดทั้งสองสว่าง แต่แล้วหลอด 2 จะหรี่ลง 3) หลอดทั้งสองสว่าง แต่แล้วหลอด 1 จะหรี่ลง 4) หลอดทั้งสองสว่าง แต่แล้วจะหรี่ลงทั้งคู่ R R ตัวเก็บประจุมีประจุเต็ม (=CV) ตัวเก็บประจุให้ประจุกับหลอดไฟทั้งสองจนหมด

10

11 1.000 0 0.500 0 0.250 0 0.125 0 0.062 5

12 RC = 1 RC = 2 47

13 วงจรไหนมีค่าคงที่เวลามากกว่ากัน 1) วงจร 1 2) วงจร 2 3) เท่ากัน วงจร 2 วงด้านล่างนี้มีตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุเท่ากัน และมีประจุในตอน เริ่มต้นเท่ากันที่เวลา t = 0 เพียงแต่วงจร 2 มีตัวต้านทานที่มีค่าความ ต้านทานเป็น 2 เท่าของวงจร 1

14 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประจุบนตัวเก็บประจุทั้งสองตัวเมื่อ เวลาผ่านไป 1. Q 1 Q 2 3. Q 1 = Q 2 4. Q 1 Q 2 ต่อมา 5. Q 1 > Q 2 ตอนแรกแล้ว Q 1 < Q 2 ต่อมา Checkpoint 2b RC = 1 RC = 2 Q = Q 0 e -t/RC วงจร 2 วงด้านล่างนี้มีตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุเท่ากัน และมีประจุในตอน เริ่มต้นเท่ากันที่เวลา t = 0 เพียงแต่วงจร 2 มีตัวต้านทานที่มีค่าความ ต้านทานเป็น 2 เท่าของวงจร 1


ดาวน์โหลด ppt เมื่อปิด S1, V 1 กับ V 2 มีค่าเท่าใด โดยที่ V 1 = ความต่างศักย์ตกคร่อม C ในขณะที่สวิทช์ ปิดพอดี V 2 = ความต่างศักย์ตกคร่อม C เมื่อเวลาผ่านไป นานมากแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google