งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rev.13.01

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rev.13.01"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rev.13.01 http://www.ee.mut.ac.th/home/suriya/0391-8.ppt

2 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ศึกษาเกี่ยวกับอัตราสลูว์และแบนด์วิทธ์ เต็มกำลัง ข้อจำกัดของแรงดันทางด้านเอาต์พุตกับ การตอบสนองทางความถี่ การบันทึกผลทางไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ จำลองการทำงานเปรียบเทียบการ ออกแบบ รู้จักคิดวิเคราะห์

3 Copyright © S.Witthayapradit 2010 R1 100 U1A LM358 3 2 8 4 1 + - V+ V- OUT R2 0 op3 VDB VCC Vin VEE R2  1k   10k   100k  1k  10k  100k 

4 Copyright © S.Witthayapradit 2010

5 วัดอัตราการ เปลี่ยนแปลง ของแรงดันเทียบ กับเวลา (  v /  T)

6 Copyright © S.Witthayapradit 2010 FPB คือ แบนด์วิทธ์เต็มกำลัง (Full Power Bandwidth) SR คือ อัตราสลูว์ (Slew Rate) V out(pk) คือ แรงดันยอดสูงทางด้าน เอาต์พุต

7 Copyright © S.Witthayapradit 2010 LM358 & TL082  ป้อนแรงดันรูปสี่เหลี่ยนมขนาดแรงดัน 5 v P-P ความถี่ 1kHz ให้กับขั้ว I/P  ใช้ออสซิลโลสโคปวัดอัตราสลูว์ของออปแอมป์ (U1) LM358 กับ TL082  บันทึกผลการทดลองทั้งหมดลงในรายงาน  คำนวณหาค่า FPB ของออปแอมป์ทั้งสอง

8 Copyright © S.Witthayapradit 2010  ป้อนแรงดันรูปไซน์ขนาด 2 v P-P ความถี่ 1kHz ที่ขั้ว I/P  ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันทางเอาต์พุตของ (U1) LM358  เพิ่มความถี่ไปเรื่อยๆจนค่าแรงดันทางเอาต์พุตมี ขนาดลดลงแล้วบันทึกค่าความถี่  เปลี่ยนออปแอมป์ U1 เป็นเบอร์ TL082 แล้วทำการ ทดลองซ้ำ  บันทึกผลการทดลองทั้งหมดลงในรายงาน

9 Copyright © S.Witthayapradit 2010 จากการทดลองวัดอัตราสลูว์ ถ้าเปลี่ยน แรงดันอินพุตขนาด 2 v P-P อัตราสลูว์ที่วัด ได้มีความเปลี่ยนแปลงตามหรือไม่เพราะ เหตุใด ? แบนด์วิทธ์เต็มกำลังมีผลกระทบต่อการ ใช้งานออปแอมป์อย่างไร ? ถ้าต้องการออกแบบวงจรขยายให้มี อัตราขยาย 100 เท่าหรือ 40dB จากวงจรที่ ใช้ทดลอง ถ้ากำหนดให้แรงดันอินพุต เท่ากับ 100mV P-P จะได้แบนด์วิทธ์เต็ม กำลังเท่าใด ?( LM358 และ TL082 )

10 Rev.13.01


ดาวน์โหลด ppt Rev.13.01

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google