งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษา HTML เบื้องต้น html สั่งงานผ่านทางโปรแกรม Text Editor html สั่งงานผ่านทางโปรแกรม Text Editor เช่น Notepad และ Wordpad Run คำสั่งต่างๆ บนโปรแกรม Web.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษา HTML เบื้องต้น html สั่งงานผ่านทางโปรแกรม Text Editor html สั่งงานผ่านทางโปรแกรม Text Editor เช่น Notepad และ Wordpad Run คำสั่งต่างๆ บนโปรแกรม Web."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษา HTML เบื้องต้น html สั่งงานผ่านทางโปรแกรม Text Editor html สั่งงานผ่านทางโปรแกรม Text Editor เช่น Notepad และ Wordpad Run คำสั่งต่างๆ บนโปรแกรม Web Browser Run คำสั่งต่างๆ บนโปรแกรม Web Browser เช่น Internet Explorer และ Netscape Navigator ภาษา HTML (HyperText Markup Language) ภาษา HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาแรกที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้ ข้อมูลที่เขียนไปแสดงผล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะของข้อความ รูปภาพ เสียง และ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

2 โครงสร้างของ ภาษา HTML ชื่อ

3 เครื่องหมาย less-than bracket ( < ) greater-than bracket ( > ) slash (/)

4 คำสั่งพื้นฐานทั่วไปของ ภาษา html คำสั่งความหมายรูปแบบ กำหนดข้อความบน ไตเติลบา เป็นคำสั่ง ในส่วน ข้อความ ใช้รวมกับ หรือ เพื่อ กำหนดพื้นหลังเป็น รูปภาพ

5 คำสั่งความหมายรูปแบบ ใช้รวมกับ หรือ เพื่อ กำหนดสีของพื้น หลัง แสดงข้อความ กำหนดสีของ ข้อความ กำหนดขนาดของ ข้อความ ข้อความ

6 คำสั่งความหม าย รูปแบบ ข้อความหนา ข้อความ เอียง ข้อความขีด เส้นใต้ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ทำให้ ข้อความ เลื่อนจาก ซ้ายไปขวา ทำให้ ข้อความ เลื่อนจาก ซ้ายไปขวา แล้วย้อนกลับ ข้อความ

7 คำสั่งความหมา ย รูปแบบ ขึ้นบรรทัดใหม่ ขีดเส้น แสดงรูปภาพ กำหนดรูปภาพ กำหนด ข้อความเมื่อ เอาเมาส์วาง บนภาพ กำหนดความ กว้างของภาพ กำหนดความ ยาวของภาพ  ข้อความ เช่น

8 คำสั่งความหม าย รูปแบบ กำหนดการ เชื่อมโยง กำหนด จุดเชื่อมโยง กำหนดการ เปิดหน้าต่าง ใหม่ ข้อความ เช่น โฮมเพจโรงเรียนเรา

9 สร้างตาราง กำหนดความกว้าง ของตาราง กำหนดสีพื้นของ ตาราง กำหนดความหนา ของเส้นขอบ กำหนดสีของเส้น ขอบ กำหนดจำนวนแถว ( แนวนอน ) กำหนดจำนวนสดมน์ ( แนวตั้ง ) เช่น ฟุตบอล เปตอง จะได้ ตาราง 1 แถว 2 สดมน์ ความยาว 80% ของหน้าจอ สีน้ำเงิน และขอบ 2 pixel สีแดง สดมน์ที่ 1 มี ข้อความ ฟุตบอล สดมน์ที่ 2 มี ข้อความว่า เปตอง

10 คำสั่งความห มาย รูปแบบ rowsp an colspa n รวมแถว รวม สดมน์

11 กำหนดพื้นที่ที่จะใช้จัดเก็บ เอกสารทั้งหมด 1. 1. สร้างโฟลเดอร์ (folder) ไว้ที่ D:\ โดยตั้งชื่อ เป็นชื่อของ นักเรียน ( เป็นภาษาอังกฤษ ) เช่น D:\Navamin 2. ภายในโฟลเดอร์ Navamin ให้สร้าง โฟลเดอร์ย่อย ที่ใช้ในการจัดเก็บภาพต่างๆ ที่จะนำมาแสดง ในเว็บเพจ โดยตั้งชื่อว่า images เช่น D:\Navamin/images การเซฟ (Save) ไฟล์ให้เราทำ การ Save เป็นไฟล์นามสกุล.htm หรือ.html

12 การบันทึกเอกสาร HTML คลิกที่เมนู File แล้วเลือก save - ข้อมูลในช่อง Save in : ให้เลือกไป ที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ในตอนแรก (Navamin) - ข้อมูลในช่อง File name: ให้ตั้ง ชื่อว่า test.htm - ข้อมูลในช่อง Save as type : ให้ เลือกเป็น All Files - จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Save

13 ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ Web Master คือ ผู้รับผิดชอบและดูแล เว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมายในภาพรวม Web Master คือ ผู้รับผิดชอบและดูแล เว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมายในภาพรวม Web Designer เป็นผู้ออกแบบลักษณะ หน้าตาทั้งหมดของเว็บไซต์ Web Designer เป็นผู้ออกแบบลักษณะ หน้าตาทั้งหมดของเว็บไซต์ Web Programmer เป็นนักเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ Web Programmer เป็นนักเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ Content Writer/Editer คือ นักเขียนและ บรรณาธิการที่ดูแลด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ Content Writer/Editer คือ นักเขียนและ บรรณาธิการที่ดูแลด้านเนื้อหาของเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt ภาษา HTML เบื้องต้น html สั่งงานผ่านทางโปรแกรม Text Editor html สั่งงานผ่านทางโปรแกรม Text Editor เช่น Notepad และ Wordpad Run คำสั่งต่างๆ บนโปรแกรม Web.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google