งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Image Processing Computer Graphics. 1-2 ความหมาย Image Processing คือ การแสดงภาพ การแก้ไขภาพ การตกแต่งรูปภาพ ที่เกิด จากการถ่ายรูปหรือการ Scan ภาพโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Image Processing Computer Graphics. 1-2 ความหมาย Image Processing คือ การแสดงภาพ การแก้ไขภาพ การตกแต่งรูปภาพ ที่เกิด จากการถ่ายรูปหรือการ Scan ภาพโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Image Processing Computer Graphics

2 1-2 ความหมาย Image Processing คือ การแสดงภาพ การแก้ไขภาพ การตกแต่งรูปภาพ ที่เกิด จากการถ่ายรูปหรือการ Scan ภาพโดย ใช้ Computer

3 1-3 กระบวนการ นำภาพมาทำการประมวลผลด้วย คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ภาพที่ได้มีความ ชัดเจนขึ้น ภาพ อาจได้มาจากภาพถ่าย เทปวิดีโอ ฟิลม์จากการแพทย์

4 1-4 Computer Graphics and Image Processing

5 1-5 ความแตกต่างระหว่าง Computer Graphics และ Image Processing Computer Graphics เป็นการสร้างภาพ Graphics จากสมการคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Paint Brush เป็นต้น Image Processing เป็นการ ปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้ได้ภาพใหม่หรือ ภาพที่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น โปรแกรม ACDsee ส่วนโปรแกรม Photoshop เป็นทั้ง Computer Graphics และ Image Processing

6 1-6 การทำงานของ Image Processing เริ่มต้นจะต้องทำการเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ ในรูปของไบนารี เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจข้อมูลภาพได้ จากนั้นทำการจัดการกับภาพ เช่น ปรับสี ความคมชัด เป็นต้น

7 1-7 ประเภทของ Image Processing

8 1-8 Image Compression เป็นการบีบอัดภาพกราฟิกส์ เพื่อให้ภาพมี ขนาดเล็กในการจัดเก็บ ในสมัยก่อนไฟล์ภาพจะเป็น bmp ซึ่งใช้เนื้อ ที่ในการจัดเก็บมาก คุณภาพจะลดลงตามค่าบีบอัด

9 1-9 Image Compression

10 1-10 Image Enhancement เป็นการเพิ่มความถูกต้องให้กับภาพ มากกว่าภาพต้นฉบับ

11 1-11 Restoration คล้ายกับ Image Enhancement เน้นไปที่วัตถุ 3 มิติ มากกว่า 2 มิติ เช่นการแก้ไขภาพที่ได้จากดาวเทียม เนื่องจากผิวโลกกลมดังนั้นรูปที่ถ่ายจาก ด้านบนจึงไม่ได้มีลักษณะตั้งฉาก

12 1-12 Restoration

13 1-13 Image Analysis เริ่มต้น คือ ถ่ายภาพวัตถุที่ต้องการ จากนั้นทำการปรับเพิ่มความถูกต้องให้ ภาพ

14 1-14 Image Synthesis สร้างภาพตัดขวาง

15 1-15 Image Synthesis ใช้หลักการสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ เพื่อตรวจสอบสมองและส่วนอื่นๆของ ร่างกาย สามารถถ่ายรูปเนื้อเยื่ออ่อนของสมองได้ ดีกว่า CT Scan ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีราคาแพง ( ประมาณ 70 ล้านบาท )

16 1-16 Image Synthesis

17 1-17 การประยุกต์ใช้ Image Processing


ดาวน์โหลด ppt Image Processing Computer Graphics. 1-2 ความหมาย Image Processing คือ การแสดงภาพ การแก้ไขภาพ การตกแต่งรูปภาพ ที่เกิด จากการถ่ายรูปหรือการ Scan ภาพโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google