งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Graphics Image Processing 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Graphics Image Processing 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Graphics Image Processing 1

2 ความหมาย Image Processing คือ การแสดงภาพ การแก้ไขภาพ การตกแต่งรูปภาพ ที่เกิดจากการถ่ายรูปหรือการ Scan ภาพโดยใช้ Computer 1

3 กระบวนการ นำภาพมาทำการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ภาพที่ได้มีความชัดเจนขึ้น ภาพ อาจได้มาจากภาพถ่าย เทปวิดีโอ ฟิลม์จากการแพทย์ 1

4 Computer Graphics and Image Processing
1

5 ความแตกต่างระหว่าง Computer Graphics และ Image Processing
Computer Graphics เป็นการสร้างภาพ Graphics จากสมการคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Paint Brush เป็นต้น Image Processing เป็นการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้ได้ภาพใหม่หรือภาพที่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นโปรแกรม ACDsee ส่วนโปรแกรม Photoshop เป็นทั้ง Computer Graphics และ Image Processing 1

6 การทำงานของ Image Processing
เริ่มต้นจะต้องทำการเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปของไบนารี เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจข้อมูลภาพได้ จากนั้นทำการจัดการกับภาพ เช่น ปรับสี ความคมชัด เป็นต้น 1

7 ประเภทของ Image Processing
1

8 Image Compression เป็นการบีบอัดภาพกราฟิกส์ เพื่อให้ภาพมีขนาดเล็กในการจัดเก็บ ในสมัยก่อนไฟล์ภาพจะเป็น bmp ซึ่งใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บมาก คุณภาพจะลดลงตามค่าบีบอัด 1

9 Image Compression 1

10 Image Enhancement เป็นการเพิ่มความถูกต้องให้กับภาพ มากกว่าภาพต้นฉบับ 1

11 Restoration คล้ายกับ Image Enhancement
เน้นไปที่วัตถุ 3 มิติ มากกว่า 2 มิติ เช่นการแก้ไขภาพที่ได้จากดาวเทียม เนื่องจากผิวโลกกลมดังนั้นรูปที่ถ่ายจากด้านบนจึงไม่ได้มีลักษณะตั้งฉาก 1

12 Restoration 1

13 Image Analysis เริ่มต้น คือ ถ่ายภาพวัตถุที่ต้องการ จากนั้นทำการปรับเพิ่มความถูกต้องให้ภาพ 1

14 Image Synthesis สร้างภาพตัดขวาง 1

15 Image Synthesis ใช้หลักการสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ เพื่อตรวจสอบสมองและส่วนอื่นๆของร่างกาย สามารถถ่ายรูปเนื้อเยื่ออ่อนของสมองได้ดีกว่า CT Scan ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีราคาแพง (ประมาณ 70 ล้านบาท) 1

16 Image Synthesis 1

17 การประยุกต์ใช้ Image Processing
1


ดาวน์โหลด ppt Computer Graphics Image Processing 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google