งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint. แม้คุณจะยังไม่เคยใช้ โปรแกรม PowerPoint มาก่อน หรือเคยใช้เป็นบ้าง แต่ลืมไปหมดแล้วก็ไม่ ต้องกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint. แม้คุณจะยังไม่เคยใช้ โปรแกรม PowerPoint มาก่อน หรือเคยใช้เป็นบ้าง แต่ลืมไปหมดแล้วก็ไม่ ต้องกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

2 แม้คุณจะยังไม่เคยใช้ โปรแกรม PowerPoint มาก่อน หรือเคยใช้เป็นบ้าง แต่ลืมไปหมดแล้วก็ไม่ ต้องกังวล

3 เราจะแนะนำ เทคนิคการ ใช้งาน อย่างเป็นขั้น เป็นตอน

4  การเรียกใช้โปรแกรม  การสร้างงานบนรูปแบบ Auto content Wizard  การสร้างงานบนรูปแบบ Template  การสร้างงานบนรูปแบบ Blank Presentation  การเก็บ บันทึกงาน  การออกจาก โปรแกรม  การเปิดงานมา แก้ไข สารบัญ

5 การเรียกใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิธีที่ 1 : คลิกเมนู Start  Program  Microsoft PowerPoint วิธีที่ 2 : คลิก Icon บน หน้าจอ

6 จะปรากฏรูปแบบของการสร้าง งานนำเสนอ ( Presentation) เพื่อ การเลือกใช้ สำหรับ Windows 98 สำหรับ Windows 98 สำหรับ Windows XP สำหรับ Windows XP To Index To Index

7 การสร้างงานบน รูปแบบ AutoContent Wizard - คลิกเลือก AutoContent wizard - คลิก OK แล้วเลือก รูปแบบทึ่ต้องการ - คลิกเลือกขั้นตอนการ ทำงาน - คลิก Cancle เพื่อ ยกเลิกการทำงาน - คลิก Next ไปยัง ขั้นตอนต่อไป - คลิก Back เพื่อ ย้อนกลับ - คลิก Finish เพื่อ กำหนดการสิ้นสุด ขั้นตอนการกำหนด รูปแบบ To Index To Index

8 การสร้างงานบนรูปแบบ Template - คลิกเลือก Template - คลิก OK แล้วเลือก รูปแบบทึ่ต้องการ To Index To Index

9 การสร้างงานบนรูปแบบ Blank presentation เป็นการเลือกรูปแบบการสร้าง งานที่ต้องการกำหนด รายละเอียดเอง ทั้งรูปแบบ และข้อความ. To Index To Index

10 การสร้างงานบนรูปแบบ Blank presentation - คลิกเลือก Blank presentation - คลิก ok - คลิกเลือกรูปแบบที่ ต้องการ To Index To Index

11 หน้าจอจะปรากฏสไลด์งาน นำเสนอเปล่า เพื่อการกำหนดการสร้าง งานต่อไป - คลิกเลือก เค้าโครง ข้อความที่ ต้องการ - คลิกเลือก เค้าโครง เนื้อหาที่ ต้องการ To Index To Index

12 การเก็บบันทึก งาน 1. คลิก File บนเมนูบาร์ 2. คลิกเลือกคำสั่ง Save As 3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ ต้องการเก็บเอกสารจาก ช่อง Save in 4. ใส่ชื่อไฟล์งานเอกสารใน ช่อง File name 5. คลิกปุ่ม Save ใช้คำสั่ง Save หรือคลิกปุ่ม หากบันทึก เอกสารเดิม ในครั้งต่อไป To Index To Index

13 การออกจาก โปรแกรม 1. คลิก File บน เมนูบาร์ 2. คลิกเลือก Exit หรือคลิกปุ่ม บน Title Bar To Index To Index

14 การเปิดงานมา แก้ไข กรณีที่ 1 : เมื่อเปิด โปรแกรมใหม่ 1. คลิก File บนเมนู บาร์ 2. คลิกเลือกคำสั่ง Open an existing presentation 3. คลิกปุ่ม O.K และ คลิกเลือก โฟลเดอร์และไฟล์ เอกสาร ที่ต้องการ เมื่อต้องการ เรียกงานเดิม ที่สร้างไว้แล้ว มาแก้ไข

15 กรณีที่ 2 : เมื่อเปิด โปรแกรมอยู่แล้ว 1. คลิก File บนเมนู บาร์ 2. คลิกเลือกคำสั่ง Open 3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ และไฟล์เอกสาร ที่ต้องการแล้วคลิก Open การเปิดงานมา แก้ไข To Index To Index

16 Turn to Index


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint. แม้คุณจะยังไม่เคยใช้ โปรแกรม PowerPoint มาก่อน หรือเคยใช้เป็นบ้าง แต่ลืมไปหมดแล้วก็ไม่ ต้องกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google