งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการคัดลอกสำเนา แผ่นซีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการคัดลอกสำเนา แผ่นซีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการคัดลอกสำเนา แผ่นซีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 4

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  ใส่แผ่นซีดีต้นฉบับที่ต้องการคัดลอก ลงในช่อง ซีดีไดร์ฟ (CD Drive) หรือ ดีวีดีไดร์ฟ (DVD Drive)

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  เปิดโปรแกรม Nero > ไปที่ Start > All programs > Nero > Nero StartSmart 2. คลิก Nero Star t Smart เมนู Start All Program s Nero

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา > เลือกเป็น ชนิดของซีดี 2. คลิก

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  นำเม้าส์ไปวางบนไอคอนคัดลอก และแบ็คอัพ  คลิก ไอคอน คัดลอก CD 4. คลิก 5. คลิก

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  จะปรากฏหน้าต่าง Nero Express ขึ้นมา > ตั้ง ค่าดังนี้ 6.6.

7 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  Source Drive : เลือกเป็นไดร์ฟที่ใส่แผ่นซีดี ต้นฉบับ  Destination Drive : เลือกเป็นไดร์ฟที่ใส่แผ่น ซีดีเปล่า ที่ต้องการทำสำเนา คลิก

8 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  Writing Speed : กำหนดความเร็วในการ คัดลอกแผ่น เป็น 32X สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 2X – 52X  Number of copies : กำหนดจำนวนสำเนาแผ่น ซีดี เช่น 2 แผ่น / 10 แผ่น คลิก

9 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  คลิกปุ่ม Copy 7. คลิก

10 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  รอโปรแกรมสร้าง Image File สักครู่ 8. คลิก

11 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  เครื่องจะคายแผ่นซีดีต้นฉบับออกมา > ใส่ แผ่นซีดีเปล่าลงไปแทน รอการทำสำเนาจนเสร็จ 9.9.

12 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  การ Burn เสร็จสมบูรณ์ คลิกปุ่ม OK  คลิกปุ่ม Next 11. คลิก 10. คลิก

13 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  คลิกปุ่ม Exit 12. คลิก

14 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  คลิกปุ่ม จบการทำงานโปรแกรม Nero 13. คลิก

15 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี  ตรวจสอบข้อมูลในแผ่นซีดีที่สำเนาเสร็จแล้ว ว่าเหมือนกับแผ่นซีดีต้นฉบับหรือไม่ 14. ตรวจสอบ ไฟล์ข้อมูล ในแผ่นซีดี


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการคัดลอกสำเนา แผ่นซีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google