งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี
4.4.4 แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 ใส่แผ่นซีดีต้นฉบับที่ต้องการคัดลอก ลงในช่องซีดีไดร์ฟ (CD Drive) หรือ
ดีวีดีไดร์ฟ (DVD Drive)

3 เปิดโปรแกรม Nero > ไปที่ Start > All programs > Nero > Nero StartSmart
2. คลิก Nero Start Smart All Programs เมนู Start

4 จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา > เลือกเป็นชนิดของซีดี
2. คลิก

5 นำเม้าส์ไปวางบนไอคอนคัดลอก และแบ็คอัพ คลิก ไอคอน คัดลอก CD
4. คลิก 5. คลิก

6 จะปรากฏหน้าต่าง Nero Express ขึ้นมา > ตั้งค่าดังนี้
6.

7 Source Drive : เลือกเป็นไดร์ฟที่ใส่แผ่นซีดีต้นฉบับ
Destination Drive : เลือกเป็นไดร์ฟที่ใส่แผ่นซีดีเปล่า ที่ต้องการทำสำเนา คลิก คลิก

8 Writing Speed : กำหนดความเร็วในการคัดลอกแผ่น เป็น 32X
สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 2X – 52X Number of copies : กำหนดจำนวนสำเนาแผ่นซีดี เช่น 2 แผ่น / 10 แผ่น คลิก คลิก

9 คลิกปุ่ม Copy 7. คลิก

10 รอโปรแกรมสร้าง Image File สักครู่
8. คลิก

11 เครื่องจะคายแผ่นซีดีต้นฉบับออกมา > ใส่แผ่นซีดีเปล่าลงไปแทน
เครื่องจะคายแผ่นซีดีต้นฉบับออกมา > ใส่แผ่นซีดีเปล่าลงไปแทน รอการทำสำเนาจนเสร็จ 9.

12 การ Burn เสร็จสมบูรณ์ คลิกปุ่ม OK คลิกปุ่ม Next
10. คลิก 11. คลิก

13 คลิกปุ่ม Exit 12. คลิก

14 คลิกปุ่ม จบการทำงานโปรแกรม Nero
13. คลิก

15 ตรวจสอบข้อมูลในแผ่นซีดีที่สำเนาเสร็จแล้ว ว่าเหมือนกับแผ่นซีดีต้นฉบับหรือไม่
14. ตรวจสอบไฟล์ข้อมูล ในแผ่นซีดี


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นซีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google