งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการคัดลอกสำเนา แผ่นดีวีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการคัดลอกสำเนา แผ่นดีวีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการคัดลอกสำเนา แผ่นดีวีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 5

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  ใส่แผ่นดีวีดีต้นฉบับที่ต้องการคัดลอก ลงใน ช่องดีวีดีไดร์ฟ (DVD Drive)

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  เปิดโปรแกรม Nero > ไปที่ Start > All programs > Nero > Nero StartSmart 2. คลิก Nero Star t Smart เมนู Start All Program s Nero

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา > เลือกเป็น ชนิดของดีวีดี 3. คลิก

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  นำเม้าส์ไปวางบนไอคอนคัดลอก และแบ็คอัพ  คลิก ไอคอน คัดลอก DVD 4. คลิก 5. คลิก

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  จะปรากฏหน้าต่าง Nero Express ขึ้นมา > ตั้ง ค่าดังนี้ 6.6.

7 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  Source Drive : เลือกเป็นไดร์ฟที่ใส่แผ่นดีวีดี ต้นฉบับ  Destination Drive : เลือกเป็นไดร์ฟที่ใส่แผ่นดีวี ดีเปล่า ที่ต้องการทำสำเนา คลิก

8 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  Writing Speed : กำหนดความเร็วในการ คัดลอกแผ่น เป็น 4X สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 2X – 16X  Number of copies : กำหนดจำนวนสำเนาแผ่น เช่น 2 แผ่น / 10 แผ่น คลิก

9 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  คลิกปุ่ม Copy 7. คลิก

10 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  รอโปรแกรมสร้าง Image File สักครู่ 8.8.

11 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  เครื่องจะคายแผ่นดีวีดีต้นฉบับออกมา > ใส่ แผ่นดีวีดีเปล่าลงไปแทน รอการทำสำเนาจนเสร็จ 9.9.

12 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  รอการทำสำเนา 10.

13 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  การ Burn เสร็จสมบูรณ์ คลิกปุ่ม OK  คลิกปุ่ม Next 12. คลิก 11. คลิก

14 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  คลิกปุ่ม Exit 13. คลิก

15 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  คลิกปุ่ม จบการทำงานโปรแกรม Nero 14. คลิก

16 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการคัดลอกสำเนาแผ่นดีวีดี  ตรวจสอบข้อมูลในแผ่นดีวีดีที่สำเนาเสร็จแล้ว ว่าเหมือนกับแผ่นดีวีดีต้นฉบับหรือไม่ 15. ตรวจสอบ ไฟล์ข้อมูล ในแผ่นซีดี


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการคัดลอกสำเนา แผ่นดีวีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google